Nieuwe boeken Uitgelezen boeken Bestelijst
Grafisch ontwerpen Bantammer reeks ZoekZoeken
Boekgeschiedenis Fondslijst
  Zoek:
 

Katern voor boekverkopers en boekenkopers

Geduld is een schone zaak, zeker voor de trouwe abonnees en lezers van dit prachtblad. Dit katern mag dan zeer onregelmatig verschijnen, áls het op uw deurmat ploft, brengt het altijd een verrassing.

De rafelranden van het boekenvak worden in Uitgelezen Boeken serieus genomen. Het richt het vizier op ten onrechte vergeten schrijvers, illustratoren of uitgevers. Fel begeerde collectors items - zoals bladwijzers en boekhandelszegels - komen dankzij Uitgelezen Boeken binnen handbereik. Onbekend werk van roemruchte schrijvers zag het licht.
Altijd zitten er 'toemaatjes' in Uitgelezen Boeken in de vorm van b.v. de eerste Nederlandse strip in facsimile, een hoorspel op CD, een gedroogd tabaksblad of een recept voor appeltaart van moeder Du Perron.

Abonnering € 22,50
U bent dan abonnee vanaf het eerste nummer van de lopende jaargang.

Omdoos € 25
Leverbare omdozen: 1/2/3, 4/5/6, 7/8/9, 10/11/12, 13/14/15, 16/17/18 en 19/20/21.

Omdoos incl. de 3 bijbehorende jaargangen € 90

Betaling NL 44 INGB 0001 7814 09 t.n.v. De Buitenkant, Amsterdam, o.v.v. ‘UB abonnement’ of de door u gewenste omdozen.

     

Bestel / To order
Drie generaties Vestdijk
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 1 nr.1
€ 10 / 1981 / 17,5 x 25,5 cm
28 pagina’s
auteur: L. Putman
vormgeving: Sofia France

Inhoud:
* Drie generaties Vestdijk
* Van de schrijver
* Bij de omslag
* Boekverkoper
* Antiquariaten die niet in de Gele Gids staan
     

  

Bestel / To order
Meindert Boogaerdt / Leo Lezer
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 1 nr.2
€ 10 / 1982 / 17,5 x 25,5 cm
36 pagina’s
auteurs: L. Putman & Joop vd Berg
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Meindert Boogaerdt Jun. Begin en einde van een uitgever
* Van de schrijver
* Geest boven de stof in een Surinaams strafkamp. Over Leo Lezer
* Schrijver in karikatuur
* Bij de omslag
     

  

Bestel / To order
Bladwijzers
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 1 nr.3
€ 10 / 1982 / 17,5 x 25,5 cm
32 pagina’s
auteurs: A. Jonker & W. Kramer
vormgeving: Jaap Lieverse

Inhoud:
* Uitgelezen Boekenleggers
* Nederlandse bladwijzers tot 1920
* Nederlandse bladwijzers na 1920
     

  

Bestel / To order
o.a. Geschiedenis vd Nederlandse prentbriefkaart
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 2 nr.1
€ 10 / 1983 / 17,5 X 25,5 cm
28 pagina’s
auteurs: L. Putman, Ad Leeflang & J vd Berg
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Opkomst, voortgang en ondergang van de Nederlandse prentbriefkaart
* De boekenkast in oorlogstijd
* Het bewogen leven van Lambertus Kettmann
     

  

Bestel / To order
Nederlands-Indische cabaretteksten
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 2 nr.2
€ 10 / 1983 / 17,5 x 25,5 cm
40 pagina’s
auteur: J vd Berg
vormgeving: Jan Willem Stas

Inhoud:
* Het is hier Holland niet.
Cabaretteksten over het oude Indië, het leven daar, de vreugden en ergernissen van een leven onder de palmen, maar vooral het - meestal bruine - meisje dat je nooit vergeet...
     

  

Bestel / To order
o.a. Louis Kloos alias Jan de Kladder
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 2 nr.3
€ 10 / 1985 / 17,5 x 25,5 cm
24 pagina’s
auteurs: Maarten Kloos, L. Putman & Rudolf Atele
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Louis Kloos, alias Jan de Kladder
* De drukgeschiedenis van ‘Kleine Prozastukken’ door Rudolf Atele
* Drukschema van ‘Kleize Prozastukken
* Bibliografie van de tijdschriftbijdragen in ‘De XXe Eeuw’, ‘europa’ en ‘Ontwaking en nieuw leven’
* Toemaatje: De Reizende Nieuwsbode
     

  

Bestel / To order
Reimond Stijn / Fred Batten
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 3 nr.1
€ 10 / 1987 / 17,5 x 25,5 cm
62 pagina’s
auteurs: L. Putman & Joop vd Berg
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Stemmen uit verleden en heden over Reimond Stijns
* Sprookjes en door Reimond Stijns
* Herinneringen aan Fred Batten
     

  

Bestel / To order
Alie Smeding, schrijfster uit Enkhuizen
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 3 nr.2
€ 10 / 1988 / 17,5 x 25,5 cm
56 pagina’s
auteur: Margot de Waal
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Alie Smeding - schrijfster uit Enkhuizen. 'Ik meen te mogen zeggen, dat het nooit Alie Smedings doel is geweest, om literatuur te schrijven. Zij miste daarvoor de bezinning, de kalmte, de koelheid, zij zocht naar de waarheid, meer dan naar de schoonheid. Wanneer een stuk leven haar greep, dan schreef zij zich bewogen daarvoor uit, opstandig, hartstochtelijk, dan vergat zij om afstand te nemen. Zij sprong vor haar medemensen in de bres, zij werd hunner één...' A. de Vries (Bartje).
     

  

Bestel / To order
Leo Lezer, boekhandelaar te Bandoeng
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 3 nr.3
€ 10 / 1989 / 17,5 x 25,5 cm
50 pagina’s
auteur: Joop vd Berg
vormgeving: Frits Deys

Inhoud:
* Leo Lezer, schrijver, boekhandelaar en uitgever te Bandoeng.
     

  

Bestel / To order
Huldebundel voor Louis Putman
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 4 nr.1
€ 10 / 1989 / 17,5 x 25,5 cm
60 pagina’s
vormgeving: Jan Willem Stas

Inhoud:
* Uitgelezen boeken over een uitgelezen antiquaar: Louis Putman te Amsterdam. Met bijdragen van P. Hermanides, Jan de Jong, Martin Ruyter, H. Korver & Ron Govaars, M.A. Lindo & Leonoor Wagenaar, C.J. Aarts, A. v.d. Berg, J. v.d. Berg, Ernst Braches, J. Buys, W. de Graaf, Atte Jongstra, P. van der Linde, John ter Marsch, Wil Merkies, Oedyayini, G. Postma, a.a. sanders, de bewoners, Margot de Waal, W. Walison-Kraaijeveld, Ernst Zilver
     

  

Bestel / To order
De Multatulianen groeten u allen zeer
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 4 nr.2
€ 10 / 1990 / 17,5 x 25,5 cm
56 pagina’s
auteurs: Atte Jongstra & Jos v Waterschoot
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* De Multatulianen groeten U allen zeer.
Met bijdragen van: J.N. van Hall, TR. Haan, M. Anderson, G.W. Huygens, H. Jalvingh, L. Davids, M. Kummer, W. Born, M. Coens, J. van Waterschoot, H. v.d. Bergh, H.F.A. Peypers, A. Kets-Vree, Anoniem, H.H.J. de Leeuwe, Kapitein Haddock, Pluto, B. Luger, P. Huet, Multatuli, J. Kortenhorst, E.T., A. Cohen, A. Jongstra, Zr. J.F. Drughorn, Mr. Gerard
     

  

Bestel / To order
Veilingen van A.T. Kleerekoper
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 4 nr.3
€ 10 / 1991 / 17,5 x 25,5 cm
56 pagina’s
auteurs: L. Putman & Sjaak Hubregtse
vormgeving: Joseph Plateau

Inhoud:
* Vier veilingen van (met en zonder) A.T. Kleerekoper
* Van de auteur (opdrachten in boeken)
* Het kopje koffie van Gorter
* Leo Lezer: boekhandelaar te Bandoeng
     

  

Bestel / To order
Mary Pos, een fenomeen
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 5 nr.1
€ 10 / 1992 / 17,5 x 25,5 cm
36 pagina’s
auteurs: Anneke Soethout en Joop vd Berg
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Mary Pos - een fenomeen.
‘Geen schrijfster van enige betekenis en ook als journaliste heeft zij de grondregels van het vak herhaaldelijk met voeten getreden. Toch iemand met een geweldige lezersschare, wier beeldvorming van de Sovjet-Unie, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika sterk door haar beïnvloed is’ (Igor Cornelissen in Vrij Nederland, 1988.
     

  

Bestel / To order
Op zoek naar Eddy du Perron
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 5 nr.2
€ 10 / 1993 / 17,5 x 25,5 cm
28 pagina’s
auteur: Hans Beynon
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Terugkeer naar het land van herkomst.
Eddy du Perron (1899-1940), schrijver van de roman Het land van herkomst, die zich voor een belangrijk deel in Indië afspeelt, heeft in de jaren twintig nog een reis over Java gemaakt. Daarbij bezocht hij de eilanden Madoera en Kangean, waarhij logeerde bij een van zijn jeugdvrienden, Paul A. Beynon. Over die periode bestaan nog enige publicaties van Du Perron en Beynon, plus fotomateriaal uit oude familie-albums. Deze documenten hebben als inspiratiebronnen gediend voor een neef van Paul Beynon, Hans Beynon, die de reis naar Kangean maakte om na te gaan wat er nog van ‘toen’ is overgebleven.
     

  

Bestel / To order
Uitgeverij Gebr. E.& M. Cohen
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 5 nr.3
€ 10 / 1995 / 17,5 x 25,5 cm
32 pagina’s
auteur: Esther Z.R. Cohen
vormgeving: Aya Gillissen

Inhoud:
* Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf - de ontwikkeling van Uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen.
Tijdens de 19e en 20e eeuw hebben in Nederland een aantal uitgeverijen bestaan, die opgericht zijn door Nederlandse joden. De oprichters stond merendeels een algemeen fonds voor ogen van Nederlandse en vertaalde werken en zij richtten zich niet tot een specifiek joods publiek. Een der oudste firma’s, die tot deze ondernemingen gerekend kunnen worden, was Gebr. E. & M. Cohen, die in 1824 de eerste schreden in het boekenvak zette met het openen van een leesbibliotheek in Nijmegen.
     

  

Bestel / To order
Over boekleggers, boekhandelszegels en uitgeverskaarten
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 6 nr.1
€ 10 / 1995 / 17,5 x 25,5 cm
40 pagina’s
auteur: Frank Divendal
vormgeving: Aya Gillissen

Inhoud:
* Uit te lezen boeken: boekhandeletiketjes, boekhandelbladwijzers, uitgeverbladwijzers & uitgeverkaartjes.
In boeken die de boekhandel verlaten en nog moeten worden gelezen, zitten vaak allerlei zaken die meestal niet direct met het betreffende boek zelf te maken hebben, maar die zijn toegevoegd door de boekhandel en/of de uitgever. Over die zaken gaat dit nummer.
     

  

Bestel / To order
Dé Lilah, Indisch proza
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 6 nr.2
€ 10 / 1996 / 17,5 x 25,5 cm
44 pagina’s
auteur: Joop vd Berg
vormgeving: v/h Gebr. van Dalen

Inhoud:
* De-Lilah - een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina’s Indisch proza.
Een voorzichtige poging tot evaluatie van haar oeuvre.
     

  

Bestel / To order
De archeologie vh Ned. stripverhaal
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 6 nr.3
€ 10 / 1997 / 17,5 x 25,5 cm
36 pagina’s
auteur: Nop Maas
vormgeving: Martijn Hassink

Inhoud:
* De archeologie van het stripverhaal.
Toemaatje: De Toekomststaat, in facsimile de eerste Nederlandse strip.
     

  

Bestel / To order
Couperus in beeld
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 7 nr.1
€ 10 / 1998 / 17,5 x 25,5 cm
28 pagina’s
auteur: Hans van der Horst
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Couperus in beeld.
Een inleiding bij onbekende en minder bekende afbeeldingen van de schrijver.
     

  

Bestel / To order
over Billy Cam en Korp. Achilles
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 7 nr.2
€ 10 / 1998 / 17,5 x 25,5 cm
40 pagina’s
auteurs: Joop vd Berg & Nop Maas
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Stripnummer: Billy Cam, de eerste striptekenaar in Indië?
In het populaire geïllustreerde Indische weekblad d’Oriënt verscheen op 24 december 1935 de eerste aflevering van een beeldverhaal, getiteld CAMouFLAGES, vervaardigd door de Amerikaanse illustrator Billy Cam. Het zijn getekende eerste indrukken van het leven in de kolonie Nederlands-Indië van een nieuwkomer: een stoethaspelig, corpulent mannetje dat, zo blijkt later, grote overeenkomsten vertoont met de tekenaar zelf.
* Nadere informatie over de Haarlemse tekenleraar Johannes Franciscus Nijens/korporaal Achilles, die in zijn hoedanigheid van pionier van het Nederlandse stripverhaal figureerde.
     

  

Bestel / To order
Een bibliotheek in Bamanya, Congo
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 7 nr.3
€ 10 / 1999 / 17,5 x 25,5 cm
32 pagina’s
auteurs: Auke vd Berg, H.Vinck MSC, G. Hulstaert MSC
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Centre Aequatoria
* De rol van een kleine onderzoeksbibliotheek in een kleine stad in Zaïre: de Eaquatoria Bibliotheek
* Een kerkdienst in Bamanya
* Intellectueel werk in de chaos
* Dichtkunst bij de Mongo
     

  

Bestel / To order
Het Joodse boek in vooroorlogs Mokum
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 8 nr.1-2
€ 15 / 1999 / 17,5 x 25,5 cm
72 pagina’s
auteurs: Jaap Meijer & Odette Vlessing
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Jaap Meijer: Het joodse boek in vooroorlogs Mokum. Nalezing: Herinneringen met een bijsmaak
* Kanttekening bij ‘Een Joodsche Tentoonstelling’ van Jacob Israël de Haan
* Odette Vlessing: Tussen heden en verleden. De historicus dr. Jaap Meijer, een biografische schets
     

  

Bestel / To order
Geert Mak, drie verhalen van zijn vader
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 8 nr.3
€ 15 / 2000 / 17,5 x 25,5 cm
54 pagina’s
auteur: Geert Mak
vormgeving: Huibrecht van Opstal

Inhoud:
* Geert Mak over ‘Drie verhalen uit de dierentuin’ (1941), kinderboekje van Kas Molenaar, pseudoniem van zijn vader.
* Fascimile ‘Drie verhalen uit de dierentuin’
     

  

Bestel / To order
over Cornélie Noordwal
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 9 nr.1
€ 10 / 2002 / 17,5 x 25,5 cm
56 pagina’s
auteur: Hans Pars
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* Cornélie Noordwal. Veel gelezen, weinig geprezen.
Op 31 mei 1928 overleed in de Parijse voorstad Saint Cloud de Nederlandse schrijfster Cornélie Noordwal. De meeste critici van haar tijd vonden haar boeken amper literatuur, maar het grote publiek liep met haar weg. Haar boeken werden keerk op keer herdrukt en wisten tot de Tweede Wereldoorlog in groten getale de weg te vinden naar het lezerspubliek.
*Proeve van een bibliografie van de werken geschreven door Cornélie Noordwal
* Toemaatje: De referendaris-titular, een hoorspel van Noordwal op CD.
     

  

Bestel / To order
De bibliofiele reeks Ursa Minor
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 9 nr.2
€ 10 / 2003 / 17,5 x 25,5 cm
56 pagina’s
auteur: Sjoerd v Faassen
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
* ‘Iedere handelsgeest is ons vreemd’
Het driemanschap J. Greshoff, M.B.B. Nijkerk en A.A.M. Stols en hun bibliofiele reeks Ursa Minor (1936-1939).
     

  

Bestel / To order
Bladwijzers
 
Uitgelezen Boeken, Jrg. 9 nr.3
€ 10 / 2003 / 17,5 x 25,5 cm
44 pagina’s
auteur: Frank Divendal
vormgeving: Sonja & Zoonen

Inhoud:
* Bladwijzers.
In 1995 schreef Frank Divendal over bladwijzer. Zijn collectie bedroeg toen ongeveer 12.000 boekenleggers. Acht jaar later en zo’n 40.000 bladwijzers verder, vond Divendal het weer de hoogste tijd om nieuwe belevenissen uit boekenleggerland aan het papier toe te vertrouwen.
     

  

Bestel / To order
Hoogtepunten 25 jaar zetterij, drukkerij en uitgeverij
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.10 nr.1
€ 10 / 2005 / 17,5 x 25,5 cm
92 pagina’s
vormgeving: Saskia van Rheden (Zijwit)

Inhoud:
* Hoogtepunten en dieptepunten. 25 jaar Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant.
In 2005 dragen zij hun gezamenlijk archief over aan de UB Amsterdam. Dit werd groots gevierd met een tentoonstelling en een manifestatie in de UB en de Aula van de UvA. Tevens ontvingen Chang-Chi en De Jong de Grafische Cultuurprijs 2005. Met bijdragen van o.a. Gerrit Noordzij, Isa de la Fontaine-Verwey, Alex Barbaix, Joos Mooi Drukwerk, Geert Mak en vele vele anderen.
     

  

Bestel / To order
Arthur van Schendel, schrijver
 
Corinna van Schendel, Arthur van Schendel
€ 10 / Uitgelezen Boeken, jrg. 20, nr. 2
auteurs: Corinna van Schendel en Arthur van Schendel
40 pagina's
rijk geïllustreerd
geniet
toemaatje: bloknoot op waar formaat
ISBN 978 90 83052 14 4

In 1930 verscheen de roman Het fregatschip Johanna Maria van Arthur van Schendel (1874-1946), die gaat over de levenslange liefde van een zeeman voor een zeilschip.
Van Schendels Herinneringen van een domme jongen verscheen vier jaar later. Het is een bundel sprookjesachtige verhalen, waarin een bonte stoet personages tot leven komt, zoals de domme jongen die een dromer was.
Van Schendel schreef zijn werk met de hand. Eerst in potlood op kleine blocnootjes, daarna volgde een netversie met pen en inkt op grotere vellen, die als kopij naar de drukker gingen om in lood gezet te worden. Opvallend is hoe weinig veranderingen hij in de tekst aanbracht.
De handschriften van deze twee boeken zijn onlangs door de familie Van Schendel overgedragen aan het Literatuurmuseum. Ze laten in de kleinste details zien hoe de schrijver Arthur van Schendel zijn boeken schreef.
     

  

Bestel / To order
Ontwerper Henny Cahn
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.10 nr.2-3
€ 13,50 / 2006 / 17,5 x 25,5 cm
66 pagina’s
auteur: Paul Hefting
vormgeving: Joseph Plateau
ISBN 978 90 76452 66 1

Dick Maan schreef in l982 een aflevering van de bekende documentaires, die door drukkerij Lecturis, Eindhoven werden uitgegeven. Dit boekje kreeg de titel “De Maniakken”, een naam die door tegenstanders aan een drietal leraren van de Haagse en Rotterdamse Academie werd gegeven: Piet Zwart, Gerard Kiljan en Paul Schuitema. Het onderwijs was gericht op de eigen tijd, gebaseerd op - of verwant aan de ideeën en principes van het Bauhaus, De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid. Uitgangspunten van hun onderwijs: objectiviteit, geen persoonlijke expressie, het gebruik van fotografie en van ‘alle mogelijkheden die in de moderne technieken en materialen aanwezig zijn’ (Kiljan). In de politiek waren ze aanhangers van sociale richtingen. Piet Zwart en Paul Schuitema zijn bekend geworden in de wereld van grafische vormgeving. Kiljan veel minder en diens enthousiaste leerling Henny Cahn is zelfs vrijwel vergeten.
Over hem gaat deze publicatie, het eerste boek dat op zijn leven en werken ingaat. Ook hij was een maniak, maar op zijn eigen en eigenwijze manier. Een idealist, zoals veel jongeren in de jaren dertig, en aangesloten bij de NBAS - Bond voor Nederlandse Abstinente Studerenden -. Hij bleef zijn leven lang naar het goede streven. Hij was Jood en wist in l942 naar Zwitserland te vluchten. Na de oorlog kwam hij terug, liet het grafisch functionalisme van de jaren dertig ver achter zich en werd naast grafisch ontwerper ook uitvinder, vooral van gebruiksvoorwerpen voor invaliden. Daarvan was de Orcan, een loopfiets voor gehandicapten, het meest bekend. Zelf had hij er groot gemak van. Ouderen onder ons zien hem nog rijden op dit fietsje met een onwaarschijnlijk kleine draaicirkel.
     

  

Bestel / To order
De Vries van Joachimsthal
 
Mayra & Sam
€ 10 / 2023 / 17,5 x 25 cm / 56 pagina’s / geniet
samenstelling en vormgeving: Studio Mayra & Sam

ISBN 978 90 83269 28 3

Mayra & Sam hebben een publicatie samen-gesteld over het bijzondere verhaal van Izaak de Vries. Dit is een vervolg op de publicatie De vier dozen van mijn Joodse drukkersfamilie.

Langs foto’s, historische documenten, druk­werk en gearchiveerde kranten­artikelen
ontrafelt zich in deze publicatie een verhaal over de liefde voor het ambacht van het drukken, onmogelijke keuzes in barbaarse tijden
en onvoorstel­baar doorzettingsvermogen.
Izaak de Vries treedt begin twintigste eeuw als jonge gepassioneerde typograaf in dienst bij
de Joodse drukkerij Joachimsthal. Het lijkt het begin van een glansrijke carrière waarin ‘De Vries van Joachimsthal’ de drukkerij tot grote hoogten weet te brengen. Hebreeuwse geschriften en boeken rollen in veelvoud van
de persen totdat het bewind van de nazi’s de drukkerij een ander narratief toekent en het leven van Izaak en dat van zijn zoon Wiet in gevaar brengt.

Drie jaar geleden vond Sam Eveleens, nazaat van Izaak en Wiet, bij haar ouders op zolder vier dozen waarvan de inhoud deze geschiedenis aan haar onthulde.
Ga in De Vries van Joachimsthal mee op haar reis waar zich langs foto’s, historische documenten, druk­wΩerk en gearchiveerde kranten­artikelen een verhaal ontrafelt over de liefde voor het ambacht van het drukken, onmogelijke keuzes in barbaarse tijden en onvoorstel­baar doorzettingsvermogen.
     

  

Bestel / To order
Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.11 nr.3
€ 10 / 2007 / 17,3 x 25 cm
40 pagina's / rijk geïllustreerd
opmaak Chang Chi Lan-Ying
auteurs: Paul Hefting, Maarten Henket

Het eerste deel door van dit nummer, geschreven en verzorgd door Paul Hefting is gewijd aan Douwe Jan Bakker, een in de moderne kunstkring bekend kunstenaar. In het begin van zijn kunstenaarschap maakte hij merkwaardige, surrealistische panelen, die tot kamertjes werden samengesteld. Je kon er in gaan staan en de afbeeldingen op je in laten werken.
Van 1972-1974 maakte hij voorwerpen, die voorzien zijn van een houten staafje dat men in de mond kan nemen: 236 ‘Pronounceables’. Zo spreekt men het woord zonder geluid uit, men ‘hoort’ het door de ogen, die het object herkennen.
In dit artikel speciale aandacht voor een kinderboekje dat hij maakte voor zijn dochter. Het is uitzonderlijk, een soort brief, die hij op die manier nooit meer heeft geschreven: een vader die aan zijn docher wil laten zien wat hij ziet, precies, turend over het land, de zee, de vogels, vanuit een raam, ver weg. Een werkelijkheid, die hier als droom werd ontvangen.

Het tweede deel, van de hand van Maarten Henket, voert ons langs de vijf grondbeginselen van de bibliotheekwetenschap die zijn bedacht door de Indiër Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892) en als volgt zijn geformuleerd:
1 Books are for use / Hanteer ruime openingstijden
2 Every reader his book / Zorg voor een breed scala aan boeken.
3 Every book its reader / Zorg voor goede publicatie
4. Save the time of the reader / Zorg voor goed en hulpvaardig personeel
5 A library is a growing organism / Wees steeds gericht op expansie.
     

  

Bestel / To order
C.J. Aarts - zestig
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.12 nr.1-2
€ 10 / 2008 17,3 x 25 cm
80 pagina’s / geïllustreerd
opmaak: Jan Willem Stas

Op 17 oktober 2007 werd C.J. Aarts zestig jaar. Een Aarts-nummer van Uitgelezen boeken leek daarvoor bij uitnemendheid geschikt.
Talrijke vrienden, bekenden en andere relaties hebben wij gevaragd om een bijdrage voor dit nummer. Vrijwel iedereen die wij hebben benaderd reageerde enthousiast en positief.
Het resultaat is deze ‘prachtuitgave’, vol zeer levenswaardige artikelen over deze uitgever, bloemlezer, verzamelaar, literatuur- en boekhistoricus.

Medewerkers: Anna Aarts, Jan de Jong, Reinder Storm, Thijs Wierema, Jan Willem Stas, Marijke van Etten, Willem Jens, Louis Putman, Peter vd Linde, Frans Netscher, Edy Seriese, Jan Boerstoel, Willem Wilmink, Paul v Capelleveen, Drs. P, Dick Welsink, Vic vd Reijt, Driek v Wissen, Gerrit Komrij, Lucas Ligtenberg, Mizzi vd Pluym, Arjan Peters, Theodor Holman, Marieke v Delft, Marcel Raadgreep, Piet Schreuders, Bob Polak, Marscha Holman, Dick Welsink, Sjoerd Kuyper, Aad v Maanen, Koos v Weringh, Jos v Waterschoot, Peter Verstegen, Hans vd Hoeven, Just Enschedé, Frank vd Voordt, Jan Henry, Hans Dorrestijn, Piet Verkruijsse

... de enige uitgever ter wereld zonder telefoon...
     

  

Bestel / To order
Je kan ook te veel weten
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.14 nr.1
€ 12,50 / 2010 / 17,5 x 25,5 cm
60 pagina's / vierkleurendruk
genaaid gebrocheerd
ISBN 978 94 90913 08 3

Na 56 jaar tussen de boeken neemt Henk Brinkman afscheid van zijn winkel: antiquariaat Brinkman te Amsterdam.
Dit is het moment om stil te staan en even terug te kijken. Zes (oud-)medewerkers - Tom Bouman, Jan de Jong, Auke van der Berg, Frank Rutten, Josine Mjulder en Edwin Bloemsaat - hebben hun herinneringen opgeschreven. Deze bestrijken bijna een halve eeuw.
Deze herinneringen geven een beeld van de man en zijn winkel. Tegelijk laten ze de ontwikkelingen zien die Amsterdam heeft ondergaan, en de veranderingen in het antiquariaat.

Een gever van gelegenheden
     

  

Bestel / To order
1609; het jaar van Emanuel van Meteren en Henry Hudson
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.13 nr.1
€ 12,50 / 2009 / 17,5 x 25,5 cm
64 pagina’s
auteurs: Odette Vlessing & André Vuijsje
ISBN 978 90 76452 68 5

In dit nummer, dat vooral over het jaar 1609 gaat, staan afbeeldingen uit een boek van Emanuel van Meteren van 1610. Deze teksten zijn een leidraad om o.a. de oudste geschiedenis van de Nederlandse invloed in Noord-Amerika te vertellen. De 1610-editie is de oudste uitgave waarin Henry Hudsons reis beschreven wordt.
Odette Vlessing en André Vuijsje tonen aan dat een exemplaar van deze zeldzame editie de reis met de Pilgrim Fathers op de Mayflower heeft meegemaakt.
Ook de geschiedenis van de Nederlands-Marokkaanse contacten en de betrokkenheid van de eerste joodse diplomaat, Samuel Palache, komen aan de orde. Bovendien wordt de Nederlandse tolerantie van de eerste helft van de zeventiende eeuw in een breder perspectief geplaatst.
Vlessing en Vuijsje hopen dat deze publicatie bijdraagt aan de verbreding van de kennis over de Gouden Eeuw.
     

  

Bestel / To order
E, de kunst van het weglaten
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.13 nr.3
€ 9,50 / 2010 / 17,5 x 25,5 cm
68 pagina's / vierkleurendruk
genaaid gebrocheerd
ISBN 978 94 90913 02 1

De Economie draait
uitstekend, zo constant,
toch beweging hier
en daar.

Economische processen.
Wij kijken toe.
De samenhang wankelt, dan snippers en stilte.

Spontane bewegingen, schuiven met bestaande
vormen, nieuwe structuren.

Ook veel witte onzekerheid. Zichtbaar herstel.

De economie draait weer uitstekend, zo
constant.

Voor Arthur Slenk (1941) bestaat er in de wereld niets belangrijker dan lijm, een schaar en papier. Al in 1946 waren bioscoopadvertenties voor hem voldoende om er een schriftje mee vol te plakken, 20 pagina’s dubbel beplakt.
Hij volgde de weg naar aanvaardbare volwassenheid, maar heeft zich alweer geruime tijd terug getrokken. In alle rust is hij bezig uitgezochte stukjes papier te ordenen, uit te leggen, te verschuiven en uit te plakken in al dan niet gebruikte schriftjes en boeken. Zeven jaar werkte hij dagelijks aan Partituur, dat in 2006 in boekvorm verscheen. 144 pagina’s met steeds verschillende muziektekens. ‘Collages van beheerste bezetenheid’, noemde journalist H.J.A. Hofland dit resultaat.

E, de kunst van het weglaten wil, zonder woorden, de be­zorgd­­heid van de kunstenaar over de huidige economie laten zien.
Deze letter E heeft Slenk jarenlang geknipt uit het Economie katern van NRC Handelsblad, met het idee er later nog iets mee te gaan doen.

Verloop en herstel van de economie in beeld gebracht
     

  

Bestel / To order
Trappen des ouderdoms
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.15 nr.1
€ 10 / 2012 / 17,5 x 25,5 cm / 44 pagina's
rijk geïllustreerd
auteur: Jo Thijssen
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 16 8

Eeuwenlang werd de menselijke levenloop voorgesteld als een levenstrap. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden werden afgebeeld op traptreden: meestal opklimmend tot 50 jaar en daarna afdalend tot de dood. Dergelijke voorstellingen waren vanaf de zestiende tot aan de twintigste eeuw heel populair. Men trof ze aan op schilderijen, op borduurwerkjes, op drinkglazen en vooral op prenten. Dit boekje gaat in op de ontwikkeling en betekenis van Nederlandse prenten met levenstrappen. Maar er is ook aandacht voor buitenlandse en voor zogeheten pseudotrappen, zoals onder meer standentrappen, die de hierarchieverschillen van maatschappelijke posities demonstreren. Oorspronkelijk werd een levenstrap gedrukt op grote vellen duur papier die werden opgehangen om mensen eraan te herinneren dat zij altijd deugdzaam moesten leven. De dood kon iedereen op elke leeftijd komen halen, hetgeen bepalend kon zijn voor een verblijf in hemel of hel.
Jo Thijssen laat zien hoe deze religieuze betekenis van levenstrappen moest plaatsmaken voor een meer profane levensvisie en hoe de fraaie grote kopergravures uit de Gouden Eeuw zich ontwikkelden tot kleinere met eenvoudige houtblokken gedrukte volksprenten en ten slotte tot kinderprenten. Een overblijfsel van het bijschrift op zulke prenten komt men in de twintigste eeuw nog lange tijd tegen als kinderversje: 10 is voor de kinderjaren; 20 ben je aan het sparen; 30 moet je zijn getrouwd; 40 is daarvoor te oud; 50 ga je weldra zakken; 60 krijg je ongemakken; 70 daalt het leven af; 80 sta je voor je graf; 90 kun je nog wel leven; 100 kan God alleen je geven.
     

  

Bestel / To order
Heere Heeresma
 
Uitgelezen Boeken, jrg.15, nr. 2
€ 15,00 / 17,5 x 25 cm / 64 pagina's
geïllustreerd / genaaid gebrocheerd
redactie: A. de Goede en H. Reurslag
vormgeving: Chang Lan-Ying
ISBN 978 94 909 13 24 3

Eén jaar na de dood van Heere Heeresma brengen lezers, vrienden, familieleden en collega-schrijvers een eresaluut aan de meest markante en tevens minst bekroonde Nederlandse schrijver van de afgelopen decennia.

Heeresma schreef enkele tientallen boeken die vaak met groot enthousiasme en soms met ontzetting zijn onthaald. Van zes boeken werden avondvullende bioscoopproducties
gemaakt en negen van zijn verhalen zijn omgezet in korte speelfilms. Daarnaast vormde Heeresma’s werk de basis voor tv-producties en een toneelbewerking. Zijn boeken zijn in twaalf landen uitgebracht, waaronder Japan.

Medewerkers aan de bundel zijn: Jaap Boots, Daniël Dee, Peter Andriesse, Nico Keuning, Wim Brands, Anton Haakman, Bob Polak, Rutger Cornets de Groot, Heere Heeresma jr., Dick Tuinder, Perry Pierik, Atte Jongstra, Hans Plomp, Wim Hazeu, Arjan Peters, Saskia Holleman, Anton Korteweg, Wim Noordhoek, Sheila Gogol, Guus Luijters, Yolande Nusselder, Chrétien Breukers, Cherry Duyns, Michel Vink, Rudie Kagie,Wim Zaal, Henk Reurslag, Ulfert Wilkens, Robert Henk Zuidinga, André Piet, Ite Rümke, Jan Pieter Visser, Bert Overbeek, Walter Soethoudt, Reinjan Mulder, Remko Fakkel, Helga Ruebsamen, Steye Raviez.

Een eresaluut aan een markante schrijver
     

  

Bestel / To order
Wie weet heeft alles wel zin
 
Uitgelezen Boeken, jrg.16 nr.3
€ 9,50 / 25 x 17,5 cm
36 pagina’srijk geïllustreerd
auteur: Rieks Swarte
ISBN 978 94 90913 37 3

Rieks Swarte (1949) is regisseur en decorontwerper. In Haarlem is zijn theatergezelschap De firma Rieks Swarte gevestigd. Toen de KVS in Brussel hem in 2007 vroeg een familievoorstelling te maken, kon hij niet vermoeden dat hij vanaf die dag zou
belanden in de magnifieke obsessie die ‘familiegeschiedenis’ heet.
Swarte baseerde zijn voorstelling Oom Toon op de briefwisseling tussen zijn oudoom Anton van de Velde en zijn grootvader, de toonkunstenaar en muziekrecensent Jos
de Klerk.
Centraal stond de reconstructie van De Veldes successtuk Tijl uit 1926. Uit het
vooronderzoek kwamen talloze zaken uit de Vlaamse geschiedenis boven water. Zij wierpen een nieuw licht op het verleden van Swartes Vlaamse grootouders en oudoom.
Deze uitgave beschrijft hoe de persoonlijke geschiedenis van twee ‘kunstbroeders’ was verweven met de grote politiek van die dagen. Een Nederlands-Vlaamse geschiedenis, even bizar als een schilderij van Ensor.

Een familiegeschiedenis
     

  

Bestel / To order
Willem Frederik Gouwe (1877-1956)
 
Uitgelezen Boeken, jrg.16, nr. 4
€ 12,50 / 17,5 x 25 cm / 44 pagina's
geïlustreerd
auteur: Paul Hefting
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 44 1

Willem Frederik Gouwe: schrijver, filosoof, dichter, ontwerper, tekenaar, goede amateurmusicus, stimulator van de nieuwe kunstnijverheid, bemiddelaar tussen opdrachtgevers en ontwerpers / kunstenaars, esthetisch adviseur van de PTT.
Gouwe was opgeleid was theoloog, maar had literaire ambities en schreef gedichten en kinderboeken. Via de VANK, de Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst, de vakvereniging van kunstnijveren en ontwerpers, ontpopte hij zich evenwel tot bemiddelaar, criticus en auteur op het gebied van vormgeving. In de ontwerpgeschiedenis speelde hij een grote rol, mede als esthetisch adviseur van de PTT.

'Beweging is onvermijdelijk verandering, en leven en beweging zijn één'
     

  

Bestel / To order
Hopende u hier mede van dienst te zijn geweest
 
Uitgelezen Boeken, jrg.17, nr. 1
€ 9,50 / 25 x 17,5 cm / 36 pagina’s
rijk geïllustreerd / geniet
opmaak: Chang Chi Lan-Ying

ISBN 978 94 90913 48 9

‘Louis Putman. Verzameld voor verzamelaars’, stond er op zijn visitekaartje. Mede-oprichter
en -opsteller van Uitgelezen Boeken, antiquaar
en vriend.
Louis Putman overleed op 21 augustus 2013.
Wij, zijn vrienden, verloren daarmee een goede vriend en een uitmuntend antiquaar, en besloten nog eenmaal een hommage te brengen aan deze bijzondere man. En welke plek is daar beter geschikt voor dan het - mede door hem opgerichte - katern voor boekverkopers en boekenkopers?

‘Hopende u hier mede van dienst te zijn geweest’
is hiervan het resultaat.


Hommage aan een uitgelezen antiquaar
     

  

Bestel / To order
Kaarten uit het kastje van Louis Putman
 
Uitgelezen Boeken, jrg.20, nr. 1
€ 10 / Uitgelezen Boeken, katern voor boekverkopers en boekenkopers
Jaargang 20, nummer 1
auteur: Reinder Storm
40 pagina / geheel vierkleuren
zeer rijk geïllustreerd
genaaid overlijmd
toemaatje: kaart van Noord-Holland op ware grootte
ISBN 978 9083052 13 7

In dit Uitgelezen Boeken-nummer besteedt Reinder Storm ruim aandacht aan tien Nederlandse provinciekaarten uit het kleine kastje van Louis Putman. De kaarten stammen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, zijn gedrukt op een fijn soort textiel en alle tien netjes en zorgvuldig gevouwen en opgeborgen in een gemarmerd foedraaltje.
Storm geeft beschrijvingen, bijzonderheden, aanvullingen en achtergronden.
De prachtige illustraties maken deze uitgave tot een oogstrelend geheel.
     

  

Bestel / To order
Nescio en zijn uitgevers
'Voor een koopje ben ik voor hen niet thuis'
 
Maurits Verhoeff Uitgelezen Boeken, jrg. 19 nr. 1
€ 12,50 / 17,5 x 25 cm / 80 pagina's
geïllustreerd / genaaid gebrocheerd
ISBN 978 94 90913 88 5

Op 6 april 1918 verscheen Nescio’s debuut Dichtertje – De uitvreter – Titaantjes. Nu, honderd jaar later, wordt deze klassieker nog steeds herdrukt en gelezen. Tijdens Grönlohs leven was dit niet altijd
vanzelfsprekend. Grönloh echter geloofde in zijn verhalen en daarom bestookte hij zijn uitgevers als een ware zakenman met brieven, waarin hij hen vasthoudend aanspoorde haast te maken met het uitbrengen van zijn werk. En met voorgesteld honorarium kon hij niet zomaar akkoord gaan. Voorop stond dat zijn verhalen voor de lezers beschikbaar moesten zijn, want nog ‘nooit is mij van zooveel belangstelling voor het boekje gebleken en het zou voor ons beiden toch treurig zijn, als wij het goede moment moesten verzuimen’.
Voor een koopje ben ik voor hen niet thuis bevat tevens de eerste bibliografie van Nescio’s boeken en de tijdschriften en bloemlezingen met Nescio’s verhalen die tijdens Grönlohs leven zijn verschenen. Daarnaast is ook de eerste bibliografie van vertalingen van Nescio’s verhalen opgenomen. Verder worden vragen beantwoord als: Van wie leerde Grönloh het liedje over de ‘Nancy brick’? Waar zette hij streepjes in Multatuli’s Verzamelde werken? Wie was tante Agatha Grönloh? Wie was de manke havenmeester van Veere? En wat vond Grönloh van germanismen?
     

  

Bestel / To order
De Ysbreeker
De merkwaardige geschiedenis van 16 meter aan de Amstel
 
Uitgelezen Boeken, jrg.15 nr.3
€ 12,50 / 80 pagina’s / geïllustreerd
auteur: Geert Mak
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

ISBN 978 94 90913 28 1

Dit is een bewerking van 'Een bres in de stad, De geschiedenis van de IJsbreker', gepubliceerd in 1987. Het was het eerste boekje dat Geert Mak ooit schreef, en het droeg alle sporen van een begin. Het is nu herdrukt speciaal voor de ver­­nieuwde Ysbreeker. Mak heeft de tekst ‘schoongemaakt’, geactualiseerd en van al te storende krullen ontdaan. Sommige delen zijn herschreven, omdat er inmiddels veel meer bekend geworden is over de vroege geschie­de­nis van dit stuk van de Amstel.
     

  

Bestel / To order
Exlibris in exil
Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland 1933-1940
 
Uitgelezen Boeken, jrg.14 nr.2/3
€ 17,50 / 2011 / 17,3 x 25 cm
80 pagina's / rijk geíllustreerd
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
omslag omslag: Peter Pontiac
auteurs: Jan Aarts, Frits Hoogewoud, Chris Kooyman
ISBN 978 94 90913 11 3

In deze uitgave lopen Jan Aarts, Frits Hoogewoud en Chris Kooyman vooruit op de publicatie van hun onderzoek, waarin ca. 1600 exlibrissen van Joden in Nederland behandeld worden.
Dankzij hun intensieve speurwerk in archieven, bibliotheken en privécollecties achterhaalden zij niet alleen de eigenaars en hun geschiedenis, maar ook de beeldtaal en de symboliek van de plaatjes.
Zij halen het exlibris uit zijn kunsthistorisch isolement en plaatsen het als een ego-document in een historisch kader.
In deze Uitgelezen Boeken presenteren zij een selectie hiervan.

Inhoud
Woord vooraf / Jan Aarts: Het Joodse aandeel in de Duitse exlibris-cultuur 1890-1933 / Christine Kausch: Joodse emigratie uit Duitsland en Oostenrijk naar Nederland (1933-1940) / Chris Kooyman: De 153 Duits-Joodse vluchtelingen met een exlibris / Jan Aarts en Chris Kooyman i.s.m. F.J. Hoogewoud: Van Bartfeld tot Weyl. Exlibris van Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland / Afkortingen archieven, instellingen, naslagwerken, internetsites / Chris Kooyman: Op zoek naar patronen. Aantal, beroep en herkomst van de Duits-Joodse exlibris-eigenaars in Nederland
     

  

Bestel / To order
Kinderboeken
Een termenlijst voor prentenboeken en geïllustreerde kinderboeken
 
Uitgelezen Boeken, jrg.16, nr.1
€ 12,50 / samenstellers Hilda van den Helm & Jeannette Kok
40 pagina’s / rijk geïllustreerd
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 30 4

Bij het beschrijven van prentenboeken en geïllu­streerde kinderboeken stuit men op het probleem dat beeld moet worden omschreven in taal. Van den Helm en Kok hebben - uitgaande van termen uit Engelstalige ‘glossaries’ – een Nederlandse termenlijst samengesteld, voor­zien van verklarende omschrijvingen en veel illustraties.
     

  

Bestel / To order
E. du Perron
François Charpèt en andere beeldverhalen
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.11 nr.2
€ 13,50 / 2007 / 17,3 x 25 cm
48 pagina's / rijk geïllustreerd
auteur: Kees Snoek
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 57 9

E. du Perron (1899–1940) is vooral bekend als schrijver van de autobiografische roman 'Het land van herkomst' en als medeoprichter van het invloedrijke literaire tijdschrift 'Forum'.
Minder bekend is dat hij al rond zijn twaalfde jaar beeldverhalen maakte. Soms zijn dit series tekeningen die zonder tekst een spannend verhaal vertellen, een soort strips avant la lettre. Daarnaast zijn er ook ‘echte boekjes’ met in een keurig handschrift geschreven teksten en bijpassende illustraties. Dit jeugdwerk wordt hier voor het eerst gepubliceerd.
Het geeft een beeld van wat de in het koloniale Nederlandsch-Indië opgroeiende Eddy du Perron boeide. Daadkrachtige helden beleven heftige avonturen in ontmoetingen met hun vijanden. Er is wapengekletter en bloedvergieten. Schepen vliegen in de lucht of gaan in vlammen op. Er zijn gevechten met Indianen en inboorlingen, maar in François Charpèt, de jonge Fransche adelborst, in dienst der Engelschen zijn het Engelse, Franse en Spaanse zeelieden en piraten die met elkaar slaags raken.
In zijn inleiding beschrijft Kees Snoek, de biograaf van E. du Perron, waar de jonge Eddy zijn inspiratie vandaan haalde. Bekend is bijvoorbeeld dat de befaamde avonturenboeken van kapitein Marryat hem ’s nachts uit zijn slaap hielden omdat de spannende scènes zijn fantasie prikkelden.
In Eddy’s avontuurlijke beeldverhalen is het prille begin te zien van het latere schrijverschap van E. du Perron, waarin de ‘persoonlijkheid’ – in de termen van Forum: de ‘vent’ – zo’n centrale rol vervult.
     

  

Bestel / To order
De Tand des Tijds
Het leukste tijdschrift in Nederland 1976-1983
 
Uitgelezen Boeken, jrg.18 nr.2
€ 7,50 / 2017 / 17,5 x 25,56 cm
28 pagina’s
auteur: Ad Leeflang
ISBN 978 94 90913 81 6

De Tand werd in 1976 in de eerste plaats opgericht uit verontwaardiging over het toedekken van de misstappen van Prins Bernhard, die goed wegkwam na grootschalige omkoopschandalen. Al snel werd het een tijdschrift met een breder historisch uitzicht. De vormgeving van De Tand was bijzonder. De krant werd verstuurd op A6-briefkaartformaat, maar tijdens uitvouwen van de krant van A5 tot en met A2-krantenpagina ontstonden formaten die elk hun eigen sfeer hadden. De eerste negen nummers verschenen wekelijks en daarna op onvoorspelbare momenten, onder de motto’s: ‘De Tand verschijnt als het uitkomt’ en ‘deze krant is gemaakt van oude kranten, we lopen voor u achter de feiten aan’.
De Prins bleef een terugkerend thema in De Tand. Ook werd gebruik gemaakt van horoscopen van bijvoorbeeld Juliana en Van Agt om het heden en de toekomst te duiden. De Tand reisde door de tijd met lievelingsonderwerpen als onder meer het verleden van de kleine man, uitvindingen, geld, volksoproer, vergeten begaafde vrouwen, behandeling van vreemdelingen door de eeuwen heen, opiumhandel, originele gevonden brieven voor de ingezonden brievenrubriek, wapens, schandaalpers, verzetspers en de bescherming van kunst in oorlogstijd. En dit is nog maar een selectie van artikelen waaruit de veelzijdige historische belangstelling van De Tand blijkt, met vaak opmerkelijke verbanden en parallellen met het heden.

Met als toemaatje een originele Tand des Tijds
     

  

Bestel / To order
Ode aan Oote
Is dit gedicht van Jan Hanlo jazz?
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.18 nr.1, Justin Binek, Barney Agerbeek, Fran Bambust,, Ezra de Haan, Harrie van Haaster, Albert Hagenaars, Wiel Kusters, Hans Renders, Joep van Ruiten, John Schoorl
€ 12,50 / Uitgelezen Boeken / jrg. 18. nr. 1 / 17,5 x 25 cm
72 pagina’s / nederlands en engels / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
ISBN 978 94 90913 64 9

‘Vijfenzestig jaar geleden werd Oote geschreven. Mijn idee is dat het een jazzgedicht is.
De klanken oote oote en boe zijn typische onomatopeeën van de saxofoon of een ander koperinstrument. Ik hoor klanken van o.a.
de drum en de contrabas. Mijn hypothese is dat het ritme en de harmonie waarmee Hanlo de klanken achter elkaar zette, overeenkomen met jazzmuziek.
In 2015 ontmoette ik Justin Binek, jazzpianist -componist en - zanger én professor in de Jazz aan de universiteit van Noord Texas in de Verenigde Staten. Ik stapte op hem af vroeg hem: ‘Is dit jazz?’ Hij bekeek het gedicht, begon het te zingen en vervolgens op de piano te spelen. De oerversie van Oote = jazz was geboren.
Oote deed Binek denken aan de muziek van Thelonious Monk (vooral het oote oote boe-ritme). En ook de d-rifjes tot en met de Dembrandt (met dt) klonken volgens hem als een bepaald soort drumroffels van Kenny Clarke. De etcetera’s in het gedicht zouden uitnodigingen kunnen zijn om te improviseren op de in Oote aangegeven klanken en ritmes.
Binek is er wonderwel in geslaagd het gedicht in klinkende jazzmuziek om te zetten.’
Harrie van Haaster

Op youtube.com is de live-jazzuitvoering
van Oote door Justin Binek te zien en te horen.
     

  

Bestel / To order
'Kanalje verenigt u, maar blijft u zelf'
Jacob Israël de Haan en de socialistische beweging over homoseksualiteit en Jodendom
 
Uitgelezen Boeken, jrg.16 nr.3
€ 10,00 / 2013 / 17,5 x 25 cm / 40 pagina's
geïllustreerd
auteur: Ron Blom
opmaak: Chang Chi Lan-Ying

Binnen de SDAP brak in 1904 rumoer uit naar aanleiding van het verschijnen van De Haans Pijpelijntjes, de eerste Nederlandse homoroman. De Haan raakte op de kweekschool onder de invloed van de Nieuwe Gids’ers, brak met zijn ouderlijk religieus joods milieu, zocht aanraking met de vrijdenkers en sloot zich aan bij de SDAP. Hoe dachten de socialisten om te gaan met eenheid en verscheidenheid binnen de heterogene arbeidersklasse? Welk effect had het kortstondig verblijf in de SDAP op De Haan, die weldra zou terugkeren tot zijn joodse wortels? Hoe veranderden binnen de Nederlandse socialistische beweging de opvattingen over homoseksualiteit en welke rol speelde De Haan daarbij?

Dr. R.L. (Ron) Blom is verwerver bij het Stadsarchief Amsterdam en publiceerde in 2004 zijn proefschrift Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14–’18. Onlangs verscheen Frank van der Goes, 1859–1939. Journalist, literator en pionier van het socialisme. Blom publiceerde verder in het Tijdschrift voor Biografie, De Vrijdenker en Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap.
     

  

Bestel / To order
Een vriend komt thuis
Jacob Israël de Haan-nummer
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.13 nr.2
€ 12,50 / Mathijsen e.v.a.
2009 / 56 pagina's / 17,5 x 25 cm / rijk geíllustreerd / genaaid gebrocheerd / opmaak Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 89 0

In dit nummer wordt Jacob Israël de Haan van diverse zijden belicht.
Inhoud:
Gert Hekma, Marita Mathijsen en Emile Schrijver: Inleiding. Jacob Israël de Haan. De Stichting en deze uitgave
Marita Mathijsen: Jacob Israël de Haan tussen Tachtigers
Johan Goossens: Sam en Joop, of de kuise uranist
Gert Hekma: Hoe homoseksueel is De Haan?
Sjoerd Faber: De Haan als rechtskundige
Ludy Giebels: Nieuwe brieven aan De Haan
Ludy Giebels: Verdwaald in Palestina
Evelien Gans: Jakobs worsteling met Jacob: Jaap Meijer en Jacob Israël de Haan
Louis Putman: Jef Sprankenis (1943-2003): documentalist van Jacob Israël de Haan
     

  

Bestel / To order
Lezingen Willem Elsschot-Benefietdiners
Lijmen bij Dwaallicht
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.11 nr.1
€ 10 / 2006 / 17,5 x 25 cm
64 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
auteurs: Patrick Janssens, Mark Eyskens, Frits Bolkestein,
Louis Tobback, Piet van Eeckhaut
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 76 0

Sinds 2001 wordt jaarlijks in Antwerpen een Willem Elsschot Benefietdiner gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt van speciale projecten van het Willem Elsschot Genootschap, bijvoorbeeld een dvd van ‘Villa des Roses’. Op deze diners geeft een tafelredenaar die buiten het literaire circuit staat, een bij voorkeur eigenzinnige visie op Willem Elsschot, de Vlaamse schrijver wiens werk populairder dan ooit is. Over de hele wereld verschijnen vertalingen van zijn boeken: Engeland, Spanje, Japan, Zweden, Frankrijk, Korea, Amerika, Duitsland, Italië en China. En dit rijtje is niet eens compleet.

Antwerpens burgemeester Patrick Janssens was de eerste gastspreker op een benefietdiner, gevolgd door Mark Eyskens, oud-premier van België; oud-Europees Commissaris Frits Bolkestein; oud-minister Louis Tobback, nu burgemeester van Leuven; en Piet Van Eeckhaut, die wel de beste advocaat van België wordt genoemd.

Uitgelezen Boeken katern voor boeken-kopers en boekverkopers, heeft – in nauwe samenwerking met het Willem Elsschot Genootschap – de vijf toespraken in dit nummer samengebracht.
     

  

Bestel / To order
Nederlandse belettering
Negentiende-eeuwse modelboeken
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.17 nr.3
€ 9,50 / Uitgelezen Boeken
katern voor boekenkopers en boekverkopers
jaargang 17, nummer 3
17,5 x 25 cm / 56 pagina’s / oblong / genaaid overlijmd
auteur: Mathieu Lommen
ISBN 978 94 90913 57 1

Modelboeken voor belettering tonen een schat aan voorbeelden voor onder meer letterschilders en schriftlithografen. In de negentiende eeuw kwam internationaal een stroom van dit soort uitgaven op gang.
Mathieu Lommen biedt hier voor het eerst een overzicht van wat er in ons land verscheen. Dit rijk geïllustreerde deeltje behandelt de ten onrechte vergeten Nederlandse modelboeken uit de periode 1840-1900.
With a summary in English.
     

  

Bestel / To order
Vlieger in vogelvlucht 1869-2020
Papier en prentenboeken bij de vleet
 
Dirk J. Tang Uitgelezen Boeken, jrg. 19 nr. 3, Sytze vd Veen, Jeannette Kok
€ 15 / 17,5 x 25 cm / 80 pagina’s
zeer rijk geïllustreerd
geheel vierkleurendruk
genaaid gebrocheerd
ISBN 978 94 90913 991

Vlieger, specialist in papier en kunstenaarsbenodigheden, is een begrip in Amsterdam en omstreken. In 2019 kon het bedrijf terugblikken op een geschiedenis van anderhalve eeuw. Anno 1869 begon Jan Vlieger (1844-1908) zijn winkel in ‘kantoor-, school en teekenbehoeften’ aan de Halvemaansteeg, zo’n honderd meter van de huidige vestiging op Amstel 34. Slechts weinigen weten dat het bedrijf in de eerste helft van zijn bestaan een grote uitgeverij van prentenboeken is geweest. Jan Vlieger, een man met een scherp zakelijk instinct, ontketende een ware stortvloed van prentenboeken in de Lage Landen. Bij benadering verschenen er zo’n duizend uitgaven in grote oplagen en met talrijke herdrukken. Vlieger heeft zijn stempel gezet op het Nederlandse prentenboek en in het verlengde daarvan, op de Nederlandse kinderziel.

Vlieger in vogelvlucht brengt deze vergeten geschiedenis in beeld. Papier is de constante in de bedrijfsgeschiedenis, als prentenboek of als materiaal op zich. Had Vlieger vroeger zo’n duizend prentenboeken in de aanbieding, tegenwoordig heeft het een assortiment van zo’n duizend soorten papier. De prentenboeken zijn alleen nog te vinden in het antiquarische circuit, maar de liefhebber van oogstrelend sierpapier kan elke dag terecht in de winkel.
     

  

Bestel / To order
Drie rasverzamelaars
Ulco Proost & Jan en Wim van Kuyk
 
Uitgelezen Boeken, Jrg.12 nr.3
€ 12,50 / 2008 17,3 x 25 cm
56 pagina’s / geïllustreerd
auteurs: Piet en Leontine Buijnsters
opmaak: Chang Chi Lan-Ying

Inhoud:
– ‘Ulco Proost als boekverzamelaar’
Op mijn vraag aan Beijers-directeur H.L. Gumbert wat de allerbeste boekencollectie was die hij ooit had geveild, antwoordde hij zonder aarzelen: die van Ulco Proost in november 1967. De fraai uitgegeven, rijk geïllustreerde veilingcatalogus spreekt wat dat betreft boekdelen. Maar de naam Proost wordt daarin nergens genoemd, Alleen het exlibris met de letters UP aan de achterzijde verraadt voor insiders de herkomst. Het titelblad spreekt slechts van The fine library of a well-known Amsterdam collector.
Over Ulco Proost en zijn boekverzameling bleek weinig te vinden, geheel overeenkomstig zijn ingetogen aard.

– ‘Jan en Wim van Kuyk, prentenverzamelaars in duplo’
Er zijn verzamelaars die op het laatst zo gering denken over hun eigen collectie, dat ze daarmee als het ware een voorschot nemen op hun algehele vergetelheid. Dit lijkt ook het geval te zijn geweest met de broers Jan en Wim van Kuyk, twee prentenverzamelaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw, beiden pioniers op hun gebied, maar later overvleugeld en vervolgens sterk in de schaduw gedrongen door hun opvolgers. De oudste van het tweetal, Mr. Jan van Kuyk (1883–1949), bracht een unieke verzameling politieke spotprenten bijeen. Zijn jongere broer Ir. Willem Cornelis van Kuyk (1885–1980) was onder insiders bekend als verzamelaar van volks- en kinderprenten (de zogenaamde centsprenten), waarvan hij in Nederland omstreeks 1960 misschien wel de omvangrijkste en zeker de beste privé-collectie bezat.