Nieuwe boeken Uitgelezen boeken Bestelijst
Grafisch ontwerpen Bantammer reeks ZoekZoeken
Boekgeschiedenis Fondslijst
  Boekgeschiedenis
  sorteer op auteur
sorteer op titel

Bestel / To order
Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen...
 
Ernst Braches
€ 28 / 2003 / 16,5 x 25 cm
112 pagina’s / talrijke illustraties en drie reprodukties op posterformaat
genaaid gebrocheerd
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 64 7

Drie enorme, donkere, monumentale houtsneden staan in 1892 aan de toegang tot de Nieuwe Kunst, de Nederlandse bijdrage van Art Nouveau. Het belang van de Diploma’s voor de Boekhandel door Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet is algemeen erkend, maar de betekenis van de symbolistische voorstellingen bleef meer dan honderd jaar verborgen.
Ernst Braches heeft zich in dat geheim verdiept. Aan de hand van talrijke detailafbeeldingen brengt hij verslag van zijn bevindingen. Uit zijn studie blijkt hoe geestig, intelligent en bezield de drie pioniers van de Nieuwe Kunst te werk zijn gegaan. Ook de geschiedenis van de diploma’s is gedocumenteerd. De drie houtsneden in posterformaat zijn levensgroot toegevoegd, één op één gescand naar de originelen in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

Lang leve de Nieuwe Kunst !
     

  

Bestel / To order
Alom te bekomen
Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720–1800
 
Hannie van Goinga
€ 83,95 / 1999 / 17,5 x 25 cm
408 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden met stofomslag en leeslint
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
band, stofomslag en schutbladen: Piet Gerards
ISBN 978 90 76452 32 6

‘Wie las wat, hoe en waarom’ in het verleden. In deze bundel zijn negen studies bijeengebracht, die elk een of meerdere aspecten van de boekdistributie in de Republiek in de achttiende eeuw tot onderwerp hebben.
De verschillende veranderingen in de boekdistributie worden naast elkaar gezet. De voor Nederland gesignaleerde ontwikkelingen worden vergeleken met de tendensen die ongeveer tezelfdertijd in enkele omringende landen op boekhandelsgebied te onderkennen zijn. Als laatste stap wordt ingegaan op de vraag of de geconstateerde aanpassingen in de boekdistributie aanleiding geven om te veronderstellen dat er in het onderzochte tijdvak belangrijke wijzigingen zijn opgetreden in het kopen en lezen van boeken.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken 2006
     

  

Bestel / To order
Auteur en drukker
in de geschiedenis van de typografische vormgeving
 
Frans A. Janssen
€ 11,34 / 1989 / 15 x 21 cm
48 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Bram de Does
ISBN 978 90 70386 29 0

Tekst van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in den Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
Frans A. Janssen (1939) is directeur van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam en auteur van een reeks publicaties over de geschiedenis van de techniek van het boekdrukken (o.a. Zetten en drukken in de achttiende eeuw, 1986) en over het werk van Willem Frederik Hermans (o.a. Scheppend nihilisme, 1982).
‘Auteur en drukker’ bespreekt de rol van de auteur bij het typografisch ontwerp van hun publicaties aan de hand van vier case-histories, gedrukt tussen 1470 en 1570. Tevens worden de consequenties voor de beoefening van de geschiedenis van het boek nagegaan.
     

  

Bestel / To order
Bijzonder divers
Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw
 
Marieke van Delft e.a. (red.)
€ 30,00 / 2007 / 11,8 x 18 cm
336 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 02 9

Bijzonder divers - dat kan met recht gezegd worden over de inhoud van dit boek. De onderwerpen van artikelen zijn divers, maar ze gaan allemaal over bijzondere boeken of bijzonder drukwerk uit de twintigste eeuw.
Deze bundel verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Clemens de Wolf van de Koninklijke Bibliotheek.
Hij haalde in 1989 de eindredactie van de ‘Annual Bibliography of the History of printed Books and libraries’ naar de KB - een activiteit die uitmondde in ‘Books History Online’, een online raadpleegbaar bestand over de geschiedenis van het boek wereldwijd.

Aan deze bundel werkten mee:
M. de Niet, L. van Krevelen, J. de Zoete, P.v. Capelleveen, M. van Delft, M. Wishaupt, P.v. Beest, P. de Bode, L. Kuitert, E. Cockx-Indestege, S. Hubregtse, J. Bos, J.A. Gruys, K. Thomassen, S. van Faassen, R.Storm, G. en M. Unger en J. Velter.
     

  

Bestel / To order
Boek & letter
Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frans A. Janssen
 
Jos Biemans, Liza Kuitert, Piet Verkruijsse (red.)
€ 40 / 2004 / 11 x 17,3 cm
688 pagina’s / rijk geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band, met leeslint
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 45 6

Hoe is het boek gezet, uit welke letter, door wie gedrukt, op wat voor papier, in welk jaar en voor welke doelgroep? Het zijn elementaire vragen, en wie een antwoord zoekt zal al snel uitkomen bij het werk van Frans A. Janssen, bijvoorbeeld zijn 'Zetten en drukken in de achttiende eeuw: David Wardenaar’s beschrijving der boekdrukkunst', of zijn 'inleiding bij het Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland'.
In de edele kunst van het beschrijven heeft Janssen de toon gezet met zijn bibliografische werkzaamheden, en hij deed dat met het werk van een modern auteur, W.F. Hermans. Een auteur van wie de bibliograaf niet alleen het oeuvre, maar ook de persoon van binnen en van buiten heeft leren kennen, een sterk staaltje dat maar weinig bibliografen hem kunnen nadoen.

Bij Janssens afscheid als hoogleraar verscheen als passende blijk van waardering ‘Boek & letter’.
De artikelen hierin tonen een evenwichtige verdeling over vijf en een halve eeuw boekdrukkunst en behandelen aspecten van de specialismen van Frans Janssen: de geschiedenis van boek, bibliotheek, bibliografie en typografie.

Aan deze bundel werkten mee:
J. Hermans, G. van Thienen, C.A. Chavannes-Mazel, J. Gerritsen, C. Gilly, W. Heijting, A.K. Offenberg, M.M. Smith, H.D.L. Vervliet,
P. Dijstelberge, K. Gnirrep, P. Verkruijsse, J. Bouman, P. Hoftijzer, M. Keblusek, T. Croiset van Uchelen, A. den Hollander, F. van Lamoen, J.A.A.M. Biemans, H. van Goinga, P. Visser, L. Kuitert, J. de Zoete, E. Cockx-Indestege, B. Dongelmans, E. Hanebutt-Benz, C. van Heertum en G. Noordzij.
     

  

Bestel / To order
Boekbanden
Bij het afscheid van Rens Top als conservator boekbanden van de KB
 
Rens Top, en vele anderen
€ 22,00 / 11,5 x 17 cm
194 pagina’s rijk geïllustreerd
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
redactie: Elizabet Nijhoiff Asser, Erik Geleijns en Ellen van Oers
ISBN 978 90 83052 19 9

In bijna veertig jaar bouwde Rens Top, met zijn voorganger Jan Storm van Leeuwen, de verzameling boekbanden van de KB uit tot de unieke collectie die ze nu is. En vanaf 2012 schreef hij een aantal blogs over boekbanden voor kb.nl over technieken, materialen, binders, verzamelaars en allerlei andere aspecten van banden en binden, vaak met de actualiteit als aanleiding.
Die blogs zijn in deze uitgave gebundeld en gaan vergezeld van zeventien artikelen van boekbinders, restauratoren en anderen uit Rens Tops netwerk, als dank voor zijn niet aflatende inspanningen om de boekbandencollectie van de KB aan geïnteresseerden te tonen en hun vragen te beantwoorden. Die stukken sluiten aan bij de teksten van Top: ze gaan over interessante of mooie boekbanden, een onderbelicht verschijnsel of een bijzondere collectie en tonen de fascinatie van de auteurs voor de boekband als historisch bewijsmateriaal, als technisch hoogstandje, als voorbeeld van toegepaste kunst of als curiosum.

In de laatste decennia worden boekbanden steeds vaker als museale objecten herkend en bestudeerd. Deze bundel is een treffende illustratie van deze veranderde interesse in boekbanden, die niet alleen het ultieme terrein is van de boekwetenschapper, maar ook van de geïnteresseerde leek. Tenslotte blijven boekbanden een onuitputtelijke bron van studie, verwondering en nieuwsgierigheid.
     

  

Bestel / To order
De complete verzameling
Notities over het einde van boekencollecties
 
Paul van Capelleveen
€ 35,00 / 16,5 x 24 cm / 176 pagina's
geïllustreerd / genaaid gebonden
linnen band
bandontwerp: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 69 4

Aan elke boekenverzameling komt een eind. Soms abrupt, door diefstal, brand of oorlogshandelingen. Dan is er niets meer te redden. Vaker valt het einde van de collectie samen met dat van de verzamelaar zelf. Een enkeling heeft vooraf nagedacht over wat er na zijn dood met de collectie moet gebeuren, en dat opgeschreven. Vaak echter niet en dan ontstaat de rondedans met en om de collectie. Vindt die een nieuw tehuis? Als geheel, of niet? Welke medeverzamelaar of erfgoedinstelling slaat zijn slag? Wat is het lot van de verzameling zonder de verzamelaar?

‘De complete verzameling’ laat zien hoe het verzamelen van boeken de afgelopen twee eeuwen is veranderd. In korte hoofdstukken over diverse onderwerpen schetst de auteur een beeld van de totaal veranderde verhouding tussen openbare en particuliere collecties. Misschien spelen bij het verzamelen nu nog steeds dezelfde emoties een rol, maar er zijn geheel andere motieven. Paul van Capelleveen gebruikt het einde van diverse verzamelingen om een beeld te schetsen van die nieuwe aanpak van verzamelaars.

De auteur diept vermakelijke anekdoten op over verzamelaars van het werk van Horatius, Couperus en Reve. Hij schetst levendig de nukken en grillen van historische figuren. We zien hoe een adellijke familie een collectie van de veiling redt en hoe moderne verzamelaars shoppen bij instellingen om de beste deal te krijgen. Boekenverzamelaars worden vergeleken met kunstverzamelaars en museumstichters. Amusante hoofdstukken worden besteed aan een groot modern probleem, dat van de overcomplete verzameling: hoe kom je in hemelsnaam weer van je boeken af?

Meanderend van eeuw tot eeuw, van verzamelaar tot verzamelaar, bouwt het boek een beeld op van een nieuw type: de moderne boekenverzamelaar als ‘kleine zelfstandige’.
     

  

Bestel / To order
De kunst van het opnieuw beginnen
 
Madelon Hooykaas, Dorothea Franck
€ 14,50 / 2015 / 144 pagina's
kleurafbeeldingen
genaaid gebrocheerd

ISBN 978 94 90913 55 7

Beeldend kunstenaar Madelon Hooykaas vroeg filosoof en schrijver Dorothea Franck van gedachten te wisselen over 'opnieuw beginnen'. Beiden zijn op een punt aangekomen om opnieuw te beginnen, maar kan dat eigenlijk wel? De geest is geen onbeschreven blad en de tijd is een verzamelaar.
Wat doet er écht toe als je opnieuw wilt beginnen, vroegen zij zich af. Met aandacht leven, nieuwsgierig blijven, je bewust zijn van wat het leven je aanreikt en daar 'ja' tegen zeggen.
Hooykaas en Franck schrijven over durven veranderen, reislust, boeddhisme en reflectie, over verwondering en beeldende kunst, en over het geluk van de kijker en de rijkdom van je dagen.

'Madelon Hooykaas heeft aan de ene kant een gevoeligheid en verfijnde waarneming,
en aan de andere kant een heldere doortastende en aardse manier van werken.' Dorothea Franck

Madelon Hooykaas (1942) is een internationaal bekend beeldend kunstenaar en film-maker, die van 1972-2004 samenwerkte Elsa Stansfield. Hun werk bevindt zich onder meer in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam en het MoMA in New York. Eerder verscheen over hun oeuvre Revealing the Invisible – The Art of Stansfield/Hooykaas bij Uitgeverij de Buitenkant.

'Dorothea Franck is een origineel denker met een avontuurlijke geest en zij schrijft fascinerende beschouwingen.' Madelon Hooykaas

Dorothea Franck (1948) schrijft over filosofie, poëzie, literatuur en de beeldende kunsten. Zij doceerde algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en semiotiek aan de afdeling 'Beeld en Geluid' van het Conservatorium in Den Haag. Zij schreef diverse diepgaande essays over beeldend kunstenaars.


     

  

Bestel / To order
De laatste loodjes
De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010
 
Ronald Breugelmans, Paul van Capelleveen / André Swertz
€ 39,50 / 14 x 22 cm/ 168 pagina’s
geillustreerd
genaaid gebrocheerd met stofomslag
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

ISBN 978 94 90913 35 9

Na de twee eerder verschenen uitgaven, is dit het laatste deel in de reeks beschrijvende overzichten van de publikaties van Sub Signo Libelli. Gerrit Kleis heeft zijn drukkers-activiteiten definitief beëindigd en zijn pers en drukkersmaterialen zijn in andere handen overgegaan: de Sub Signo Leonis Pers te Gouda.
Dit deel van de bibliografie is samengesteld uit onder meer de nagelaten aantekeningen van Ronald Breugelmans. Aan het einde zijn registers opgenomen op alle publikaties, reeksen, vrienden-uitgaven enz., zodat in feite alle drie de delen nu eenvoudig doorzoekbaar zijn.
SSL behoorde met auteurs als Büch, Couperus en Komrij tot de populairste Nederlandse private presses. De bibliografie wordt voorafgegaan door een essay van Paul van Capelleveen over de tientallen verzamelaars van ssl. Daarvoor wordt ruim geciteerd
uit de correspondentie uit het SSL-archief. Ook wordt ingegaan op de publiciteit rond SSL en aan het slot is een analyse van het fonds opgenomen.

     

  

Bestel / To order
De stijl van de uitgever
 
Laurens van Krevelen
€ 20 / 2002 / 11,5 x 17,4 cm
240 pagina’s
genaaid gebonden in linnen band met leeslint
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
omslag en schutbladen: Jan Willem Stas
ISBN 978 90 76452 14 2

Het vak van de uitgever is vrijwel onbekend en is omgeven door romantiek en onbegrip. Als literair uitgever heeft het mij altijd geïnteresseerd om anderen, niet alleen auteurs en vrienden, maar ook collega’s op commercieel en financieel gebied en boekverkopers, duidelijk te maken wat de professionele, sociale en culturele functie van de uitgever is. Voor allerlei soorten toehoorders en lezers heb ik aspecten daarvan proberen te verklaren. Geregeld terugkerende thema’s daarbij waren de verkeersregels van de boekenmarkt, het auteursrecht en de positie daarbinnen van de uitgever, en de plaats van het literaire boek in het medialandschap van nu.
Het aantrekkelijkste aspect van het uitgeverswerk was voor mij steeds de nauwe samenwerking met auteurs. Ik noem geen namen, maar draag dit bescheiden boek wel aan hen op. (L. van Krevelen)
     

  

Bestel / To order
De zestiende eeuw in de stadsbibliotheek Haarlem
 
Gerard Jaspers
€ 36,08 / 1997 / 17 x 24,5 cm
352 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Gerrit Noordzij
ISBN 978 9070386 82 5

‘De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem’ biedt meer dan een catalogus van de gedrukte werken uit de periode 1501 tot 1600 in de stadsbibliotheek Haarlem. Het is tevens de neerslag van een speurtocht door het bestand van boeken uit de zestiende eeuw, die sinds de stichting van de Libry op 22 mei 1596 door Haarlem zijn verworven.
Een groot deel van de 737 boeken is uit het Haarlemse convent Commanderij van Sint Jan afkomstig. Andere boeken kwamen uit het bezit van geleerden, priesters, predikanten, artsen, letterkundigen of ‘gewone’ verzamelaars. Al deze voormalige bezitters hebben met hun bijdrage aan het huidige bezit van de Libry een kaleidoscopisch beeld tot stand gebracht van de fascinerende zestiende eeuw, die als nauwelijks een tweede in de Europese geschiedenis een ingrijpende overgang betekende tussen twee tijdperken: hier tussen de middeleeuwen en de vroege barok als eerste fase van de moderne tijd. De ontwikkelingen in deze eeuw op maatschappelijk, religieus, politiek en cultureel gebied vinden alle hun neerslag in de gedrukte werken van die tijd. De tien hoofdstukken, waaronder ‘de drukken en hun drukkers’, ‘de provenances en illustraties’ (titelranden, etc.), ‘de teksten en de taal’, gevolgd door een tweetal registers vormen een veelzijdige inventarisatie van dit bijzondere Haarlemse boekenbezit.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Door banden verbonden
Bundel ter herinnering aan het afscheid van dr Jan Storm van Leeuwen van de KB in Den Haag
 
Elly Cockx-Indestege
€ 27,50 / 2007 / 11 x 17,5 cm
296 pagina's / geïlustreerd
genaaid gebonden met leeslint
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 97 5

‘Door banden verbonden’ verscheen ter herinnering aan het afscheid van dr Jan Storm van Leeuwen van de KB in Den Haag.
De artikelen bestrijken een zeer breed terrein. Er zijn er waarin bijzondere verschijnselen, zoals haaienleer en de zeemleren beschermrug, centraal staan. Verschillende bijdragen concentreren zich op stempelonderzoek. Weer andere handelen over de relatie tussen boekbinder en opdrachtgever, vragen aandacht voor particuliere en publieke collecties van boekbanden en bandfragmenten, of concentreren zich op de persoon en het werk van Jan Storm van Leeuwen. E.e.a. wordt voorafgegaan door een biblio-biografie van de hand van Elly Cockx-Indestege.

Meewerkenden aan dit boek: A. Geurts, E. Cockx-Indestege, R. Top, I. van Leeuwen, C. Lem, R. Arpots, W. Meeuws, P. Groenendijk, E. Nijhoff Asser, J.M.M. Hermans, C. Keijsper, M.M. Foot, S.S. Hesselink, A. Leerintveld en J.Storm van Leeuwen.
Uitgave ism het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap.
     

  

Bestel / To order
Dutch Art Nouveau and Book Design 1892–1903
 
Ernst Braches
€ 95 / 21 x 29,7 cm / engels / 320 pagina’s / meer dan 500 z/w + vierkleuren-illustraties / genaaid gebonden in papieren band / vertaald door David Rodger
ISBN 978 9076452 60 9

This richly illustrated book describes the origins and development of the movement which produced the Dutch contribution to Art Nouveau: Nieuwe Kunst. It was influenced by a number of figures in the Netherlands and abroad, including
Walter Crane, William Morris, Shannon and Ricketts on the one hand and Viollet-le-Duc and the Dutch architect P.J.H. Cuypers (1827-1921) on the other.

Ernst Braches's book first appeared in Dutch in 1973. As the only comprehensive and detailed study, it has since remained the unchallenged standard work on Dutch Art Nouveau and the art of the book. General works on Art Nouveau in the English-speaking world have traditionally devoted scant space to the art of the book, and little or none to the Dutch contribution. Popular dictionaries of graphic design have also overlooked the many fine artists involved, apart from Toorop. However, during the last two decades interest in Dutch Art Nouveau has been stimulated in the English-speaking world by the condensed treatments which have appeared as parts of wider surveys under the authorship of Kees Broos and Paul Hefting (Dutch Graphic Design. Phaidon, 1993) and of Alston W. Purvis and Cees W. de Jong (Dutch Graphic Design. A century of innovation. Thames & Hudson , 2006). The time therefore is ripe for the first English translation of the most authoritative and comprehensive work in existence.

The unchallenged standard work on Dutch Art Nouveau and the art of the book
     

  

Bestel / To order
Felix van Sambix (1553-1642)
schoolmeester en kalligraaf in Antwerpen en Delft
 
Ton Croiset van Uchelen
€ 50 / 29,7 x 21 cm
oblong
216 pagina’s
rijk geïllustreerd
ISBN 978 90 83052 18 2

Na de val van Antwerpen in 1585 verliet Felix van Sambix de stad waar hij vanaf 1569 in het onderwijs werkzaam was geweest, om zich als volleerd school- en schrijfmeester in Delft te vestigen. Daar hield hij tot op hoge leeftijd een succesvolle Franse school. Met het winnen van een in 1590 te Rotterdam onder kalligrafen gehouden wedstrijd verwierf hij als ‘Maître de la Plume Couronnée’ in de Republiek respect en bewondering bij zijn collega’s en de liefhebbers en verzamelaars van ‘penneconste’. Het bleek het begin te zijn van ruim een halve eeuw schoonschrijfkunst van tientallen schrijf-meesters op ongekend hoog niveau. Getuigen
daarvan zijn nog steeds hun bewaard gebleven exemplaarboeken met voorbeelden van deze kunstvorm in gravure en divers werk in
handschrift. Auteur Ton Croiset van Uchelen, oud-hoofdconservator van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en autoriteit wat betreft de geschiedenis van de kalligrafie in onze Gouden Eeuw, ondervond dat kalligrafie van Mr. Felix moeilijk vindbaar is, maar na 50 jaar speurwerk kon hij ruim 200 bladen met specimina ervan te traceren. In deze uitgave over loopbaan en kalligrafisch werk van de schrijfmeester zijn hiervan 76 stuks gereproduceerd, grotendeels op ware grootte.

Tot op zeer hoge leeftijd was Felix van Sambix nog actief als schrijfmeester
     

  

Bestel / To order
Het ene boek in vele delen
De uitgave van literaire series in Nederland 1850–1900
 
Lisa Kuitert
€ 24,96 / 1993 / 14,5 x 22,5 cm
288 pagina’s / geïllustreerd
linnen band met stofomslag
vormgeving: Jaap van Triest
ISBN 978 90 70386 60 3

Nog niet eerder werden de negentiende-eeuwse literaire series zo uitgebreid behandeld. Er hebben om en nabij de 220 van dit soort series bestaan.
Lisa Kuitert beschrijft in dit boek de opkomst en ontwikkeling van deze uitgeversformule aan de hand van twee invalshoeken: wat zag het negentiende-eeuwse publiek in dit soort verzamelingen, en hoe deden uitgevers daar goede zaken mee? De voorkeur voor een harmonieus gebonden en literaire reeks hing samen met de betekenis van het boek in de negentiende-eeuwse samenleving. Een collectie van Nederlandse literatuur was een symbool van vaderlandsliefde en beschaving. De goedkopere ingenaaide series konden dienen als een vervanging van de leesbibliotheek.
In een bijlage worden alle literaire series in Nederland uit de periode 1850–1900 opgesomd.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken 2006
     

  

Bestel / To order
Het is pas feest als Harry is geweest
De geschiedenis van het boekenbal 1947-2006
 
Janneke Weijermars
€ 22,50 / 2007 / 16,5 x 24 cm
144 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Joseph Plateau, grafisch vormgevers
ISBN 978 90 76452 77 7

Voorafgaand aan de Boekenweek 2007 verscheen een bewerking van Janneke Weijermars scriptie Boek&Bal. Hierin schetst Weijermars de geschiedenis van de boekenbals vanaf het eerste ‘openingsgala’ in 1938. De uitgave geeft een beeld van de verschillende vormen waarin de boekenbals plaats vonden, wie er tot de genodigden behoorden, op welke locatie het zich afspeelde en wat de organisatie voor ogen stond met de boekenbals. Dit alles tegen de achtergrond van het literaire klimaat en het cultuur- en letterenbeleid. Zo gebruikten schrijvers het boekenbal meer dan eens als pressiemiddel om bij de verantwoordelijke minister een betere werksituatie of sociale voorzieningen af te dwingen. De doelstellingen van het boekenbal blijken aan verandering onderhevig, waarbij de organisatie laveerde tussen een onderonsje voor schrijvers en de verspreiding van literatuur onder de zogenaamde ‘boekheidenen’. Ook de diverse opstootjes op het boekenbal beschrijft Weijermars. De publicatie bevat veel aan het boekenbal gerelateerd beeldmateriaal uit de CPNB-collectie van Herman Arnolds. Maarten van Rossem schreef een voorwoord.

Uitgave ism de Boekmanstichting
     

  

Bestel / To order
Inzichten en vergezichten
Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
 
Bert van Selm
€ 15,77 / 1992 / 14 x 22 cm
128 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Joseph Plateau
ISBN 978 90 70386 47 4

De Leidse boekhistoricus Bert van Selm, overleden in het voorjaar van 1991, is een pleitbezorger geweest voor een nieuwe aanpak van de geschiedenis van het Nederlandse boek. Op zijn naam staan tal van vernieuwende publicaties over het drukken, verhandelen en niet te vergeten het lezen van alle soorten van boeken.
Deze bundel bevat teksten van vijf colleges die Van Selm in het kader van zijn benoeming, eind 1989, tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam, heeft gegeven. Hieraan is toegevoegd de tekst van een lezing over het boekenbezit van schipper Bontekoe, alsmede een uitgebreide bibliografie van zijn werk.
In deze voordrachten, die noodgedwongen een onvoltooid karakter dragen, stelt Van Selm intrigerende vragen en laat hij zien op welke manier en in hoeverre deze door de boekhistoricus kunnen worden beantwoord.
Bedoeld voor een breed publiek bieden deze bijdragen een boeiend overzicht van de stand van het moderne boekhistorisch onderzoek in Nederland.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
M.R. Radermacher Schorer 1888-1956
Minnaar van het ‘schoone' boek
 
Tanja de Boer, e.a.
€ 29,50 / 1998 / 16,5 x 24 cm
144 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in halffluwelen band
vormgeving: Joseph Plateau, grafisch vormgevers
ISBN 978 90 70386 97 9

De meeste bibliofiele verzamelaars in Nederland houden de vruchten van hun passie angstvallig verborgen. Zo moest men wel van heel goede huize komen, wilde men bij de legendarische verzamelaar Johan B.W. Polak toegang verkrijgen tot zijn bibliotheek. Hoe anders was in dit opzicht Radermacher Schorer, die zijn schatten niet achter gesloten deuren hield, maar anderen graag liet delen in zijn liefde voor het 'schoone' boek. Het feit dat Schorer zijn collectie legateerde aan onze nationale bibliotheek ter plaatsing in het Museum van het Boek, zegt veel over zijn kennelijke trots en ijdelheid als verzamelaar, maar getuigt tegelijkertijd van het belang dat hij hechtte aan de verbreiding van de liefde voor, en de kennis van het 'schoone' boek.

Uitgave ism Museum Meermanno Den Haag
     

  

Bestel / To order
Nederlads Genootschap van Bibliofielen - Eenmaal, andermaal!
Boekveilingen van enkele bijzondere Nederlandse collecties in de twintigste en vroeg-eenentwintigste eeuw
Jubileumuitgave 2021
 
Peter Pruimers, J.F. Heijbroek e.v.a.
€ 40 / 16,5 x 25 cm / 480 pagina’s
zeer rijk geïllustreerd
genaaid gebonden met linnen band en leeslint
ontwerp band: Frits Jonker
ontwerp schutbladen: Hansje van Halem
zetwerk en opmaak: Chang Chi Lan-Ying
oplage 400 exemplaren
ISBN 978 9083052 15 2

‘In deze lustrumuitgave van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, blijkt dat lang niet alle verzamelingen hun verzamelaar overleven. Dat kan op het eerste gezicht een droeve constatering zijn, en op het tweede een optimistische. Ongeveer veertig jaar geleden werd bij veilinghuis Beijers in Utrecht een collectie van een verzamelaar geveild. De bezoekers zaten aan een grote tafel met aan het hoofd de veilingmeester. Destijds werd nog tijdens het bieden koffie geserveerd! Nadat een duur boek een nieuwe eigenaar had gevonden, stond plotseling een van de bezoekers op en zei dat het toch een treurige situatie was dat nu alweer een complete verzameling uiteenviel. De veilingmeester zei: “Ik las ßeen korte pauze in om dat eens te bespreken.” Na nog een rondje koffie vroeg hij: “Wie heeft vanavond mede door deze veiling zijn collectie kunnen completeren of in belangrijke mate aanvullen?” Drie aanwezigen staken daarop een hand op.’

Inhoud:
Peter Pruimers: ‘De veilingen van de bibliotheek Six van Vromade’
J.F. Heijbroek: ‘D.F. Scheurleer en zijn collecties’
Truusje Goedings: ‘De privé-boekerij van Anton Mensing, expert-bibliofiel’
Jan Werner: ‘De bibliotheek van Gerrit Jan Honig
Paul van Capelleveen: ‘De flexibele bibliotheek van P.N. van Eyck
Frits Booy: ‘De collectie Buisman, bijzondere boeken van een bescheiden boekenredder
Aernout Borms: Mies Caljé-van Gulik, verzamelaar van kindergoed
Peter Pruimers: De bibliotheek van J.G. van Marle
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1993
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 17,47 / 1994 / 15,5 x 21 cm
104 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 70386 63 4

Nico Israel, Jan Storm van Leeuwen en A.J. Tijman. Particulier verzamelaar, antiquaar en bibliothecaris, die drie sectoren vormden de kiem van een vereniging voor boekliefhebbers in Nederland. In dit jaarboek zijn opgenomen: ‘Boek van het jaar’ Liber Chronicarum (1493) van Hartmann Schedel door Gerard Jaspers; Op zoek naar Franeker Academisch drukwerk door Ferenc Postma; Nederlandse boekverkopersprivileges in de zeventiende en achttiende eeuw door Paul Hoftijzer en De bibliotheken van koning-stadhouder Willem III door A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuijpers.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1994
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 21,10 / 1995 / 15,5 x 21 cm
160 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 70386 72 6

Ferenc Postma schrijft een vervolg op zijn artikel over Franeker academisch drukwerk en doet daarin verslag van zijn vondsten in bibliotheken in Roemenië. Gerard Jaspers bespreekt het ‘Boek van het jaar’: Das Narrenschiff (1494) van Sebastian Brandt. Verder: John Landwehr over de graveur Crispyn de Passe als uitgever/auteur, is Frits Booy op zoek naar de oudste Sinterklaasboeken in Nederland, schreef Jan W.M. Schellekens over een catalogus van Bossche handschriften en Jan de Jong over de herdruk van Enschedé’s Proef van Letteren 1768.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1995
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 20,42 / 1996 / 15,5 x 21 cm
152 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 70386 80 1

Peter van der Krogt bespreekt het ‘Boek van het jaar’: Atlas uit 1595 van Gerard Mercator. Gerard Jaspers belicht het werk en de persoon van Johannes Brugman, welke als enige pater een plaatsje heeft verworven in de Nederlandse taalschat, Piet Buijnsters laat zijn licht schijnen op de binnen- en buitenlandse verzamelaars van het kinderboek, Willem Heijting komt met een kostelijk verhaal over mr H. Bos Kzn., een van de merkwaardigste bibliofiele van Nederland in de eerste helft van deze eeuw en Sjaak Hubregtse sluit op erudiet-speelse wijze af met een artikel over het colofon, en laat de lezer kennismaken met een merkwaardige woekervorm van dit ‘slotwoord’.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1996
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 22,46 / 1997 / 15,5 x 21 cm
192 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 70386 89 4

Sjaak Hubregtse schrijft in ‘Boek van het jaar’ over de Londense Kelmscott Press, in 1891 door William Morris opgericht om typografisch verzorgd drukwerk te maken. Jan Pluis vertelt over Oud-hollandse tegels waarvan de afbeeldingen zijn afgeleid van boekillustraties en Gerard Jaspers verhaalt over de drukkerij van de regulieren in De Hem bij Schoonhoven. Andere bijdragen zijn van Nop Maas, over de bibliofilie van Antoon van der Linde; van dr. K. van der Horst, over het Utrechtse Psalter; en van prof.dr. H. Hogerzeil, over dodendansen.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1997
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 24,96 / 1998 / 15,5 x 21 cm
182 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 70386 96 2

Irene M. de Groot beschrijft in ‘Boek van het Jaar’ de History of British Birds, vol. I. Newcastle 1979. Gerard Jaspers belicht de mysterieuze figuur van Presbyter Johannes in Priester-koning Paap Jan, een historische fictie in vijftiende- en zestiende-eeuwse drukken in de Nederlanden. Naar aanleiding van de verhuizing naar een nieuw onderkomen introduceert Walter Schulz de Johannes a Lasco bibliotheek te Emden. Waarom drie mannetjes een stropdas of sjaal sieren, een herinnering aan de Internationale Bibliofielenbijeenkomst in Leiden, vertelt Gerard Jaspers. Frits Booy verkreeg door vererving de complete collectie kinderboeken van drie zusjes uit een gegoed burgergezin in de Zaanstreek in de eerste decennia van deze eeuw. Van het jonge volkje vertelt over het bijzondere van deze collectie. Ten slotte vertelt Henk Duijzer, daarbij puttend uit het Stols-archief in de Stadsbibliotheek Haarlem, over een ambitieus, maar helaas niet gerealiseerd project van de befaamde uitgever: een editie van Les Roses van Rainer Maria Rilke met illustraties van Tia Worm.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1998
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 27 / 1999 / 15,5 x 21 cm
180 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 41 8

Thera Fomer-von Oven beschrijft in ‘Boek van het Jaar’ het meesterwerk Apocalypsis cum figuris van Albracht Dürer. Ludo Vandamme verklaart het belang van incunabeldrukker William Caxton en geeft een toelichting bij de zestien Mansion-drukken die de Brugse Stadsbibliotheek bezit. De avonturen van Baron van Westreen in Bamberg worden uit de doeken gedaan door Gerard Jaspers. J.A. Brongers bespreekt een mathematisch ABC-boek uit de achttiende eeuw en Marieke van Delft schrijft over de Flora Batava.
Verder een artikel van Noël Geirnaert: Enkele zestiende-eeuwse registerbanden uit het Stadsarchief van Brugge; en van Theo Thomassen: De vrede bewaren: een speurtocht naar de handschriften, gouden zegels en geheime kasten van de vrede van Munster.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 1999
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 27 / 2000 / 15,5 x 21 cm
168 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 52 4

Frans A. Janssen bespreekt in ‘Boek van het jaar’: het in 1499 door Aldus Manutius gedrukte Hypnerotomachia Poliphili. Hij belicht vooral de typografische bijzonderheden van dit even beroemde als raadselachtige boek. G. Jaspers schreef een artikel over de sanering (en de bezwaren daartegen) van de duit in 1702.
Verder een artikel van J.Storm van Leeuwen: Beschermen, vormen en versieren. Observaties over de boekband. Het artikel De grenzen van het boek van Jan de Jong en Sjaak Hubregtse, gaat over boeksimulanten, boekobjecten en rariteiten. Loek Schönberg besluit dit jaarboek met een artikel over de totstandkoming van zijn dissertatie Sunbowl of Symbol, waarvoor hij zelf een nieuwe letter ontwierp - en vervolgens ook optrad als zetter, vormgever en uitgever.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2000
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 27 / 2001 / 15,5 x 21 cm
176 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 53 1

Isa de la Fontaine Verwey refereert aan het overlijden van Olga Israël, een van de oudste en trouwste leden van het Genootschap. Dr. Peter van der Coelen bespreekt het ‘Boek van het jaar’: de in 1700 verschenen, met ruim vierhonderd kopergravures geïllustreerde ‘Mortierbijbel’. De heer Reimer Eck beschrijft hoe Goethe en Herder gebruik maakten van het toenmalige ‘postleenverkeer’. Frits Booy geeft een onderhoudend overzicht van verschillende soorten ABC-boekjes. Esther Brakenhoff doet in haar artikel over de illuminated printings van William Blake – voor zover dat mogelijk is – de raadselachtige techniek van Blake uit de doeken.Verder een artikel van Bernard Monfrooij: ‘Over drukwerk, sociaal-democratie en gemeentebestuurders. Naar aanleiding van leven en werk van Fré Cohen (1903-1943)..
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2001
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 30 / 2002 / 15,5 x 21 cm
200 pagina’s / geïllustreerd,
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 04 3

In dit Jaarboek als ‘Boek van het jaar’: Vondels Gysbrecht van Aemstel in de editie van A.J. Derkinderen uit 1901. Natuurlijk werd in de boekhistorische literatuur al eerder aandacht besteed aan dit in vele opzichten merkwaardige en interessante boek, zo schreef
E. Braches voornamelijk over de symboliek van de illustraties en vercieringen. In deze nieuwe studie benadert de auteur, dr. Lieske Tibbe, het werk vanuit het perspectief van de Gemeenschapskunst; in 1994 promoveerde zij op dit onderwerp.
In de rubriek ‘Leden schrijven over hun collectie’ laat Klaas Hoogendoorn door middel van interessante voorbeelden en fascinerende afbeeldingen uit oude Nederlandse boeken zien hoe boeiend dit verzamelgebied is.
Overige bijdragen: Frans A. Janssen: De boekencollectie van Thysius; S. Hubregtse: Sir Emery Walker - onzichtbaar hoofdrolspeler in de private pressbeweging, grafisch ondernemer, boekhistoricus en D. Wildeman: Het Nederlands Scheepvaartmuseum en Ernst Crone en G. Jaspers over de eerste gedrukte Latijnse Koran (1543).
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2002
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 26 / 2003 / 15,5 x 21 cm
152 pagina’s /geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 74 6

Het Jaarboek 2002 van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen is alweer het TIENDE in deze mooie reeks. Uit de inhoud: Het ‘Boek van het jaar’ is deze keer Peignots Dictionnaire raisonné de bibliologie uit 1802, de eerste encyclopedie van het boekwezen. Het wordt hier – voor het eerst! - geanalyseerd en becommentarieerd, en wel door Frans Janssen.
Dat het Haagse Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek o.a. een deel van de collectie-Meerman herbergt, is niet het gevolg van vererving. Na Meermans overlijden volgde een veiling, waarna Van Westreenen zoveel mogelijk stukken voor zijn eigen collectie trachtte te verwerven. In een bijdrage van zestig bladzijden beschrijft Jos van Heel gedetaillleerd de ondergang van de Meerman-collectie, met veel aandacht voor het hartstochtelijk optreden van de bibliofiel Van Westreenen.
In zijn artikel Met de beste wensen besteedt Karel Nijkerk aandacht aan een interessant maar verwaarloosd grafisch object: kerst- en nieuwjaarskaarten, van de vijftiende eeuw tot nu.
In de rubriek ‘Leden schrijven over hun collectie’ uit Frederik Schroeder zijn bewondering voor Johannes Schöffler en diens Almanach Nova, een zestiende-eeuwse bestseller, en verkent Frits Booy het thema ‘reizen’ in de kinder- en jeugdliteratuur.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2003
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 30 / 2004 / 15,5 x 21 cm
84 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 25 8

Inhoud:
– Sjaak Hubregtse: Boek van het jaar: William Morris’ Kunst en Maatschappij ‘verzorgd en versierd door S.H. de Roos’ Amsterdam 1903.
– Hanno Wijsman: De bibliotheek van het kasteel van Hoogstraten in 1548 en het adellijk boekenbezit in de Bourgondische Nederlanden.
– Gerard Jaspers: Zijn naam is Haas. Enkele notities over de haas in de paasfolklore, in de middeleeuwse iconografie en literatuur als bijbelse vertaalfout.
– Paul Begheyn s.j.: De ‘heilige jacht’ van Godfried Henskens en Daniel van Papenbroeck. Twee jezuïten op bibliotheekreis door Europa in 1660.
– Jos van Heel: Een bibliofiel op reis: Johan Meerman.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2004
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 30 / 2005 / 15,5 x 21 cm
208 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 75 3

Inhoud:
– Klaas Hoogendoorn: Boek van het jaar: ‘De Cijfferinghe van Willem Bartjens, Proeve van een bibliografie’.
– Geert Jan Bieringa: Het boek is woord geworden. Over familie- en andere bijbels aangetroffen in Kasteel Twickel.
– Florence Pieters & Robert Moolenbeek: Rare schelpen en schaaldieren. Raadsels rond de illustraties bij D’Amboinsche rariteitkamer van Georgius Everhardus Rumphius.
– Frans A. Janssen: Bladspiegelingen. De rechthoek in de typografie.
– Wolbert Vroom: De charmes van het Vitruviaanse classicisme. Architectuurboeken uit vier eeuwen.
– Sjaak Hubregtse: Bibliofielendroom: bibliotheek met vol pension. Veel plezier van een victoriaans boekje, dankzij Carlyle en Gladstone.
– Leden schrijven over hun ex-libris.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2005
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 30 / 2006 / 15,5 x 21 cm
224 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 86 9

Inhoud:
– Holger Nickel mmv Wolfram Kardorf: Boek van het jaar: Konrad Haeblers ‘Typenrepertorium der Wiegendrucke’, 1905.
– Wim Gielen: Van den Vos Reynaerde: twee volledige handschriften en drie fragmenten
– Werner Waterschoot: Het boek en de man. Karel van Manders ‘Schilder-Boeck’
– John Landwehr: Satirische dwergengrafiek in perspectief. Een eerste verkenning
– Piet Buijnsters: Het Nederlandse antiquariaat in perspectief
– Ewoud Sanders: De boekloze bibliotheek
– Leden schrijven over hun collectie
– Leden schrijven over hun ex-libris

     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2006
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 2007 / 15,5 x 21 cm
224 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 28 9

Inhoud:
– Jan Storm van Leeuwen: Inleiding
– Corinna van Schendel: Jaarverslag over 2006
– H.T.M. van Vliet: De macht van de Tijd. Louis Couperus’ Van oude menschen na honderd jaar
– Adri K. Offenberg: Het raadsel van de bloemenmandjes van 1726. Iets over joodse drukkers in Amsterdam in de eerste helft van de achttiende eeuw
– Jan Spoelder: Over prijsboeken van tekenacademies in de achttiende eeuw
– Laurens van Krevelen: Iets over Éditions surréalistes
– Henk Duijzer: Mei van De Roos, De Roos en Van Gelder
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2007
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 37,50 / 2007 / 15,5 x 21 cm
278 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 27 2

Inhoud:
– Boek van het jaar ‘Maria Strick, schoolhoudster en kalligrafe in de Gouden Eeuw’ door Ton Croiset van Uchelen.
– ‘De incunabeldrukker Lienhart Ysenhut en zijn Aesopus, Vita et Fabulae (Duits). Bazel (circa 1490)’ door Gerard Jaspers.
– ‘Volkomene muziek, Problemen en oplossingen in de muziekdruk’ door Anneke van den Bergh.
– ‘Zoölogische topstukken uit vier eeuwen in de Universiteitsbibliotheek Utrecht’ door Loes Kuiper-Brussen.
– ‘Jacob Isaak Doedes en de jacht op het bijzondere boek’ door Piet J. Buijnsters.
– ‘Boekenliefde in Parijs. De rol van Octave Uzanne, schrijver en bibliofiel’ door Frederik Schreuder.
– ‘Bruylofts-liedekens en Gesangen met Silverwerck’ door Bernard van Noordwijk.
– Ton Rechtuijt en Chris Schriks schrijven over hun ex libris.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2008
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 2009 / 15,5 x 21 cm
228 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 56 2

Inhoud:
– Boek van het jaar: ‘geprent bi mi, Jan Seversoen, inden jare duysent vijfhonder ende acht. De historie vanden vier Heemskinderen’, door Irene Spijker
– ‘Die spieghel vanden leven ons Heren Jhesu Christi in een middeleeuws lectionarium it het Sint-Ursulaklooster te Haarlem’, door Gerard Jaspers.
– ‘Franse koningen en typografie: Frans I, Lodewijk XIV en Lodewijk XVI’, door Frans A. Janssen.
– ‘De denkende huisvrouw. Gedrags-, huishoud- en kookboeken uit twee eeuwen’, door Willem Heijting.
– en Jan Rijsterborgh en Wolbert Vroom schrijven over hun ex-libris.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2009
 
I. de la Fontaine-Verwey
€ 35 / 2010 / 15,5 x 21 cm
224 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 99 9

Inhoud:
– Boek van het jaar: ‘Een podium voor de dwarsligger. Der Zwiebelfisch, eine kleine Zeitschrift fúr Buchwesen und Typographie' door Paul van Capelleveen
– 'De eeuw dat Amsterdam wereldboekenstad was' door Paul Dijstelberge
– 'De rekenmeester Johan Coutereels en zijn werken. Proeve van een bibliografie' door Klaas Hoogendoorn
– 'Een bijzonder exemplaar van Ludolf van Ceulen, De arithmetische en geometrische fondamenten' door Klaas Hoogendoorn
– 'De dag, een bibliofiel curiosum uit 1922' door Gerard Jaspers en Henk Duijzer
– 'Vormveranderingen bij kinderboeken van vroeger en nu' d0or Frits Booy
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2010
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35,00 / 2011 / 15x5 x 21 cm / 208 pagina's
rijk geïllustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
ISBN 978 94 90913 12 0

In de twintig jaar dat het Nederlands Genootschap van Bibliofielen bestaat, zijn er achttien jaarboeken verschenen. Dat is een prestatie waar met voldoening op kan worden teruggekeken.
Ook deze keer bevat het jaarboek een schat aan inhoudrijke en diepgaande beschouwingen.
U treft, naast het jaarverslag 2010 van Corinna van Schendel, artikelen aan van Gerard Jaspers, Constant Lem, Jos van Heel en Frans A. Janssen.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2011
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 2012 / 15,5 x 21 cm / 184 pagina's
genaaid gebonden in linnen band
geïllustreerd
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 22 9

Inhoud:

Eddy Schuyer: Inleiding
Corinna van Schendel: Jaarverslag van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen over 2011
Eddy Schuyer: De bibliofielen uit de schaduw
Piet Buijnsters: Bibliofilie in het digitale tijdperk. Lezing ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen
Gerard Jaspers: Ans van Pagée, ‘een begenadigd sierkunstenares’
Petty Bange. Boek van het jaar: De Lof der Zotheid, een geleerde grap
Ernst van den Boogaart: Toegangen tot de mensheidsgeschiedenis. De geïllustreerde titelpagina’s
van de collectie De Bry
Gerard Jaspers: Wilhelm Busch, Max und Moritz in dertien Nederlandse vertalingen
Kenneth Boumann: Margaret Mee (1909–1988): botanisch kunstenares, lady explorer en
pionier bij de bescherming van het regenwoud
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2012
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 15 x 21,5 cm / 196 pagina’s
geillustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
schutbladen: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 31 1

Uit de inhoud:
Boek van het jaar: Honderd jaren Insel-Bucherei, door
Gerhard J.A.Riesthuis.
Irene Storm van Leeuwen-Van der Horst: Middelburgse boeken in Voorschoten. De familie Steengracht en hun boeken in de bibliotheek in kasteel Duivenvoorde.
Thera Folmer-von Oven en Jan Storm van Leeuwen: Twee mini’s in een kangoeroedoos. Een Middelburgse meesterproef van Hendrik van Osch.
Gerard Jasper: Een onbekend fragment van het Passional
Geert van Daal: Een multifunctioneel ex-libris voor de vakbibliotheek van een boekbinder.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2013
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 5 x 21,5 cm / 212 pagina’s
geillustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
schutbladen: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 007

nhoud:
Boek van het jaar: Hortus Eystettensis 1613-2013. Vier eeuwen boek en tuin door Marijn van Hoorn
Frans A. Janssen: Hermes in Mainz. De uitgave van het Corpus Hermeticum in 1503 gedrukt in Mainz door Johann Schöffer
Wolbert Vroom: Vincenzo Scamozzi in Nederland. De invloeden van een zeventiende-eeuws architectuurboek
Nico Boerma: Cartouche in Nederland en België
Corinna van Schendel: De Schendeliana: over boeken, vriendschap en schrijven
Jos van Heel: Boekmerken van de naamgevers van het Museum Meermanno-Westreenianum
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2014
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 15 x 21,5 cm / 192 pagina’s
geillustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
schutbladen: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 54 0

Inhoud:
boek van het jaar: Bibliotheca Furliana (1714). Over het innerlijk licht in ‘De lantaarn’ door Frank van Lamoen
Gerard Jaspers: De zestiende-eeuwse anabaptistica van de collectie Wevers in de Oudheidkamer Twente te Enschede
Jan Storm van Leeuwen: In liefde en trouw verbonden. Fraaie banden om de levensbeschrijving van Henri II de Montmorency
Sjors de Heuvel: De Elzevier-bibliotheek van de hertog van Chartres. Een negentiende-eeuwse bibliofiel in de Elsevier Heritage Collection
Hielke van der Wijk: ‘Vliet ghy boosen vyanden’. Over een onbekend Nederlands handschrift met toverspreuken uit de zeventiende eeuw
Alle Diderik de Jonge: Twee katten en een eenhoorn
Jan W.M. Schellekens: Een ex-libris door Frank Couteaux
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2015
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35 / 15 x 21,5 cm / 228 pagina’s
geïllustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
schutbladen: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 63 2

Inhoud:
Boek van het Jaar: Veertig plus. Drukwerk in de Marge gevat in een doos. Door Roosje Keijser en Mart van Duijn
Rietje van Vliet: Zwart op wit? De vrolijke wereld van gekleurd papier en gekleurde inkt
Ton Croiset van Uchelen: Nicolaes Bodding (1605-ca.1669). Schoolmeester en kalligraaf in Haarlem, rector te Helmond en dominee in Bakel
Frans A. Janssen: De bibliotheek van Jacob de Wilde
Mart van Duijn: Twee bibliofielen en een Cats catalogus. Brieven van J.L. Beijers aan W.C.M. de Jonge van Ellemeet over Museum Catsianum (1870)
Paul Hoftijzer: Hindericus Scheepstra in Roden
Anton van der Lem: Lees met beleid. Ex-librissen ontworpen door Johan Huizinga
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2016
 
i. de la Fontaine Verwey
€ 35,00 / 15,5 x 21 cm
224 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 71 7

Inhoud:
Boek van het jaar: Ricky Tax: ‘Een genoeglijk boekje’: Over boekkunst en De Zilverdistel, 1916
Paul Hoftijzer: Descartes of Artetino? De bibliotheek van de achttiende-eeuwse Zwitserse student Johann Heinrich Rueff in Leiden
Frans A. Janssen: Een verzamelaar verkoopt zijn boeken. De veiling van de bibliotheek van Firmin Didot (1810-1811)
Anneke van den Bergh: Tot 'overwelkbare luister; van Haarlem. Jacobus Koning op de bres voor Coster
Peter Everaers: Opkomst en neergang van antiquariaat Merlijn. Herinneringen aan Frans van den Berg, een markante persoonlijkheid
Edwin Bloemsaat: Unieke boeken. Overdenkingen van een bibliofiel antiquaar
En de rubrieken:
Boekbeeld
Leden schrijven over hun collectie
Leden schrijven over een ex-libris
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2017
 
I. de la Fontaine-Verwey, J. Bouman, M. van Duijn, P. Hoftijzer e.a.
€ 35 / 2018 / 15,5 x 21 cm
200 pagina's
geïllustreerd
genaaid gebonden
ISBN 978 94 90913 85 4

Inhoud:
Marianne Brouwer: Jaarverslag • Gerard Jaspers: In memoriam Henk Duijzer (1942-2017) • Paul J. Smith: Boek van het jaar: Wandelen in Vondels Vorsteliicke Warande (1617) • Johan de Zoete: Op zoek naar een photo-aquarel en een akrotone • Haye Bijlstra & Baukje Scheppink: Verzameldrift en het onvermogen iets weg te gooien • Gerard Jaspers: Een uniek exemplaar van een Hortulus animae-druk • Rietje van Vliet: Henricus Gockinga (1718-1772), de onbekende vertaler van Meermans Origines typographicae • Jos van Waterschoot: De stripofiel, een bijzonder genus binnen de wereld van de bibliofielen • Fred Bijsmans: Boeken op het Spui • Anton van der Lem: De ex-librissen van Chris Lebeau voor de Leidse rechtsgeleerden Meijers en • Index op de artikelen in het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen i-xxv
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2020
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 35,00 / 2021 / 15x5 x 21 cm / 172 pagina's
rijk geïllustreerd / genaaid gebonden
in linnen band
ISBN 978 90 830521 1 3

Inhoud:

Marianne Brouwer: Jaarverslag • Fred Bijsmans: In memoriam Gerard Jaspers • Kuniko Forrer: Boek van het Jaar: '
Het Groote Tafereel der Dwaasheid' • Leden schrijven over hun collectie: Gerard Jaspers: De ‘beclaghinge’ van Arnulf van Leuven; en Frans A. Janssen: Over een exemplaar van de 1784-editie van 'Télémaque' • Peter van de Krogt: De ‘Held van Haarlem’. Herkomst en verspreiding van het vinger-in-de-dijk-verhaal • Mart van Duijn: Boekbeeld: De schrijvende monnik in de Utrechtse pandhof • Arnoud Vrolijk: Een ex-libris van Robert Anning Bell voor de schilder Lord Leighton
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboek 2022
 
Suzan Folkerts e.v.a.
€ 35,00 / 16,5 x 21 cm
184 pagina’s
rijk geïllustreerd
genaaid gebonden
schutbladen: Hansje van Halem
ISBN 978 90 83269 23 8

Inhoud:

Gerda C. Huisman: Jaarverslag over 2022

Renske Annelize Hoff: ‘Door geographische beschrijvinghe verlicht’. Ingebonden kaarten
in Nederlandstalige bijbels uit de eerste helft van de zestiende eeuw

Jan Spoelder: Prijsboeken in de Collectie Six te Amsterdam

Frits Booy: Adriaen vande Venne (1589-1662). Een minder bekende taalvirtuoos en satiricus uit de zeventiende eeuw

Rick Honings: Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). Een geruchtmakend geschrift
uit de Leidse ‘Domperfabriek’

Mart van Duijn: Handtekeningen van waarde. Autografenverzamelingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden

Gerda C. Huisman: ‘The Books of Groningen’

Anton van der Lem: Ex-librissen van enkele Nederlandse historici

Index op de artikelen in de jaarboeken I-XXX

     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - jaarboek 2024
 
Lisa Kuitert , Frans A. Janssen, e.v.a.
€ 35 / Lisa Kuitert, Frans A. Janssen e.va.
15,5 x 21 cm / 184 pagina’s / rijk geïllustreerd / genaaid gebonden met schutbladen van Hansje
van Halem
ISBN 978 90 83269 29 0

Dit jaarboek staat geheel in het teken van
I. de la Fontaine Verwey-le Grand, le grande dame van de Nederlandse bibliofilie.

Inhoud:
– Truusje Goedings: De zomerexcursie, een
van de mooiste ngb tradities. Een verslag van de 31ste reis, naar Paderborn, Göttingen en omstreken
– Corinna van Schendel: In memoriam Isa de
la Fontaine Verwey-le Grand (1931-2023)
– Frans A. Janssen: Isa de la Fontaine Verwey en de Universiteit van Amsterdam
– Astrid Balsem, Adriaan Plak, Jan Storm van Leeuwen en Gwendolyn Verbraak: ‘Het kistje van Herman’: negen boeken geschonken door Isa de la Fontaine Verwey
– Jos A.A.M. Biemand: Over Isa, een heerlijke wijn en een prachtige letter, en over Jan en Herman
– Fred Bijsmans: Herinnering aan ’t vooronder
– Lisa Kuitert: Lezen aan de gracht. De boeken van Isa de la Fontaine Verwey-Le Grand
– Frits Booy: Poezenboeken in de kinder-­literatuur
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - jaarboek 2024
 
Lisa Kuitert, Frans Janssen e.v.a.
€ 35 / 15,5 x 21 cm / 184 pagina’s
rijk geïllustreerd
genaaid gebonden
schutbladen van Hansje van Halem
ISBN 978 90 83269 29 0

Dit jaarboek staat geheel in het teken van
I. de la Fontaine Verwey-le Grand, le grande dame van de Nederlandse bibliofilie.

Inhoud:
– Truusje Goedings: De zomerexcursie, een
van de mooiste ngb tradities. Een verslag van de 31ste reis, naar Paderborn, Göttingen en omstreken
– Corinna van Schendel: In memoriam Isa de
la Fontaine Verwey-le Grand (1931-2023)
– Frans A. Janssen: Isa de la Fontaine Verwey en de Universiteit van Amsterdam
– Astrid Balsem, Adriaan Plak, Jan Storm van Leeuwen en Gwendolyn Verbraak: ‘Het kistje van Herman’: negen boeken geschonken door Isa de la Fontaine Verwey
– Jos A.A.M. Biemand: Over Isa, een heerlijke wijn en een prachtige letter, en over Jan en Herman
– Fred Bijsmans: Herinnering aan ’t vooronder
– Lisa Kuitert: Lezen aan de gracht. De boeken van Isa de la Fontaine Verwey-Le Grand
– Frits Booy: Poezenboeken in de kinder-­literatuur
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Jaarboeken I-X + register, in cassette
 
I. de la Fontaine Verwey, e.a.
€ 150 / 2004 / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
cassette: half linnen
ISBN 978 90 76452 55 5

Stel: u heeft 10 jaar in het buitenland gewoond, u bent geen lid van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen en hebt hierdoor de Jaarboeken I-X gemist. Dan is dit uw kans...
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Register I-X
 
I. de la Fontaine Verwey, Gerard Jaspers (samenstelling)
€ 18 / 2004 / 15,5 x 21 cm
84 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 15 9

Vanaf de stichting van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, op 19 oktober 1990 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, kenmerkten zich de Genootschapsjaren door een aantal activiteiten:
– Jaarlijkse bibliofiele reis
– Tentoonstellingen: in 1993: Verzameld Verlangen in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en in 2003: Reis in drukken in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
– Publicatie van een Jaarboek.

Na tien Jaarboeken is de tijd gekomen om een uitvoerig register op deze reeks te laten verschijnen. Een dergelijk register biedt een goed overzicht van de variatie aan bijdragen uit de pen van de leden. Door deze variatie, die reikt van artikelen over het Utrechtse Psalter en de 42-regelige bijbel van Gutenberg tot de drukwerkontwerpen van Fré Cohen (1903-1943) en het ontwerpen van de letter Elyade (1998), wordt ook een goed beeld geschapen van de veelzijdige bibliofiele interessen van de leden van het Genootschap.
De aan dit Register toegevoegde foto’s beogen een enigszins representatieve weergave te bieden van de hierboven geschetste Genootschapsactiviteiten in de jaren 1990-2003.
     

  

Bestel / To order
Nederlands Genootschap van Bibliofielen - Reis in Drukken
 
I. de la Fontaine Verwey
€ 25 / 2003 / 11,3 x 17 cm
288 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Bart de Haas
ISBN 978 90 76452 54 8

Het Nederlands Genootschap van Bibliofielen vierde zijn twaalfen- eenhalfjarig bestaan met een tentoonstelling – Reis in Drukken – en een gelijknamige uitgave, van boeken en prenten uit het bezit van zijn leden. Deze leden zijn zeer verschillend en dat zijn ook hun collecties.
Zo zien we o.a. bij elkaar: de vroege reizen van Van Linschoten en De Houtman naar de Oost (1596 en 1598), die van Baldaeus naar Malabar en Choromandel (1672), de Uittocht uit Egypte op een kaart in de Deux-aes-bijbel (1584) en de reis van Paulus naar Rome in stippellijn op een kaart in de Keurbijbel van 1687. Maar ook andere reizen: die van Dante door de Hel (1629), en van Klaas Klim naar de onderaardse wereld (1778). Er wordt voor de kinderen een plezierreisje gemaakt met de motorwagen (1901) en met de stoomtrein in een heel lange leporello (1911). En er is meer.
Dit alles geeft een beeld van de belangstelling, toewijding en trots van de leden van het Genootschap.
     

  

Bestel / To order
Niet nog een boek
Gedichten over boek, bibliotheek en lezer
 
Willem Heijting
€ 12 / 2001 / 11,5 x 17 cm
104 pagina’s
genaaid gebonden in linnen band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 73 9

Een boek: met inkt bedrukt papier, bijeengehouden door wat garen of lijm. Een dood ding. Kun je rondom een zó concreet voorwerp een bloemlezing vullen met gedichten die bieden wat je van poëzie verwacht? Het samenstellen van een thematische poëziebloemlezing is toch al een hachelijke bezigheid. Staat in een gedicht wel wat je er aanvankelijk in denkt te lezen? Of verschuilen zich onder het oppervlak van de versregels andere betekenissen?
In deze bundel zijn gedichten opgenomen van o.a.: Jan Boerstoel, C. Buddingh’, Jacob Cats, Jan Hanlo, Constantijn Huygens, Gerrit Komrij en Joost van den Vondel.

Uitgave ism de Vrije Universiteit van Amsterdam
     

  

Bestel / To order
Nieuwe Kunst en het boek
Een studie in Art Nouveau
 
Ernst Braches
€ 95 / 2003 / 11 x 17,3 cm
twee delen in foedraal / 488 en 256 pagina’s
circa 300 afbeeldingen in vier kleuren
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying / band, schutbladen en foedraal: Bram de Does
ISBN 978 90 76452 84 5

Voor belangstellenden en kenners van Art Nouveau/Jugendstil in Nederland is dit standaardwerk nog steeds even verrassend als vernieuwend. Voor belangstellenden en kenners van de geschiedenis van het Nederlandse boek is de baanbrekende studie al even onmisbaar.
We hebben vijf jaar gewerkt aan deze verrijkte heruitgave van dit gezochte boek, nu met 300 afbeeldingen in vierkleurendruk (was ca. 200 in zwartwit) en met vier aanvullende studies uit verspreide (niet voor iedereen bereikbare) publicaties.
We hebben gezocht naar een vormgeving die uitnodigt tot bladeren, lezen, raadplegen en genieten. Eindelijk kunnen we, blad na blad omslaand, de ontwikkeling van de boekverciering van Negentig van jaar tot jaar in een onafgebroken stroom van kleuren en vormen in honderden afbeeldingen aan ons voorbij laten gaan.
Wie nu de teksten leest hoeft niet meer heen en weer te bladeren naar afbeeldingen en registers: die liggen in een afzonderlijk bandje rustig open naast de lezer.
Bram de Does, vormgever van de boekletters Trinité en Lexicon, heeft de kroon op het werk gezet door band, schutbladen en foedraal te ornamenteren met een betoverend spel van zijn ornament Kaba.
De hergeboorte van het gezochte standaardwerk over die unieke periode in de overgang naar de twintigste eeuw.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Offeren aan Mercurius en Minerva
Nederlandsche Vereeniging van antiquaren 1935–1995
 
Nop Maas, e.a.
€ 31,72 / 1996 / 2e druk / 17 x 25 cm
240 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
stofomslag: Joseph Plateau
ISBN 978 90 70386 75 7

In deze jubileumuitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren zijn interviews opgenomen met diverse leden van het eerste uur, waaronder: Paul Valkema Blouw, Simon Emmering, Max Israël, Nico Israel, Emmy en Bob de Graaf, Max Schuhmacher, Frits Knuf, Anton Gerits, Edgar Franco, Bert Hagen en Ans van Pagée-Selis, niet ‘om toe te geven aan de behoefte tot navelstaren, of om de eigen lof te zingen, maar om de leden en geïnteresseerden enig inzicht te geven in het functioneren en in de geschiedenis van het antiquariaat en van de NVVA,’ aldus F.W. Kuyper in het voorwoord. Samen met de kroniek maken deze interviews ‘Offeren aan Mercurius en Minerva’ tot een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die zich interesseert voor de wereld van het oude boek.
Deze bundel levert een blik in een wereld waarin voor een prikkie ‘oud papier’ wordt opgekocht dat originele tekeningen van Paul Klee blijkt te bevatten; waar de ene antiquaar rijk wordt van een ander die niet weet dat Duco Perkens het pseudoniem van E. Du Perron was, terwijl weer een derde verloren gewaande gedichten van Karl Marx krijgt toegeschoven. Het zijn de wapenfeiten waar men bij vergaderingen in De vergulde Turk of andere nieuwsgierig makende etablissementen waarschijnlijk niet zo openhartig mee voor de dag kwam, maar waarvan nu in de feestelijke sfeer van het jubileum de opbrengsten in klinkklare guldens worden onthuld.
     

  

Bestel / To order
Schrift & signatuur
Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek
 
Ad Leerintveld, P. van Capelleveen, K. vd Hoek, E. vd Vlist (red)
€ 35,00 / 12 x 17,5 cm / 456 pagina’s
zeer rijk geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
ISBN 978 94 90913 26 7

De hier gebundelde case studies geven een gevarieerd beeld van de rijke collectie handschriften van na 1550 en getuigen tevens van grote dankbaarheid jegens Kees Thomassen, die als conservator meer dan dertig jaar juist deze handschriften heeft verworven en beschreven, en afzonderlijk of per deelcollectie heeft gepresenteerd in catalogi, inventarissen, (digitale) tentoonstellingen, artikelen en boeken.
De auteurs hebben in hun bijdrage verscheidene moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek een kunsthistorische, boek­­wetenschappelijke, letterkundige en/of cultuurhistorische context gegeven.
Schrift & signatuur geeft een indruk van de gehele moderne handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek - een collectie waarvan Kees Thomassen de signatuur mede bepaald heeft.
Deze uitgave is een tribuut aan zijn leven met handschriften.
     

  

Bestel / To order
Stijl
Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
Nederlandse versie
 
E. Boswinkel e.a. (red.), M. Kaldenhoven, E. Kwant, A. Leerintveld, A. Schepers, R. Storm
€ 35,00 / 20 x 26 cm / 174 pagina / rijk geïlllustreerd / geheel gedrukt in vier kleuren / genaaid gebonden met stofomslag
vormgeving: Joseph Plateau, grafisch vormgevers / uitgave ism Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
ISBN 978 90 76452 39 5

In november 2008 nam Wim van Drimmelen na 17 jaar afscheid als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ter gelegenheid daarvan is een boek samengesteld met een overzicht van een zestigtal bijzondere aanwinsten uit Van Drimmelens periode als directeur van de nationale bibliotheek. Daarin komen tal van opmerkelijke boeken en handschriften voor het voetlicht. Oud en nieuw, extreem zeldzaam
en kostbaar, of heel gewoon, maar altijd: om een speciale reden uitzonderlijk en verleidelijk. In 2007 verwierf de KB het befaamde Gruuthuse-handschrift. Wim van Drimmelen heeft zich persoonlijk ingespannen om dit unieke document aan de collectie van de KB te kunnen toevoegen. Uit 1996 dateert het SHV-boek, dat een hoogtepunt is in de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis. In 1993 werd de KB-collectie verrijkt met een 17de eeuwse uitgave met daarin – zeer uitzonderlijk en bewerkelijk – talrijke afbeeldingen gedrukt (!) in kleur. De tegendraadse journalist Willem Oltmans liet in 1992 zijn kolossale verzameling (tientallen strekkende meters!) dagboekaantekeningen in de KB opslaan. In 2006 werd door de Koninklijke Bibliotheek een fabelachtige collectie uitgaven aangekocht met werk van Louis Couperus. Er werd een omvangrijke Provo-collectie in huis gehaald, talrijke kranten, tijdschriften, bijzondere boekbanden, unieke sierpapieren objecten, nog enkele andere middeleeuwse handschriften, centsprenten uit de 18de eeuw, extreem zeldzame drukwerken uit de 17de eeuw, boeken uit de eerste jaren na uitvinding van de boekdrukkunst.
Dit alles en nog meer is in de onderhavige uitgave fraai afgebeeld en geordend op jaar van verwerving, wat de verrassende en aansprekende presentatie alleen nog maar versterkt. Voor
echte boekenmensen een echt boekenboek in het kwadraat: onweerstaanbaar!

Oud en nieuw, extreem zeldzaam en kostbaar of heel gewoon, maar altijd uitzonderlijk en verleidelijk
     

  

Bestel / To order
Style
Unique Acquisitions by the Koninklijke Bibliotheek during the Directorship of Wim van Drimmelen
 
E. Boswinkel e.a. (red.), M. Kaldenhoven, E. Kwant, A. Leerintveld, A. Schepers, R. Storm
€ 35,00 /
ISBN 978 90 76452 40 1English version
     

  

Bestel / To order
Tederheid en storm
De persoonlijkheid van Jacob Israël de Haan
 
Jan Fontijn
€ 19,50 / 2012 / 16 x 24 cm / 104 pagina's
geíllustreerd
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 18 2

In deze uitgave beschrijft Jan Fontijn de vaak raadselachtige persoonlijkheid van Jacob Israël de Haan.
De Haan, die homoseksueel was, was een talentvolle dichter en de schrijver van een aantal geruchtmakende romans en verhalen. Sinds 1919 verbleef hij in Jeruzalem waar hij onder meer schrijver was van een groot aantal feuilletons. Daarin informeerde hij op soms uiterst persoonlijke wijze de lezers van het ‘Algemeen Handelsblad’ over Palestina en over de problemen waarmee de Joodse bevolking geconfronteerd werd bij de stichting van de Joodse staat. Zijn kritische opmerkingen en provocerend gedrag werden hem door de zionisten in Nederland en Palestina niet in dank afgenomen. In 1924 werd hij vermoord.
Om een indruk te geven van deze vaak schitterende feuilletons zijn er hier tien geselecteerd. Ze zijn soms feitelijk, journalistiek van inhoud, soms zijn ze anekdotisch, literair, ja poëtisch. Beschrijvingen van steden en natuur wisselen af met karakteris­tieken van de Joodse en Arabische bewoners, met politieke analyses en persoonlijke beschouwingen. Als een nieuwsgierig journalist registreerde hij de talloze incidenten en verwikkelingen van Palestina in de cruciale jaren na de Eerste Wereldoorlog. De Haans feuilletons zijn een ‘must’ voor een ieder die in de geschiedenis van Palestina is geïnteresseerd.

Jan Fontijn (1936) was als neerlandicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is essayist en biograaf. Hij verbleef gedurende een jaar in het Midden-Oosten. Hij schreef onder andere een bekroonde biografie van Frederik van Eeden, de grote vriend van De Haan, en publiceerde essays over Carry van Bruggen, de zuster van De Haan.
     

  

Bestel / To order
Tischbeins Goethe-Bildnis
 
Ernst Braches
€ 20 / 13 x 21 cm
Duits / 102 pagina's
ISBN 978 94 90913 70 0

Een unieke, verrassende en grondige verklaring van het beeldbepalende Goethe-portret.

Rijk geïllustreerd
     

  

Bestel / To order
Twee vrouwen, twee uitgevers
Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren twintig
 
Lucas Bunge
€ 12,00 / 2005 / 11,5 x 17,3 cm
80 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 46 3

In de jaren twintig van de vorige eeuw (‘the roaring twenties’) vormde Parijs het centrum van de artistieke en literaire wereld. Niet alleen was er de vernieuwende muziek en ballet, was er nog niet vertoonde schilderkunst (het kubisme, het surrealisme), maar ook de literatuur onderging een dramatische vernieuwing, mede onder invloed van een toevloed van Amerikaanse en Engelse schrijvers, de ‘lost generation’, die de knellende artistieke en morele banden van het thuisland ontvluchtten en zich in Parijs zonder reserve manifesteerden. Hemingway, Scott Fitzgerald, Joyce, Ezra Pound bevolkten de terrassen van de cafés in Montparnasse, en schreven er, tussen al hun amoureuze en andere belevenissen, enkele van hun meesterwerken.
In hun spoor volgden natuurlijk de uitgevers, en twee van hen, twee vrouwen van, toevallig, geheel verschillende aard, vormen het thema van dit boekje. Sylvia Beach, vlijtige domineesdochter, die, min of meer toevallig, uitgever werd van wat velen het voornaamste boek van de twintigste eeuw vinden, Ulysses van James Joyce; en Nancy Cunard, keurig meisje uit een steenrijk Engels geslacht, wier leven gekleurd werd door het fervente verlangen te breken met haar afkomst, en die wij in 1929 hadden kunnen aantreffen achter een drukpers in een vervallen boerderij in Normandië, in het gezelschap van haar minnaar, een jazz-pianist uit het diepe zuiden van Amerika.

Lucas Bunge (1929) was uitgever en is nu cellist.
     

  

Bestel / To order
Van pen tot laser
31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches
 
Ton Croiset van Uchelen, Hannie Goinga
€ 56,72 / 1996 / 17,2 x 25,5 cm
344 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Gerrit Noordzij
ISBN 978 90 70386 78 8

'Van pen tot laser' is een eerbetoon aan Ernst Braches, bibliothecaris van de Amsterdamse universiteits- bibliotheek en hoogleraar in de geschiedenis van het boek en de drukkunst, inzonderheid van de 19de en 20ste eeuw, die eind 1995 met emeritaat ging.
Zoals gebruikelijk in de bibliotheek- wereld stelden collegae en vrienden een liber amicorum samen voor de scheidende bibliothecaris, echter met dit verschil dat een liber amicorum gewoonlijk in een kleine oplage bij een wetenschappelijke uitgeverij verschijnt en nauwelijks bereikbaar is voor de gewone lezer, terwijl 'Van pen tot laser' in de boekhandel verkrijgbaar is.
Deze bundel levert een schat aan boekgeschiedkundige informatie in artikelen als 'De strijd om de prijs' van Laurens van Krevelen, over de geschiedenis van de vaste boekenprijs, 'De boekhandel op de planken' van Marja Keyser, over boekverkopers, uitgevers en antiquaren 'aan het toneel' en 'Archeologie van de boekband en boekrestauratie' van J.A. Szirmai, over de drukwijze stereotypie. Daarnaast laten ook typografen als Dick Dooijes, Gerard Unger en Gerrit Noordzij van zich lezen. Een fraai naslagwerk voor alle geïnteresseerden.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Vijf bijdragen over Nieuwe Kunst
 
Ernst Braches
€ 18,50 / 2012 / 13,5 x 21 cm
88 pagina’s / geïllustreerd
vormgeving: Ernst Braches
ISBN 978 94 90913 27 4

In ‘Vijf bijdragen over Nieuwe Kunst’ analyseert Braches het schutblad dat Dijsselhof maakte voor La jeunesse inaltérable et la vie éternelle, met de etsen van Marius Bauer; brengt hij het sluit­stuk aan in de ere­boog van Dijsselhofs Diploma voor de Boekhandel; beschrijft en documenteert hij de vermakelijke geschiedenis van de gedenk­bordjes die de Amsterdamse schooljeugd in 1898 kreeg bij de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhel­mina en belicht hij de achter­gronden van de luxe-exemplaren in perkament van de Cata­logus Huis van Oranje Nassau, gebonden en gedecoreerd door C.A. Lion Cachet, waarvan twee uit het bezit van ‘Perkamentus’ en Gerrit Komrij.
Daarnaast gaat Braches in op de ontwikkeling en de techniek van batik op perkament rond 1900 en het gebruik van lithografie daarbij.
     

  

Bestel / To order
Voor den dienst der Armée
De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef
 
Louis Ph. Sloos
€ 112 / 2001 / 16,5 x 24 cm
272, 412 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band, in cassette
with a summary in English / avec un résumé en français
vormgeving: SnitkerDeHaas
ISBN 978 90 76452 43 2

In Nederland ontstond in de negentiende eeuw een rijke militaire boekcultuur. De militair werd meer en meer een man van de theorie. Technische vernieuwing, standaardisering, elementaire en morele opvoeding en een dienstplichtig in plaats van een beroepsleger maakten de bestudering van militaire en daarmee in verband staande literatuur noodzakelijk. Het ontstaan van een gespecialiseerde militaire uitgeverij-boekhandel als de firma De Gebroeders van Cleef was hiervan onder meer het gevolg.
De nadruk in ‘Voor den dienst der Armée’ ligt op het het uitgeven, drukken en verhandelen van het militaire boek. Centraal hierbinnen staat de invloed die werd uitgeoefend door de tijdsconstellatie, de plaatselijke omgeving, expertise, relaties en familie en hun samenhang. Anders geformuleerd: hoe laat het ontstaan van de grote negentiende-eeuwse militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef (1806-1967) zich verklaren en hoe ziet haar ontwikkeling eruit?

Uitgave ism het Legermuseum Delft
     

  

Bestel / To order
Werkversies van 'Op weg naar het einde’
 
Gerard Kornelis van het Reve
€ 85,00 / 22,7 x 30 cm / 5 delen + cahier in cassette
gekartonneerd
eenmalige oplage van 1000 exemplaren
vormgeving: Joseph Plateau grafisch vormgevers
en Chang Chi Lan-Ying
Uitgave i.s.m. Stichting Johan Polak
ISBN 978 90 83269 27 6

Verschijnt half december 2023

“Ik kan me de haren wel uit het hoofd rukken, dat ik niet veel meer heb bewaard,” schrijft Gerard (Kornelis van het) Reve in de brief waarmee hij Johan Polak versies van de ‘Brief uit Amsterdam’ te koop aanbiedt. Reve heeft de teksten in een groene omslag gebundeld en er nietjes doorgeslagen. Eerder verkoopt hij op dezelfde manier de manuscripten van 'Brief uit Amsterdam’ aan Polak die later ook de 'Brief uit Gosfield’, de 'Brief uit Schrijversland’ en de 'Brief in een fles gevonden’ tegen betaling in zijn bezit krijgt.

Het archief van Johan Polak bevat vijf mappen waarin zich meer dan 400 pagina’s manuscripten, kladjes, typoscripten, kopij, drukproeven etc. bevinden van de brieven die Reve in Tirade publiceert en die eind 1963 in boekvorm worden verzameld onder de titel 'Op Weg Naar Het Einde’. De bundel betekent een doorbraak in Reves schrijverschap en maakt een einde aan zijn literaire impasse; drie jaar later verschijnt het tweede brievenboek 'Nader Tot U’.

Johan Polak (1928-1992) was niet alleen een gerenommeerde Amsterdamse uitgever en boekhandelaar, maar vooral ook een verzamelaar van bijzondere boeken en handschriften die slechts enkelen mochten bekijken.
Hoogtepunt in de Polak-collectie zijn de handschriften van Gerard Reve. Deze documenten geven een unieke inkijk in Reves schrijverschap en zien nu voor het eerst het daglicht zodat een groter publiek er kennis van kan nemen.

De cassette bevat de werkversies van de brieven uit ‘Op Weg Naar Het Einde’; alleen de manuscripten van de ‘Brief uit Edinburgh’ ontbreken, waarschijnlijk omdat Reve ze nooit aan Polak heeft aangeboden.

Een inleiding van Wiljan van den Akker en Koen Hilberdink is als een apart cahier opgenomen.

Zodra de uitgave verschenen is, zenden wij u deze toe.
     

  

Bestel / To order
Willem Haverkorn en de Amsterdamse Schouwburg
 
Klaartje Groot
€ 25 / 16,5 x 24 cm
156 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

ISBN 978 94 90913 76 2

Willem Haverkorn (1753-1826) heeft in de decennia rond 1800 een opmerkelijke rol gespeeld in het culturele leven van Amsterdam. Hij schreef toneelstukken, die regelmatig werden opgevoerd. Het toneel vormde een belangrijk medium in het maatschappelijk debat. In deze politiek turbulente tijden van oorlog en revolutie oogstten zijn geschriften naast waardering ook heftige kritiek.
In 1793 werd hij benoemd tot secretaris van de Amsterdamse Schouwburg. Hij kreeg te maken met opstandige acteurs, autoritaire regenten, vileine critici en boze burgers. Collega’s moesten het veld ruimen, maar Haverkorn trotseerde alle politieke stormen en bleef tot zijn dood op zijn post.