Nieuwe boeken Uitgelezen boeken Bestelijst
Grafisch ontwerpen Bantammer reeks ZoekZoeken
Boekgeschiedenis Fondslijst
  Grafisch ontwerpen
  sorteer op auteur
sorteer op titel

Bestel / To order
Dit is mijn boek
Joodse exlibriscultuur in Nederland
Met een bijdrage van F.J. Hoogewoud
 
Jan Aarts, Chris Kooyman
€ 88 / 17 x 24 cm / 1496 pagina’s
meer dan 1700 ex-libris
genaaid gebonden met stofomslag
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying


CARRIAGE COSTS OUTSIDE THE EUROPEAN UNION :

IF YOU WANT TO ORDER FROM OUTSIDE THE EU, PLEASE CONTACT US BEFORE PAYMENT, SO WE CAN GIVE YOU THE RIGHT CARRIAGE COSTS.


ISBN 978 94 90913 73 1

Exlibris bestaan al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst en waren vooral populair in de periode 1900-1970. Ze deden dienst als eigendomsmerk, versiering en symbolische presentatie van het eigen ik. Ze behoren tot ons culturele erfgoed en vormen een bron voor historisch onderzoek. De auteurs slaagden erin om van bijna 1400 Joodse boekenliefhebbers ruim 1700 exlibris bijeen te brengen. In deze uitgave zijn ze afgebeeld en voorzien van een uitvoerig commentaar. De auteurs slaagden erin om van bijna 1400 Joodse boekenliefhebbers ruim 1700 exlibris bijeen te brengen. In deze uitgave zijn deze afgebeeld en voorzien van een uitvoerig commentaar. Aan de orde komen onder meer de bijzondere band van de bezitters met boeken, het streven naar emancipatie, de intellectuele en kunstzinnige voorkeur, de religieuze overtuiging, het zionistische ideaal en de Sjoa. Zo is een uniek boek ontstaan dat op een verrassende manier inzicht geeft in de geschiedenis van de Joden in Nederland.
     

  

Bestel / To order
Allemaal flauwekul
en andere typografische notities
 
Aldus
€ 14,75 / 1989 / 12,5 x 21 cm
104 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Emile de Vries
omslagontwerp: Frits Deys
ISBN 978 90 70386 28 3

Een greep uit 25 jaar korte stukjes over letters, vormgeving en reclame uit o.m. Revue der Reclame, Drukkers-weekblad en Repro en Druk.
Met veel respect voor de taal schreef Aldus vele jaren zijn Typografische Notities in de vakpers. En al even lang leidt hij zijn eigen kruistocht tegen onfunctionele lettercapriolen van ondeskundige lettergoochelaars. Hij schreef zijn opvattingen zonder reserve en liet daarbij niet na zijn principiële standpunten over typografie in praktische raadgevingen te vertalen. Zij zijn op geen enkele manier door de tijd aangetast en zijn nog altijd even actueel als destijds.
     

  

Bestel / To order
Typogrommel
 
Aldus
€ 15,66 / 1999 / 17,5 x 12 cm
160 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Jozee Brouwer
ISBN 978 90 76452 11 1

In deze nieuwe bundel van Aldus staan 26 stukjes die tussen 1990 en 1998 in Compres gepubliceerd zijn. In het voorwoord schrijft Gerrit Noordzij: '500 jaar hebben de technieken van de grafische industrie de toegang tot grafische productie belemmerd. Een pamflet maken ging niet zomaar; er moesten stempels gesneden, matrijzen geslagen, letters gegoten, tekst gezet, opgemaakt en gedrukt worden. Je zou kunnen denken dat die technieken garant stonden voor een mooi product, maar zij vormden ook een stelsel van obstakels dat buitenstaanders effectief afweerde. De computer heeft alle obstakels weggeveegd. Iedereen kan weer zelf een pamflet maken, net als in de middeleeuwen. Ik juich dat toe en Aldus betreurt dat.
Ik zeg dat natuurlijk niet helemaal goed; want al kan Aldus breed uithalen tegen argeloze amateurs, hij doet dat vooral goedgeluimd. Hij heeft er geen moeite mee zijn standpunt te verlaten, maar dat wil niet zeggen dat hij zich voetstoots gewonnen geeft. Meer dan eens besluit hij zijn verkenning met een elegante wending die het vertrouwde standpunt weer in zicht brengt.'
     

  

Bestel / To order
Tibetan typeforms
An historical and visual analysis of Tibetan typefaces
 
Jo de Baerdemaeker
€ 75,00 / Tweede druk
English
21 x 29,7 cm
384 pagina’s
rijk geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
ISBN 978 90 83269 22 1

De Baerdemaeker traces the origin and evolution of typefaces for the Tibetan writing system, and investigates their typo­graphic use from their inception in 1738 to the present day.
The first chapter intro­duces the character-istics of the Tibetan script, followed by a chronological analysis of significant develop-ments in Tibetan typeface design and typographic technologies with­in their historical context. A comparative visual and analytical investigation of designing and casting Tibetan printing types, and their related composing practices concludes this part of the work.
He identifies different methods of resolving the inherent typo­graphic complexities of the Tibetan script, such as the requirement to design a large number of glyphs, the vertical composi­­­tion of conjoined consonants, and the diacritical positioning, among other elements.
Particular attention is paid to the period of hand-composition which laid the foundation of subsequent typographic development.
In addition, De Baerde­maeker analyses the current state of digital Tibetan typefaces, offer­ing a visual and technological study
of the fonts.

The first – and thus far only – rigorously researched and detailled reference work on Tibetan typefaces and typography
     

  

Bestel / To order
Tobias Frere-Jones
Gerrit Noordzij prize
 
Dawn Barrett a.o.
€ 19,50 / 2009 / 15,7 x 22 cm
92 pagina's / geïllustreerd
Design and editing, produced by Type and Media 08/09
ISBN 978 90 76452 58 6

In 2006, Frere-Jones became the first American to receive the Gerrit Noordzij prize, presented by the Royal Academyof Art in The Hague in honor of his unique contributions to type design, typography, and type education.

A book produced by the Type and Media 08/09 class to commemorate the exhibition of Tobias Frere-Jones' work, March 2009. The book collects his work between 1987 and 2006, articles by Frere-Jones, as well as anecdotes and stories from friends/colleagues. Contributors: Dawn Barrett, David Berlow, Rachel Berger, Amanda Bowers, Sheila Levrant de Brettville, Matthew Carter, Neil Donnelly, Sasha Frere-Jones, Cyrus Highsmith, Jonathan Hoefler, Natalia Ilyin, GJ Nelson, Chris Vermaas and Dirk Wachowiak.

Designed with Laure Afchain, Marta Bernstein, Charles Mazé and Sueh Li Tan. With specimen design support from Khajag Apelian, Ján Filípek, Ondrej Jób, Holger Königsdörfer, Dan Milne, César Puertas, all students of Type and Media 08/09. Coordinated by Jan Willem Stas. Proofreading and editing by Dan Milne. Set in Gotham Condensed and Poynter Oldstyle Text. Printed on Reviva Offset, Lynx, Fashion Rose and Popset Lichtgrijs.
     

  

Bestel / To order
Letter VerZ
Aktie Typografie rond 1980
Werk van Karim Hashem
 
Jip Binsbergen, Ben Duivenvoorden, Jo v.d. Spek
€ 25,00 / 20 x 26 cm
48 pagina’s
vormgeving: Karim Hashem
ISBN 978 90 83269 21 4

Met een dikke vette viltstift trok vormgever Karim Hashem een cirkel met een pijl erdoor. Het duurde even voordat het zijn oorspronkelijke vond, maar het kraakteken was een feit. Aan de hand van dit teken en ander werk van Karim, wordt het verhaal verteld van het kraken, van het bewegen, van ruimte maken.
Waar kwam dat teken vandaan? En welk leven ging het leiden.

1980. De Weesperbuurt moest wijken voor de bouw van de ondergrondse en de daarboven razende Wibautstraat. De dichter Kristian Kanstatt beleefde dit direct vanuit zijn gekraakte woning in de Sarphatistraat. Met het gedicht Wibautotisme schreef hij zijn
walging van het lijf.

Het gedicht is cryptografisch getransformeerd door Karim Hashem en op 23 september 1982 – nu alweer 40 jaar geleden – aangebracht onder de ophaalbrug M.S. Vaz Dias, brug 238, ook bekend als de Weesperbrug. Daar hangt het nog steeds, zichtbaar voor iedereen die voor de open brug staat te wachten.
     

  

Bestel / To order
Zilvertype, corps 15
Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914–1916
 
Jan Boterman, Paul Hefting
€ 27 / 1994 / 20,5 x 30,4 cm
152 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: André Cremer
ISBN 978 90 70386 51 1

Deze uitgave biedt de vrij zeldzame mogelijkheid om uit de eerste hand inzicht te krijgen in het ontwerpproces van een nieuwe loden letter: de Zilvertype. J.F. van Royen, die een eigen letter wenste voor de Zilverdistelpers, en letterontwerper S.H. de Roos voerden hierover in de jaren 1914–1916 een intensieve correspondentie. Doordat deze briefwisseling bewaard bleef – een keuze eruit vormt de kern van dit boek – kan de lezer het proces op de voet volgen.
De brievenselectie wordt voorafgegaan door een inleiding van Jan Boterman, die een beeld schetst van de samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper, en een analyse geeft van het ontwerpproces. In de uitgave is een nooit eerder gepubliceerde complete letterproef van de Zilvertype opgenomen, die op de handpers in boekdruk werd vervaardigd door Bram de Does. Paul Hefting gaat nader in op Van Royens werk voor de PTT. Het boek bevat tientallen illustraties, waarvan de meeste hier voor het eerst worden getoond.

Uitgave ism de Gerrit Rietveld Academie.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Disteltype corps 15
Over de Disteltype van J.F.van Royen en L.Pissarro en de literatuur van de Zilverdistel
 
Jan Boterman, J.D.F. van Halsema
€ 29,27 / 2000 / 30,5 x 20,4 cm
104 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: André Cremer
ISBN 978 90 76452 61 6

Deze uitgave is een vervolg op 'Zilvertype corps 15. Briefwisseling tussen J.F.van Royen en S.H. de Roos' over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16. Naast een letter voor 'nieuwere literatuur' wenst Jean François van Royen voor de Zilverdistelpers te beschikken over een letter die geschikt is voor het uitgeven van 'alle oude teksten'. In 1914 geeft hij hiervoor de opdracht aan de boekkunstenaar Lucien Pissarro van de Eragny Press. Van Royen en Pissarro voeren over het ontwerpproces van de letter, gedurende drie jaar, een intensieve correspondentie die bewaard gebleven is. Op basis van deze gegevens wordt in deze uitgave niet alleen het ontwerp van de Disteltype besproken, maar ook de literaire context van de letter.
In de complete letterproef van de Disteltype is een pagina opgenomen van de nooit verschenen ridderroman 'Die historie van coninck Karel ende Elegast'.
     

  

Bestel / To order
2+52
Charles Jongejans, Melle + de typografieklas, en Mart Stam
 
Jan Boterman
€ 20 / 2004 / 16,2 x 24,3 cm
134 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Jan Boterman
ISBN 978 90 76452 35 7

Een unieke historische uitgave over de typografieklas van het Amsterdamse Instituut voor Kunstnijverheids- onderwijs (de latere Gerrit Rietveld Academie). 2 slaat op 2 meesters in de typografie: Charles Jongejans en Melle. Het getal 52 heeft betrekking op het aantal leerlingen dat in de periode 1953-71 het einddiploma van de afdeling typografie heeft behaald.
In 'Charles Jongejans, Melle + de typografieklas' wordt door oud-leerling Jan Boterman (afgestudeerd in 1965) de ontwikkeling onderzocht van het typografie-onderwijs op het Instituut voor Kunstnijverheids- onderwijs en de Gerrit Rietveld Academie in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De geschiedenis van de typografieklas en de details van karakteristieke opdrachten worden uitvoerig uiteengezet. Daarnaast brengen oud-leerlingen verslag uit over hun onderwijs- ervaringen en vertellen over de werksfeer in de handzetterij van de afdeling. Een bijlage geeft informatie over het carrièreverloop van deze oud-leerlingen.

Met een bijdrage van de historicus Frits Boterman over Mart Stam, directeur van het IvKNO in de periode 1939-48.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Charles Jongejans Gkf: cijfers & tekens
 
Jan Boterman, Frederike Huygen
€ 16,50 / 2011 / 24,4 x 21 cm / tekst Jan Boterman, Frederike Huygen / 108 pagina’s / vierkleurendruk / vormgeving: Jan Boterman / € 16,50
ISBN 978 90 76452 88 3

Charles Jongejans GKf
Het artikel van Frederike Huygen behandelt de achtergronden en mentaliteit van de ontwerper Jongejans, zijn vorming en de invloeden die hij onderging. Buiten zijn milieu (zijn vader was resident in Nederlands-Indië) ondervond hij die van zijn docenten Paul Schuitema en Gerard Kiljan aan de Haagse academie (1936-1940) en van de vakvereniging GKf (Gebonden Kunstenaars binnen de federatie) waarvan hij na de oorlog lid werd.

Jan Boterman analyseert in zijn bijdrage het grafische oeuvre van Jongejans. Niet alleen ontwerpen voor omslagen, kalenders en affiches zijn onderzocht, maar óók de typografie van het binnenwerk van boeken en tijdschriften. Een belangrijke ontwikkeling hierin is Jongejans’ streven naar integratie van tekst en beeld. Ook vat Jongejans zijn werk op als een ‘regisseur’ die zich bij de vormgeving van een uitgave bewust is van de overgangen in zijn ‘ontwerpverhaal’. Daarnaast kunnen zijn toepassingen van cijfers & tekens als typerend worden beschouwd.

Kenmerkende voorbeelden van Jongejans’ werk worden per categorie (advertentie, binnenwerk, omslag, affiche, merk, kalender, schoolplaat) en in chronologische volgorde getoond in het beeldverslag. Elk werkstuk is te zien op een dubbele pagina. Op de linkerpagina staat een afbeelding op een vierde of een achtste van het formaat, op de rechterpagina een uitsnede op ware grootte.
     

  

Bestel / To order
nauw zetten !
B.C. van Bercum: Zet het zó !
 
Jan Boterman
€ 14,50 / 2012 / 19 x 28,5 cm / 48 pagina's
ingenaaid / vormgeving: Jan Boterman
ISBN 978 94 90913 17 5

De typograaf Bern. C. van Bercum (1918-2010) is vooral bekend geworden door het verzorgen van het binnenwerk van de twaalfde druk van de Dikke Van Dale uit 1992. Van Bercum: ‘Mijn streven was om het zo helder mogelijk te krijgen. Om zoveel mogelijk typografische tekens weg te halen.’ Deze grote aandacht voor het detail, zoals geformuleerd in het door hem samengestelde boekje Zet het zó! uit 1949, is de grondslag van Van Bercums typografisch werk.
Herdrukken van Zet het zó! zijn verschenen in: 1951, 1964, 1967 en 1972.
In de recent verschenen publicatie Nauw zetten! B.C. van Bercum: Zet het zó!, geschreven door Jan Boterman, wordt nagegaan hoe Van Bercum zich, zonder specifieke typografieopleiding, heeft weten te ontwikkelen tot typografisch ontwerper. Daarna wordt onderzocht waarom en voor wie Van Bercum Zet het zó! heeft willen samenstellen en wat hij hiermee heeft willen bereiken. Ook wordt aandacht besteed aan zowel de opzet als de typografische vorm van de uitgave.
In Zet het zó! geeft Van Bercum na elk van de vijf hoofdstukken een samenvatting in punten. Deze instructies betreffende woordtussenruimte, leestekens en andere tekens, inspringen en voetnoten zijn in deze publicatie integraal afgedrukt. De samensteller van dit boekje meent dat deze instructies, opgesteld in het lood-tijdperk, ook voor hedendaagse ontwerpers die werken met digitale zettechnieken van waarde kunnen zijn. Een aantal richtlijnen zou kunnen dienen voor eigen ‘Style Instructions’ als onderdeel van het programma InDesign.
     

  

Bestel / To order
Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek
Een documentatie
 
Ernst Braches
€ 25 / 2008 / 17,5 x 25 cm
184 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd / integraalband
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 18 0

Aan de eisen van een perfecte kopij moest worden voldaan. Wat er kon ontstaan als aan zijn eisen voldaan werd? Alexander Verberne begon in 1957 de student Ernst Braches te vertellen ‘hoe hij het doen moest’. Een voorbeeldige samenwerking leidde tot een voorbeeldige kopij en tot het tweelingboek ‘Kopij en Druk in de Nederlanden / Copy and Print in The Netherlands’ (1957-1963), een ‘imponerend boek dat door ontwerp en technische verzorging beschouwd kan worden als een monument voor de Nederlandse drukkunst, waaraan de inhoud gewijd is’... ‘een ambachtelijk virtuozenstuk’.
Er zijn grafisch vormgevers uit de tweede helft van de vorige eeuw die een omvangrijk en imponerend oeuvre hebben nagelaten: Friedländer, Salden en Sierman bijvoorbeeld. Maar er is er geen die zo volstrekt eigen wegen ging.

Alexander Verberne was vormgever van het volmaakte
     

  

Bestel / To order
Pers no. 14, Leiden ...
en het allereerste begin
 
Ernst Braches
€ 20,00 / 2013 / 148 x 210 mm
112 pagina's
genaaid gebonden
zetwerk en opmaak: Ernst Braches
ISBN 978 94 90913 42 7

Een productieoverzicht. Ter herinnering aan Ernst W. Boissevain (1964-2013).
     

  

Bestel / To order
Xtra small
Miniature books in Museum Meermanno
 
Anne C. Bromer
€ 12,50 / catalogus / 11 x 16 cm / 128 pagina’s
genaaid overlijmd met stofomslag
vormgeving: Peter Verheul
uitgave ism Museum Meermanno en
de Nederlandse Stichting Handboekbinden

ISBN 978 94 90913 78 6

Stel je voor: een internationale boekbindwedstrijd, een catalogus met afbeeldingen van alle155 ingezonden prachtig uitgevoerde miniatuurboeken en een essay over ‘Minibibliomania’ door Anne C. Bromer.

En t.m. 31 december een tentoonstelling in het oudste boekmuseum ter wereld.Welkom in de fascinerende wereld van het miniatuurboek
     

  

Bestel / To order
Gerard Unger
life in letters
 
Christopher Burke
€ 45 / Engels
20,5 x 27 cm / 336 pagina's
zeer rijk geïllustreerd
vormgeving Hansje van Halem
ISBN 978 9083052 10 6

Een rijk geïllustreerde, Engelstalige uitgave over het oeuvre van de Nederlandse letterontwerper Gerard Unger, met een casestudy over de ontwikkeling van modern letterontwerp, dat zich ontvouwt naast de snelle technologische veranderingen die het zetten en publiceren in de afgelopen vijftig jaar hebben veranderd.

Unger was een pionier in het ontwerpen van digitale lettertypen en in de loop van de tijd ontwikkelde hij interesse in ruimtebesparende krantentypes en creëerde hij zijn kenmerkende stijl, gekenmerkt door gespannen rondingen en dynamisch ritme. Hij werd geïnspireerd door lettertypen uit het verleden, maar was geen traditionalist. Hij verklaarde dat hij alleen in staat was om historische modellen te vernieuwen en niet om ze nieuw leven in te blazen.

Gerard Unger / life in letters is geschreven door Christopher Burke die Ungers carrière in letterontwerp documenteert, maar ook zijn schrijven over het onderwerp onderzoekt.

De vormgeving was in handen van zijn oud-student Hansje van Halem.
     

  

Bestel / To order
Soft propaganda, special relationships, and a new democracy:
Adprint and Isotype, 1942–1948
 
Christopher Burke, Wim Jansen
€ 40 / 17 x 24 cm
208 pages
English
editing, typesetting and design: Christopher Burke
ISBN 978 90 76452 00 5

On May 14, 1940, Otto Neurath and Marie Reidemeister fled from the harbour of Scheveningen in The Hague to England. It was the last boat that could escape from Holland before the German occupiers took the city. Years earlier, in 1934, they had fled the same danger from Vienna to Holland. Otto Neurath can be seen as the godfather of today’s infographics. In the Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (Social & Economic Museum) that he founded in Vienna, developments in various areas of society were shown by means of pictorial statistics to a broad audience – rich and poor, literate and illiterate. At the Museum, Otto Neurath acted as the scientific director and inspirer, Marie Reidemeister as the ‘Transformer’ of data into sketches, and Gerd Arntz as the head of the graphics department which designed pictograms and layouts. These three continued that work in Holland under the acronym Isotype (International System Of TYpographic Picture Education).

After internment as ‘enemy aliens’ on the Isle of Man, Neurath & Reidemeister were able to continue their work in the UK. Through Wolfgang Foges and his book packaging firm Adprint, they were commissioned to design Isotype charts for books supported by the Ministry of Information during the war – what might be called ‘soft propaganda’. From 1942, Isotypes were supplied for information about the embryonic welfare state (Beveridge Plan), for illustrated books about Britain’s allies (USA and USSR), and on what British democracy should look like after the war.

This book illustrates around 250 Isotypes from these publications and provides information about the producers, authors, editors, and designers, and not least about the working relationship between the Isotype Institute and Adprint. The examples presented show the remarkable quality of the graphics, produced under less than ideal circumstances during wartime.
     

  

Bestel / To order
Ophelia
Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen
Sehnsucht, lencholia and desire of death
 
Krien Clevis e.v.a.
€ 29,50 / 2009 / nederlands, engels / 12 x 18 cm
512 pagina's / zeer rijk geïllustreerd / vierkleurendruk
vormgeving Hansje van Halem
ISBN 978 90 76452 50 0

Ophelia’s korte levenscyclus schept het beeld van een onschuldig meisje dat zich, door de omstandigheden waarin ze verwikkeld raakt, in een sneltreinvaart ontpopt in een smachtende jonge vrouw. Uiteindelijk moet ze door haar psychische aandoeningen (te vroeg) het toneel verlaten. Haar onbeantwoorde liefde, haar tomeloze verlangen naar Hamlet dreef Ophelia tot hysterie. En haar beslissing, of misschien wel lot, zou onomkeerbaar blijken.
Het is interessant om te zien hoe Ophelia, kampend met hevige gevoelens van verlies en verlangen, zo ver (letterlijk en figuurlijk) afdreef, dat de naderende dood nog het enige wenselijke was. Ophelia had het zwaar te verduren gehad. Het gemis van een afwezige moeder en verdwenen broer, het verlies van haar vermoorde vader, en het verlangen naar Hamlet, die haar zucht om liefde afwees; al deze paradoxale gevoelens waren een onlosmakelijk kwaad, en maakten zich van haar meester.
Deze uitgave is een weerslag van de Ophelia-thematiek. Dit betekent dat zowel de perceptie van de literaire figuur Ophelia als de aan haar te verbinden thema’s, zoals doodsverlangen, het sublieme, hysterie, de fatale vrouw, in een breder cultureel-historisch verband worden geplaatst. Verschillende disciplines: artistieke en cultuurhistorische, wetenschappelijke, literaire, filmische etc. reflecteren kortom op het fenomeen Ophelia in de breedste zin van het woord. De kunst zwermt hierbij als een verbindende factor doorheen. Elk beeldkatern herbergt een museumzaal, en hiermee is de link naar de tentoonstelling gemaakt. De vormgeving van het boek weerspiegelt de inhoud van de thematiek op een spannende wijze.
Hansje van Halem heeft een opaal groen missaaltje ontworpen waarin de geheimen rondom Ophelia door literatoren, dichters, wetenschappers en kunstenaars in een aantal katernen worden ontrafeld.
     

  

Bestel / To order
CO-OPs
Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap / Exploring new territories in art and science
 
Krien Clevis, Kitty Zijlmans, Robert Zwijnenberg (red.)
€ 34,50 / 2007 / nederlands, engels / 16,1 x 22 cm
416 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Hansje van Halem
ISBN 978 90 76452 09 8

Kan de wetenschappelijke praktijk profiteren van kennis die bij uitstek thuishoort binnen het artistieke domein? En zo ja, hoe? Gedurende een jaar onderzochten zeven teams, elk bestaande uit een kunstenaar en een wetenschapper, een gezamenlijk thema. De samenwerking werd gedurende het jaar ‘getoetst’ in ontmoetingen met publiek, in tentoonstellingen, tijdens manifestaties, op reis of in expert meetings. De resultaten van de teams en de – soms nog lopende – onderzoeken zijn samengebracht in een prachtig vormgegeven uitgave.
‘The observatory observed’: wetenschapshistoricus Geert Somsen en beeldend kunstenaar Jeroen Werner onderzoeken de culturele, artistieke en wetenschappelijke aspecten van de geschiedenis van het zien.
‘In principio erat verbum’: neuropsycholoog Peter Hagoort en beeldend kunstenaar Krien Clevis werkten samen in een zoektocht naar hoe taal en beeld op elkaar inwerken in relatie tot het fenomeen angst en hoe dat in ons brein wordt gereguleerd.
‘Laboratory on the move’: kunsthistorica Kitty Zijlmans en beeldend kunstenaar Ni Haifeng bestudeerden de problematiek van globalisering en dubbele identiteiten.
‘NomadicMILK’: mobile technology researcher Michiel de Lange en beeldend kunstenaar Esther Polak deden onderzoek naar mobiele technologie [GPS].
‘Something’s brewing BIER’: media & cultuurwetenschapper Judith Thissen en de Amerikaanse multi-media kunstenaar Edith Abeyta onderzochten de commercialisering van de culturele sector door een eigen kunstbier te lanceren.
‘Back to the roots’: historicus en conservator Alex van Stipriaan doet met o.a. beeldend kunstenaar Marcel Pinas verslag van een genetische, mentale en artistieke speurtocht naar Afrikaanse identiteit in de diaspora.
‘Medicine as a social science’: viroloog Ab Osterhaus en beeldend kunstenaar Mieke van de Voort reflecteren op toekomstscenario’s waarin de dreiging van een epidemie acuut is geworden.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Fernand Baudin | Typograaf
Bibliografie van zijn geschriften / Inventaris van het typografisch oeuvre
 
Elly Cockx-Indestege, m.m.v. Georges Colin
€ 40 / 2002 / nederlands, frans, engels / 17 x 24 cm
288 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Bart de Haas
ISBN 978 90 76452 34 0

De loopbaan van Fernand Baudin valt in zekere zin samen met een belangrijke periode in de geschiedenis van de drukkunst in België. Als zoon van een hotelier-restaurateur uit Gent, die zich in Verviers installeerde, heeft de jonge Baudin al vroeg een uitgesproken belangstelling getoond voor kunst en lectuur.
In 1958 gaf Herman Liebaers, hoofd-conservator van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Baudin opdracht de typografie van hun publicaties vorm te geven. De stille revolutie die zich hiermee heeft ingezet heeft het aanschijn van die publicaties zeer ten goede veranderd.
Baudin is een van de weinig Belgische typografen die theorie en praktijk heeft verenigd.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Kaba-ornament
 
Bram de Does
€ 40 / 2006 / nederlands, engels / 17,5 x 25,5 cm
504 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Bram de Does
ISBN 978 90 76425 95 1

Eindeloze combinatiemogelijkheden met één asymmetrisch ornamentje en zijn spiegelbeeld

Kaba is het Arabische woord voor kubus. Eigenlijk is het kaba of kaãba, maar ik houd het op Kaba. Het is ook de naam van de heilige kubus in Mekka, waar de zwarte meteoriet- steen bewaard wordt. Ik heb die naam niet gekozen uit sympathie voor de islam, maar omdat ik veel bewondering heb voor Arabische versieringen en omdat de grondvorm van het Kaba-ornament het vierkant is.
Gedurende dertig jaar heb ik in verloren ogenblikken veel schetsjes gemaakt. Eind 2001 begon ik met zetten en drukken van Kaba-ornament, Deel 1, Vorm, een uitgave van mijn eigen pers, de Spectatorpers. Daarin schreef ik dat die schetsjes me soms, door hun imperfectie, beter bevallen dan de scherpe drukken van de ornamenten zelf. Bij ornamenten houd ik blijkbaar meer van het onvolmaakte en ongelijke dan van het volmaakte gelijke.
De tekeningen zijn met een zwarte fijnschrijver op wit ruitjespapier gemaakt. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de figuren in zwart op wit papier te drukken. Daar zijn de ornamentjes te zwaar voor. Door de reproducties nu in offset in kleuren op getint papier te drukken, komt het in de richting die ik voor voor ogen had.
In dit ‘offsetboek’ laat ik een groot deel van de schetsbladen zien, nog nauwelijks systematisch gerangschikt. Dat heeft ook zijn charme. (Bram de Does)

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Kaba-structuren
structuren, patronen en figuren met één ornament en zijn spiegelbeeld
 
Bram de Does
€ 45 / 2011 / 15,5 x 23 / 160 pagina's
geheel tweekleuren / vormgeving: Bram de Does
zetwerk: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 15 1

Het Kaba-ornament is het laatste dat in Nederland voor zetwerk in hoogdruk is ontworpen en het is ook het laatste ontwerp dat door Lettergieterij Enschedé werd gegoten; in 1987, nog juist voor de sluiting in 1990. Het is zó ontworpen dat in combinatie met zijn spiegelbeeld en met een volvlakje op 10 punt Didot veel verschillende vignetten, randen en patronen gezet kunnen worden.
De Does: ‘Ooit dacht ik dat ik er niet veel voor voelde om met een computer versieringen te zetten; het moest iets ambachtelijks houden door het handzetten en drukken met de loden ornamentjes. Hier ben ik op terug gekomen. Ik heb Matthias Noordzij gevraagd er een font van te maken en het werkt uitstekend. Ik ben er erg blij mee.’
De geschie­denis van het ontstaan en de toepassingsmogelijkheden zijn uitvoerig beschreven in Kaba-ornament. Deel 1. Vorm (Spec­­­ta­tor­pers, Orvelte, 2002) en later ook opgenomen in Kaba-ornament. Experimenten met een typografisch ornamentje en zijn spiegelbeeld in vignetten, randen en patronen. Experiments with a typographical orna­ment and its mirror image in vignettes, borders and patterns (Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam, 2006).

Één ornament en zijn spiegelbeeld
     

  

Bestel / To order
Trinité & Lexicon
the typefaces designed by Bram de Does
 
Bram de Does
€ 35,00 / 2013 / engels
15,5 x 23 cm
rijk geïllustreerd
genaaid gebonden
in papieren band
vormgeving: Bram de Does
ISBN 978 94 90913 36 6

In 1991 publishers Uitgeverij De Buitenkant and Spectatorpers published a small book entitled Romanée en Trinité. Historisch origineel en systematisch slordig (Romanée and Trinité: histo­ri­cally original and systematically sloppy). I set the Dutch text by hand, using Jan van Krimpen’s Romanée, and printed 500 copies on a Victoria platen press. Drukkerij Jan de Jong (Uitgeverij De Buitenkant’s in-house press) printed the type specimen section in offset.
By 1991 the Autologic phototypesetter had already been phased out, Enschedé having switched to digital typesetting. Fortunately we were able to use the phototypeset positives for the 1982 type specimen. Enschedé had given Peter Matthias Noordzij the job of digitizing Trinité and in the second half of Romanée en Trinité we were able to give a foretaste of the results.
This book contains the full text of Romanée en Trinité, but it was technically impossible to include the hand-set specimen.
The original drawings for Trinité were bought by the Enschedé Museum and in 1999 those for Lexicon were acquired by the Special Collections department at Amsterdam University Library. At their request I prepared an informative dossier, complete with numerous illustrations, entitled ‘De ontwikkeling van de Lexicon’ (How Lexicon was developed). The text of this, too, is included in the present publication, though without the illustrations. The only specimens in this book are the typeset type specimens, in three sizes, of all the available Trinité and Lexicon fonts.
In places, both texts are now out of date. However, they contain many details that were important at the time of the transition from hand setting via phototypesetting to digital typesetting, but which I would now no longer be unable to come up with. For that reason I have left them largely as they were. For the text of the type specimen section we have been allowed to draw on an essay by Frans Janssen from Technique & Design in the History of Printing.
     

  

Bestel / To order
Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland
 
Dick Dooijes
€ 16,34 / 1988 / 15,5 x 21,5 cm
128 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Nida Oudejans
ISBN 978 90 70386 11 5

Een bundeling van een serie artikelen verschenen in het tijdschrift Boekblad in de jaargangen 1986 en 1987. Over de vormgeving van boeken voor de 'normale produktie'; boeken van gewone uitgeverijen, in handelsoplagen gedrukt en in de boekhandel aangeboden.
Over pioniers van de Nederlandse boektypografie: De Roos, Van Krimpen, Nypels, Van Royen, Stols, Van Doesburg, Wijdeveld, Werkman, Zwart, Cohen, Sandberg.
     

  

Bestel / To order
Mijn leven met letters
 
Dick Dooijes
€ 20,42 / 1991 / 23 x 16 cm
248 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Dick Dooijes
ISBN 978 90 70386 38 2

Dooijes vertelt in dit boek over zijn ervaringen met letters en typografie, vanaf zijn leertijd bij de pionier van de twintigste-eeuwse Nederlandse boekkunst, Sjoerd H. de Roos.
Zijn verhaal omvat een groot deel van onze eeuw, te weten vanaf september 1926 tot heden. De lezer wordt meegevoerd door bewogen jaren van de wereldgeschiedenis, jaren waarin zich soms geleidelijk, vaker schoksgewijs, grote veranderingen hebben voltrokken. De gang van zaken op het terrein van de drukkunst vormt daarvan als het ware een afspiegeling, zowel technisch als esthetisch. De schrijver geeft zijn visie daarop en op de personen die hij op zijn weg ontmoette en die er een rol in speelden of nog spelen.
     

  

Bestel / To order
Boektypografische verkenningen
 
Dick Dooijes
€ 20,42 / 1986 / 10,5 x 15,5 cm
312 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Erica Dooijes
ISBN 978 90 70386 09 2

Tientallen jaren schreef Dick Dooijes – leerling en opvolger van Sjoerd H. de Roos – beschouwingen en recensies over typografie en verwante onderwerpen in Drukkersweekblad (later Drukkerswereld en Repro & Druk), waarvan eerder een bundeling verscheen onder de titel 'Over typografie en grafische kunst' (1966).
In deze nieuwe bundel zijn stukken uit de periode daarna verzameld, die verschenen zijn in de eerder genoemde periodieken en Boekblad. Opnieuw doet Dooijes zich kennen als een kritische en scherpzinnige schrijver over typografische zaken.
     

  

Bestel / To order
Swip Stolk. Is getekend. Zwart op wit / (De)signed black on white
50 jaar visuele statements / 50 years visual statements
 
Willem Ellenbroek
€ 39,50 / 2009 / 528 pagina's / 17,5 x 25 cm
meer dan 1500 illustraties
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Swip Stolk

NEDERLANDSE en ENGELSE editie
ISBN 978 90 76452 79 1

ISBN 978 9076452 70 8 (Engels)

Het jaar 2009 is een belangrijk jaar voor Swip Stolk (1944). Vijftig jaar geleden begon hij als grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar. In deze uitgave legt hij daar verantwoording van af.
‘Is getekend’ behandelt alle aspecten van zijn werk, in de onderlinge verbanden tussen zijn grafische ontwerpen en zijn beeldende werk, in het doorlopende experiment dat zijn werk tekent en in het begrip visuele irritatie dat hij in de loop der jaren ontwikkelde. Het is een document van een leven.
Swip Stolk neemt een bijzondere plaats in binnen het grafisch ontwerpen in Nederland. Zijn werk is al op meters afstand onmiddellijk als het zijne te herkennen, in dat eigen, unieke handschrift. Hij volgde de trends niet die er gedurende zijn leven ontstonden. Hij zocht consequent naar eigen antwoorden op de ontwikkelingen die gaande waren. Hij gaf niet alleen zijn ideeën, maar ook het tijdsbeeld vorm, hij maakte trends.
In ‘Is getekend’ gaat het vooral om ontwerpschetsen. Schetsen en schetsontwerpen hebben in hun intentie een aftastend en zoekend karakter. Ze leggen daarmee, en dat is het unieke van dit boek, het denken bloot achter het ontwerpproces. Je ziet een idee ontstaan en groeien naar zijn uitvoering. Je ervaart als kijker dat denkend tekenen en ziet tegelijk het hele ontwerpproces in zijn technische uitwerking, tot in detail.
Het innoverende karakter van het werk van Swip Stolk was er in de jaren zestig al direct met zijn Upperground-actie voor de Bijenkorf en werd voortgezet met de experimentele kalenders voor De Boek & Vink, grafische industrie in Zaandijk in de jaren zeventig. Zijn ontwerpen voor de VARA met de beeldbepalende haan hebben een legendarische status, evenals zijn grafische ontwerpen en vormgeving van tientallen tentoonstellingen voor het Groninger Museum, zoals Memphis en Art Business/ Business Art. Hij heeft die lijn van vernieuwing consequent doorgetrokken, in zijn baanbrekende tentoonstellingsinrichtingen van de laatste jaren en in zijn ontwerpen voor internationale bladen als Dutch, Zoo, Stile en Chiq. Het beeldend werk van Swip Stolk als kunstenaar is even innovatief. ‘Is getekend’ laat dat zien in de ontwikkeling van zijn sieraden, wandobjecten en driedimensionale werken, zoals een BMW uit de luxe klasse met een tweede huid van mat rubber waarin de tekens uit zijn geheim alfabet als reliëfs opkomen.
Het gaat in ‘Is getekend’ om uniek materiaal in zijn samenhang over een lange periode (vijftig jaar!), waarvan het
grootste deel nooit eerder is gepubliceerd. Zo is het boek, met zijn vijftienhonderd illustraties (1500!), tevens een document over zijn geschiedenis in het grafisch ontwerpen in Nederland. En van zijn positie als beeldend kunstenaar. Het is, in de lijn van zijn manier van werken, gedrukt op verschillende papiersoorten en in verschillende technieken.

Het denken achter het ontwerpproces
     

  

Bestel / To order
P&M
 
Yolanda Entius, Peter de Kimpe
€ 38,50 / Nederlands / 17 x 23 cm
132 pagina’s
genaaid gebonden in foudraal
vierkleurendruk
vormgeving: Rolf Toxopeus (Joseph Plateau grafisch ontwerpers)
ISBN 978 94 90913 67 0

Eind jaren negentig wilde drukkerij Raddraaier een boek maken over papier. Twaalf vorm­gevers mochten op diverse thema’s helemaal hun gang gaan. Het boek zou een staalkaart worden van de ongekende mogelijkheden van de drukker. Yolanda Entius werd gevraagd om bij al die thema’s een verhaal te maken. Ze schreef een novelle in twaalf verhalen over papier met als onderliggend lijntje de zoek­tocht naar een huis in Frankrijk. Het eindresultaat mocht er wezen, maar de verhalen, gedrukt in minuscule letter­tjes die haaks op de leesrichting stonden, gingen verloren in een kakofonie van los­geslagen vorm­gevers. Ruim tien jaar later, september 2013, vond kunstenaar Peter de Kimpe ze weer terug. Hij vroeg Yolanda of ze in vergelijkbare stijl teksten wilde maken bij zijn verzameling ‘objets trouvés’, platgereden voorwerpen die hij sinds 2005 van straat pikt. Yolanda die juist die herfst, na een breuk van meer dan vijftien jaar, weer contact zocht met haar moeder zei ‘ja’. Ze stelde voor om bij twaalf gevonden voorwerpen verhalen te schrijven over verlies en gemis, onderling verbonden door de zoektocht naar haar moeder die ze lang geleden kwijt was geraakt, en vroeg Peter om op zijn beurt bij  de oude papierverhalen twaalf objecten te zoeken. Zo ontstond P&M, een ontdekkingsreis langs gevonden voorwerpen waarin twee novellen, twee zoektochten en twee mensen samen­komen, en mét hen Rolf Toxopeus, de vorm­gever van de papierverhalen. Hij was het die Peter atten­deerde op Yolanda’s verloren gewaande papier­verhalen.

Naast de gewone editie is P&M ook verkrijgbaar in een luxe-editie. Voor 125 euro ontvangt u P&M in een speciale box samen met 1 originele foto naar keuze uit 7 zeven en een cd waarop P&M wordt voorgelezen door Yolanda. Deze editie verschijnt in een beperkte oplage van 25 stuks, genummerd en gesigneerd. Zie hieronder
     

  

Bestel / To order
Frans Mettes affichevirtuoos
 
Gielijn Escher, Paul Mertz, Paul van Yperen
€ 29,50 / 2012 / 144 + 12 pagina’s / 17,2 x 24,5 cm
genaaid gebonden in papieren band / rijk geïllustreerd
geheel gedrukt in vierkleuren
vormgeving: Gielijn Escher

ISBN 978 94 909 13 29 8

Frans Mettes (1909-1984) was met zijn opvallende, kleurrijke affiches tientallen jaren als geen ander beeldbepalend en permanent aanwezig op aanplakplaatsen en stations in stad en land.

In deze uitgave belichten affichekunstenaar-verzamelaar Gielijn Escher, reclameman Paul Mertz en filmhistoricus/afficheliefhebber Paul van Yperen de persoon en ontwerper Frans Mettes elk vanuit hun eigen visie.

Het zal voor allen die met het werk van Mettes opgroeiden, een feest der herkenning zijn en voor jongeren de kennismaking met een van de grootste affichisten uit het pre-computertijdperk.


Als geen ander beeldbepalend
     

  

Bestel / To order
De tentoonstelling
Amsterdamse stadsgezichten als lieux de mémorie
 
Theo de Feyter
€ 24,50 / 2011 / 16,5 x 24 cm / 88 pagina's
rijk geïllustreerd / genaaid gebonden
in papieren band
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 94 90913 14 4

Schilder Theo de Feyter neemt ons mee op een erudiete reis door kunst en geschiedenis. De reis begint bij een tentoonstelling van stadsgezichten in de bekende Amsterdamse galerie Petit. De tentoonstelling brengt ons op vreemde en onbekende plaatsen zoals de Romeinse geheugenpaleizen van Cicero en Quintilianus, het zeventiende-eeuwse rariteitenkabinet van Levinus Vincent in Haarlem en de negentiende-eeuwse Teekenschool in de tuin van het Rijksmuseum. We maken een val in de afgrond aan de hand van de Zwitserse psychiater en alpinist Albert Heim en we aanschouwen het punt waar­in de wereld volgens Jorge Luis Borges samenkomt. Na deze reis zie je de tentoonstelling met andere ogen.
De tekst is tevens een kennismaking met het werk van tien hedendaagse realistische kunste­naars, gespecialiseerd in het tekenen en ­schilderen van landschappen en stadsgezichten naar de natuur. Paul Gorter, Lau Heidendael, Dirck Nab, Bert Osinga, Joanna Quispel, Wende­lien Schönfeld, Kris Spinhoven, Janneke Tan­gelder, Alex Verduyn den Boer en de schrij­­ver van de tekst Theo de Feyter exposeren elk jaar als groep in Galerie Petit onder de titel ‘Locatie: Amsterdam’.
     

  

Bestel / To order
Een verhandeling over typografie
 
Eric Gill
€ 16,34 / 1986 / 11 x 16 cm
192 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Huib van Krimpen
stofomslag: Piet Schreuders
ISBN 978 90 70386 08 5

Ondanks Gills talrijke eigenzinnigheden bevat het opstel veel originele en boeiende gedachten, die soms tot felle tegenspraak noden, die de lezer veel stof tot nadenken geven en hem dwingen zijn eigen opvattingen te toetsen aan die van Eric Gill.
Het opstel is uitgebreid met een nawoord en een aantal illustraties. Voor de typografie is de tweede editie (1936) nagevolgd.
Vertaling van An Essay on Typography door Marc de Klijn, Huib van Krimpen en Peter van de Linde.
     

  

Bestel / To order
Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden
Een handleiding tot het maken van boekmodellen
2e ongewijzigde druk
 
Peter Goddijn
€ 40 / 2006 / 17 x 25 cm
264 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying
band en schutbladen: Joseph Plateau, grafisch vormgevers
ISBN 978 90 76452 63 0

De auteur werkt al vele jaren als boekrestaurator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden is overduidelijk geschreven vanuit een enorme ervaring met en kennis over historische boeken, die hij daarbij opgedaan heeft.
Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken:
1. Bindmethoden met houten platten.
2. Bindmethoden met kartonnen platten.
3. Bindmethoden met omslag zonder harde platten en
4. Decoratiemethoden.
Het is voorzien van honderden zeer verhelderende illustraties, die bijna altijd op de bladzijde staan van de relevante tekst, hetgeen veel frusterend geblader voorkomt. Het besluit met een index op alle beschreven technieken.
     

  

Bestel / To order
Sketches - Edition #4
 
Hansje van Halem
€ 45 / 2022 / 20 x 28 cm
80 pagina's
Zwitserse binding
Aan deze uitgave werkten mee:
Offsetdrukkerij Jan de Jong,Rode Rotatiedruk,
Drukkerij RobStolk, ZwaanLenoir en
KuiperDonse
ISBN 978 90 83052 16 8

Hansje van Halem (1978) studeerde grafisch ontwerpen aan de Gerrit Rietveld academie in Amsterdam, waar ze in 2003 haar eigen studio vestigde. Sindsdien werkt ze aan alfabetten, patronen, texturen en nog veel meer. Haar ontwerpen worden onder andere toepast in haar eigen boekontwerpen, affiches en illustraties, maar ook in de publieke ruimte in de vorm van een gevel, hek of vloer. De computer is voor haar een tekendoos. Die werkt niet zozeer vóór haar, maar ze kan er gecontroleerd effecten mee loslaten op de vectorlijnen die haar eigen hand er in stopt. Vanuit een grote focus en werklust slaat ze intuïtief aan het uitproberen en experimen­teren. Tot ze iets vindt dat haar bevalt. Alle stappen, of recepten zoals zij ze zelf noemt, worden gedocumenteerd. Het materiaal dat tijdens dit proces ontstaat bevat vele losse eindjes die op dat moment niet kunnen worden gebruikt. Daar vindt ze de kiemen voor toekomstige projecten.

Hansjes ontwerpen zijn gelaagde grafische landschappen waarin het oog kan dwalen. Amorfe harige lettervormen, een klotsende oceaan van lijnen. Hallucinerende kleuren, oppervlakken, complexiteit. Een massa in beweging, even gestold... Wat er staat? Daar moet je als kijker je best voor doen, maar dat is nou nét het mooie. Wat je ziet kan herinneringen oproepen aan episodes uit de ontwerp­geschiedenis waarin kaleidoscopische versierlust het ideaal was.
     

  

Bestel / To order
De puntjes op de i
 
Ko van Harn
€ 11,12 / Koppermaandaguitgave 1994
10,5 x 17,5 cm / 80 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Aya Gillissen
ISBN 978 90 70386 62 7

Waarom zet men een puntje op de i? Wanneer zet men een puntje? Maar vooral: hoe zien die puntjes eruit? Een reis door het rijk der i’s. Hoe voelt een puntje zich op de i? Wist u dat er puntjes zijn die terugkijken als u ernaar kijkt of dat er belegde boterhammen kunnen zweven boven de i? Letters zijn kunstwerkjes. De puntjes op de i is geschreven als een uitnodiging om naar die kunst te kijken, naar de puntjes op de i bijvoorbeeld.
     

  

Bestel / To order
Romeinse cijfers
 
Ko van Harn
€ 12 / 2005 / 12 x 17 cm
72 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Joseph Plateau
ISBN 978 90 76452 85 2

‘Je danst, omdat je verliefd bent. Je danst om eerste te worden in een toernooi. Romeinse cijfers dansen niet. Het zijn Romeinse soldaten op wacht, bijna bij het houterige af. Het Romeinse cijferschrift heeft echter nog steeds een plaats in onze geschreven taal en zal daaruit zeker voorlopig niet verdwijnen.’
Bij de Romeinen hadden zeven letters een cijferwaarde. Deze werden eeuwenlang toegepast, ook na de val van het West-Romeinse Rijk. Toen de Arabieren andere cijfers naar Europa brachten, werd het gebruik van Romeinse cijfers steeds minder, al hebben ze tot op de dag van vandaag nog altijd een plaats in ons schrift.

Ko van Harn vertelt de geschiedenis van de Romeinse cijfers, hoe ze werden gebruikt en vormgegeven. Met bijdragen van Wigger Bierma, Bart de Haas, Gerrit Noordzij en Jan-Willem Stas.
     

  

Bestel / To order
De klant is koning, maar jij bent keizer
10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers
 
Martijn Hassink
€ 11,34 / 1996 / 14 x 21 cm
72 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Martijn Hassink
ISBN 978 90 70386 56 6

In zijn laatste jaar aan de Akademie Industriële Vormgeving te Eindhoven valt het Hassink op dat het idee om na hun opleiding een eigen ontwerpbureau te starten bij zeer veel studenten leeft. Maar ook merkt hij op dat in de opleiding weinig aandacht wordt besteed aan de voor- en nadelen daarvan. In dit boekje, dat het eindresultaat is van zijn afstudeerproject, laat hij tien grafisch ontwerpers aan het woord die de laatste jaren afstudeerden en voor zichzelf begonnen. Zij vertellen over hun ervaringen, over het gapende gat tussen theorie en praktijk, over de problemen die zij tegenkomen en zij geven tips voor het opzetten van een eigen zaak. Anne Marie Voskamp, studente aan de School voor Journalistiek, nam de interviews af.
     

  

Bestel / To order
Max Liebermann in Amsterdam
 
J.F. Heijbroek
€ 18,50 / 2020 / 17 x 24 cm
96 pagina's
rijk geïllustrreerd
genaaid gebrocheerd

ISBN 978 94 90913 97 7

Op 16 en 17 september 1911 bezocht Max Liebermann samen met zijn biograaf Erich Hancke enkele plekken in Amsterdam waar hij de afgelopen jaren had gelogeerd, gewerkt en gewinkeld. Samen bezochten zij de Jodenhoek waar het stadsbestuur in 1910 een begin had gemaakt met de onteigening en afbraak van enkele straten die Liebermann tussen 1905 en 1908 uitvoerig in beeld had gebracht. Hancke maakte een uitgebreid verslag dat hij na hun rondgang publiceerde. In 1911 verscheen bovendien het Holländisches Skizzenbuch van Liebermann waarin verschillende onbekende Amsterdamse stadsgezichten zijn opgenomen.
Liebermann is niet alleen de schilder van het Burgerweeshuis in de Kalverstraat, het rooms-katholieke Oudemannenhuis aan de Herengracht en de Papegaaienlaan in Artis, maar werkte ook veel in de omgeving van de Prins Hendrikkade, het Damrak, het Begijnhof en de straten rond de Zuiderkerk. Ook bezocht hij musea en particuliere kunstverzamelingen in de stad.

Heijbroek heeft de studie gebaseerd op verschillende in de Nederlandse Liebermann-literatuur niet eerder gebruikte publicaties en archivalia, en is er in geslaagd alle locaties die Liebermann tussen 1871 en 1908 in beeld heeft gebracht, vast te stellen. De auteur heeft verrassende vondsten gedaan die een nieuw licht werpen op Liebermanns bezoeken aan Amsterdam.

In 1912 schreef Liebermann aan J. Staller, een van zijn gidsen in de joodse wijk: ‘Helaas heb ik de laatste jaren geen gelegenheid meer gehad in Amsterdam te werken. Ik schilderde uitsluitend in Noordwijk. Maar uw stad is toch de mooiste!’

Uw stad is toch de mooiste!
     

  

Bestel / To order
Rik Wouters in Amsterdam
 
J.F. Heijbroek
€ 18,50 / 2018 / 17 x 24 cm
84 pagina's / geïllustreerd
ISBN 978 94 90913 892

Op 10 mei 1915 kreeg Nic Beets, medewerker bij het Rijksmuseum, het verzoek van de hulpcommandant van de legerplaats bij Zeist, of hij de Belgische beeldhouwer en schilder Rik Wouters (1882-1916) bij het museum als volontair te werk kon stellen. Wouters was met zijn legeronderdeel naar Nederland uitgeweken en in Amersfoort en Zeist geïnterneerd. Enkele stafleden van het Rijksmuseum waren laaiend enthousiast over de pen- en penseeltekeningen die Wouters in de omgeving van het kamp had gemaakt. Zij haalden hem naar Amsterdam en zorgden voor onderdak. Wouters maakte in korte tijd enkele honderden (waterverf)tekeningen, een aantal ontroerende schilderijen en twee fraaie beelden. Financieel werd hij ondersteund door een Amsterdamse tabaksmakelaar. Het enthousiasme bij de Rijksmuseummedewerkers was zo groot dat zij verkooptentoonstellingen in het Rijksmuseum, in het Stedelijk Museum en daarna in Rotterdam en Den Haag organiseerden.
Op 11 juli 1916 overleed Wouters op 33-jarige leeftijd.
     

  

Bestel / To order
Products of a Thinking Hand
Gerrit Noordzij Price 2018
 
Cyrus Highsmith
€ 17,50 / 2018 / 16,5 x 24 cm
64 pages
design: Erik van Blokland and
Peter Verheul
editor: Marja van der Burgh
ISBN 978 94 90913 82 3

‘I have always loved to draw. When I first encountered type design, I discovered a very pure form of drawing. It’s about contour, and edges, and, most of all, shapes. Black and white shapes. For me, this is drawing distilled down to its essence.’ Cyrus Highsmith
     

  

Bestel / To order
Revealing the Invisible
The Art of Stansfield/Hooykaas from Different Perspectives
 
Madelon Hooykaas, Claire van Putten
€ 39,50 / 2010 / 17 x 25 cm
redactie: Madelon Hooykaas en Claire van Putten
engels / 336 pagina’s / 11 essay’s
rijk geïllustreerd / genaaid gebonden in linnen band
incl. dvd / ontwerp: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 03 8

Elsa Stansfield en Madelon Hooykaas zijn mediakunstenaars van het eerste uur en experimenteerden met de nieuwste technologieën en ontdekkingen op audiovisueel gebied. Hun films, sculpturen en installaties gaan over ruimte en tijd: de cyclus van de seizoenen, de getijden en natuurlijke elementen zoals radiogolven en magnetische velden. In bijna al hun werk verwijzen zij expliciet naar de aarde en de natuur. Volgens het kunstenaarsduo staat technologie of wetenschap niet haaks
op de natuur of op de kunst; maar zijn er deel van.

In elf beschouwingen kijken internationale auteurs naar het werk van Stansfield/Hooykaas. Hun oeuvre bestaat uit ruim 150 werken en kent vele lagen die de toeschouwer nieuwsgierig maken. Kunsthistorici, wetenschappers, schrijvers en filosofen belichten de kunstwerken van Stansfield/Hooykaas vanuit verschillende en onverwachte invalshoeken. Dat maakt Revealing the Invisible tot een uniek boek en een zintuiglijke ontdekkingsreis.

Auteurs: Kitty Zijlmans, Madelon Hooykaas, F. David Peat, Nicole Gingras, Janneke Wesseling, Dorothea Franck, Malcolm Dickson, Heiner Holtappels, Sabine E. Wildevuur, Gerard Lakke en Jonathan Bragdon.
     

  

Bestel / To order
Galinka Ehrenfest en El Pintor
'Vraag Einstein of hij mijn viool meeneemt'
 
Linda Horn
€ 45,00 / 20,5 x 27 cm / 192 pagina’s
zeer rijk geïllustreerd
geheel gedrukt in vier kleuren
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Hansje van Halem

AANBIEDINGSPRIJS
tot en met september € 35
ISBN 978 94 90913 93 9

Onder de naam ‘El Pintor’ creëerden Galinka Ehrenfest en Jacob Kloot tussen 1941 en 1944 een serie schitterend vormgegeven, modernistische kinderboeken en -spellen. Gevarieerd, mooi, leerzaam, vol grapjes, een beetje stout en stimulerend voor de fantasie. De uitgaven van El Pintor waren tijdens de bezettingsjaren zeer gewild en werden in grote oplagen gedrukt en herdrukt. De winst werd gebruikt om onderduikers te ondersteunen en werk te bieden aan Joodse en antinazistische vrienden.
Galinka Ehrenfest (1910-1979) groeide op in een academisch milieu in Leiden. Van jongs af aan hield ze van tekenen, knutselen en (poppen)theater maken. Ze speelde op een viool die huisvriend Albert Einstein voor haar had gekocht.
De magische wereld van kinderen fascineerde haar en ze gebruikte haar artistieke talent om met hen te werken. De beginselen van Bauhaus waren haar op het lijf geschreven: het ging haar niet om de ‘kunst’, maar om de toepassing. In 1935 ging ze naar de Nieuwe Kunstschool inAm-sterdam, waar ze haar latere echtgenoot Jacob Kloot (1916-1943) leerde kennen, die in 1943 werd opgepakt, gedeporteerd en vermoord in Sobibor.
Galinka publiceerde in 1946 'El Pintor’s dierenparadijs', de hekkensluiter van de reeks. Daarna legde ze zich toe op het ontwerpen van meubels en het bouwen van woningen. Ze richtte speelwerkterreinen in waar kinderen tuinen konden aanleggen en hutten maken. In haar laatste jaren ijverde ze als Contra Mina voor het verbeteren van de positie van verzorgers van jonge kinderen.
     

  

Bestel / To order
Het tomeloze talent in grafisch Nederland
 
Hub. Hubben
€ 31,54 / 2000 / 11 x 17,5 cm
512 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band
vormgeving: Jan Willem Stas
ISBN 978 90 70386 61 0

'Het tomeloze talent in grafisch Nederland' bundelt een ruime selectie van de artikelen die Hubben de afgelopen twintig jaar schreef voor de Volkskrant en biedt een overzicht van twintig jaar grafische vormgeving, met een prominente rol voor het zo geroemde Dutch Design.
Hub. Hubben signaleert de tendensen, de taboes, de trucs, de tuttifrutti en, niet in de laatste plaats, de talenten in vormgevend Nederland. Graag neemt de criticus plaats op de stoel van 'de lezer', voor wie alle – ook de meest exuberante – uitingen van graphic design tenslotte immers zijn bedoeld.
     

  

Bestel / To order
Laatste loodjes
 
Hub. Hubben
€ 17,50 / 2007 / 11,5 x 17,5 cm
104 pagina's / geïllustreerd
genaaid gebonden in Dainel
opmaak: Chang Chi Lan-Ying
ISBN 978 90 76452 08 1

‘Een man uit duizenden’
Hub. Hubben is een perfectionist en dat is in de journalistiek een uitzonderlijke eigenschap. Hij haat amateurs die zich voordoen als deskundigen en hij gruwt van wansmaak op papier.
Hubben is een bijzonder mens. Niet omdat hij zo bijzonder is, maar omdat hij zoveel uiteenlopende eigenschappen in zich verenigt. Hij is van huis uit een zeer gerespecteerde vormgever, maar is vooral bekend van zijn columns over boeken & grafische vormgeving in ‘de Volkskrant’.

‘Laatste loodjes’ past in een prachtige reeks: ‘Boekengek’ (1995) en ‘Het tomeloze talent in Grafisch Nederland’ (2000), en blikt terug op de laatste schrijfsels van Hubben als Volkskrantredacteur.
Erik Terlouw, jarenlang zijn kompaan bij ‘Trouw’, schreef over de columns van Hubben dat het jammer was dat de Volkskrant zijn ‘boze oog’ niet vaker gebruikte om typografische nieuwlichterij uit de krant te houden en prees hem vooral om zijn prikkelende bijdragen aan het debat onder vormgevers.

Uitgave ism de Volkskrant.
     

  

Bestel / To order
Webtypografie
klinkt goed, maar ziet er niet uit
 
Bas Jacobs
€ 7,50 / 2015 / 32 pagina's
13,5 x 21 cm
genaaid overlijmd
ontwerp: Grrr
Uitgave i.s.m. Grrr
ISBN 978 94 90913 53 3

Wat hebben Laurel & Hardy met regellengtes te maken?
Hoe kan het dat microtypografie op het web vijf eeuwen achterloopt?
Is er dan nog hoop? Jawel.
Letterontwerper Bas Jacobs behandelt als een snelheidsduivel in vogelvlucht de belangrijkste elementen van typografie op het scherm, van welbekende inkoppertjes tot vaak over het hoofd geziene zaken.

Bas Jacobs is letterontwerper bij Underware, het pan-Europese lettercollectief dat in een vorig millennium besloot zich jaren blind te staren op een lettertype voor te besluiten dat een letterfamilie goed genoeg is om zelfstandig de wereld in te gaan.

Is er hoop voor microtypografie op het web?
     

  

Bestel / To order
Beeeldstatistiek Peter Alma
 
Wim Jansen
€ 48,00 / boekje: 17,5 x 25 cm / 88 pagina’s
+ 68 losse beeldstatistieken / 21 x 29,7 cm
rijk geïllustreerd
genaaid overlijmd in omdoos
vormgeving: Chang Chi Lan-Ying

LUXE EDITIE: € 148,00
Deze editie bevat een afdruk van de originele houtblokken van een van de '8 typen'
ISBN 9789490913472

Peter Alma is vooral bekend als graficus, schilder en organisator van tentoonstellingen. Minder bekend zijn de beeldstatistieken van zijn hand.
In de jaren ’30 heeft hij gewerkt in het “Gesellschaft und Wirtschafts Museum” van Otto Neurath in Wenen en in de dependances daarvan in Moskou en Charkov.
Na terugkeer in Nederland startte hij zijn eigen bureau “Beeldstatistiek Peter Alma”. Hij vervaardigde beeldstatistieken voor onder meer de gemeente Amsterdam, voor Schiphol, de AVRO en de Ned. Bond voor Personeel in Overheidsdienst.
De auteur heeft getracht alle door Alma vervaardigde beeldstatistieken te achterhalen en brengt ze bij elkaar in deze publicatie. De uitgave komt in een gezeefdrukte doos met een boek van de hand van Wim Jansen én 68 losse platen met Alma’s beeldstatistieken. In de geest van Otto Neurath ontstaat zo een “draagbaar museum”; de platen kunnen worden uitgespreid op tafel of vloer, aan de muur gehangen of op een andere manier worden gerangschikt en leveren in ieder geval heel veel kijkplezier.
De auteur was tot aan zijn pensionering docent in de Methodenleer en Statistiek aan de Universiteit Utrecht. Hij brengt in zijn fascinatie voor grafische voorstellingen in de statistiek de beeldstatistieken van Alma, die veelal een verborgen leven leiden in archief en museumdepot, weer in hun volle glorie naar buiten.

De beeldstatistieken voor het eerst verzameld in een prachtige uitgave
     

  

Bestel / To order
Alles behalve plat
 
Charles Jongejans
€ 12,93 / 1989 / 21 x 26 cm
40 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gekartonneerd
vormgeving: Charles Jongejans
ISBN 978 90 70386 23 8

‘Dit geschriftje is ontstaan uit de behoefte om – en nu niet schoolmeesterachtig – een aantal op- en aanmerkingen te kunnen maken over dingen die me nog steeds bezighouden. Ik heb die kreten willen ondersteunen door tekst en beeld op een eigenzinnige manier te combineren: als een stripverhaal, maar dan met andermans strips. Door de eeuwen heen is de letter in de vrije kunst een normaal beeldelement en een onmisbare inspiratiebron geweest. Dit facet heb ik in mijn lessen en vorige publicaties altijd nader belicht en geïllustreerd. Hier ontbreken voorbeelden uit de vrije grafiek en schilderkunst. Niettemin zal autonoom werk wel ter sprake komen: autonome typografie.’ (C.J.)
Los bijgevoegd een interview van Koosje Sierman met Charles Jongejans.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
101 stellingen over de vorm van het boek
 
Albert Kapr
€ 15,88 / 1992 / 13,5 x 21,5 cm
88 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Huib van Krimpen
ISBN 978 90 70386 37 5

In ruim honderd sobere stellingen formuleert de auteur de eisen, waaraan een welgemaakt boek naar zijn opvatting moet voldoen. Het boekje is daarmee een aanvulling in praktische zin op de vooral theoretisch georiënteerde ‘grondbeginselen’ van Stanley Morison.
Prof.dr. Albert Kapr (Stuttgart 1918) was sinds de vroege jaren vijftig een van de leidende figuren in de typografie van de voormalige ddr. Hij ontwierp een aantal letters en publiceerde een indrukwekkende reeks boeken en artikelen. Kaprs oriëntatie is internationaal: onder de persoonlijkheden die zijn opvattingen gevormd hebben, noemt hij, naast zijn leermeester Schneidler: F.H. Ehmcke, Stanley Morison, Jan Tschichold, Giovanni Mardersteig en anderen. Kapr verlangt van een boek dat het goed leesbaar is, van hoge technische kwaliteit en daarbij mooi.
     

  

Bestel / To order
Mr. Eric Gill
 
David Kindersley
€ 11,23 / 1990 / engels / 11 x 18 cm
40 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd met stofomslag
vormgeving: David Kindersley
stofomslag: Piet Schreuders
ISBN 978 90 70386 40 5

Dit charmante boekje verscheen voor het eerst in deze vorm in 1982 en is ondanks aanhoudende vraag jarenlang niet verkrijgbaar geweest. David Kindersley schetst er een warm gestemd portret van Eric Gill, dat gebaseerd is op de omgang die Kindersley met Gill had toen hij ruim een halve eeuw geleden als leerling in de werkplaats van de meester werd opgeleid. Met 34 illustraties die het volledige scala van Gills werk weergeven.
Een boek voor alle bewonderaars van Eric Gill, maar ook een uitstekende inleiding voor diegenen die de waarde van Gills bijtende kritiek op het modernisme nog moeten ontdekken.
     

  

Bestel / To order
Word of Image
Metaphorical thinking in Dutch graphic design
 
Max Kisman
€ 15,00 / 15,5 x 20,5 cm/ engels
96 pagina’s/ rijk geillustreerd
ingenaaid
vormgeving: Max Kisman
ISBN 978 94 90913 33 5

Deze uitgave toont de unieke wijze waarop de ontwerper Max Kisman, beeld en taal in zijn werk combineert. Zijn beeldtaal kenmerkt zich door een sterke eenvoud; inhoud en betekenis worden teruggebracht tot de meest elementaire vorm. Zijn werk sluit daarmee aan bij de Nederlandse vormgevingstraditie maar toont ook sterke verwantschap met het Javaanse schaduwpoppenspel. De combinatie van beeld en taal vormt de rode draad in het werk. Daarmee verkent Kisman de grenzen van zijn eigen vak en verlegt ze wanneer dat nodig is.
     

  

Bestel / To order
Over het ontwerpen en bedenken van drukletters
 
Jan van Krimpen
€ 19,29 / 1990 / 11,5 x 18,5 cm
168 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag
vormgeving: Huib van Krimpen
ISBN 978 90 70386 17 7

J. van Krimpen geeft een uiteenzetting van zijn ideeën over de drukletter in het algemeen en een toelichting op de overwegingen die tot zijn eigen ontwerpen hebben geleid. Tegelijkertijd vecht hij een principieel verschil van inzicht en opvatting uit met Stanley Morison en hij laat niet na op tekortkomingen en vergissingen in zijn eigen ontwerpen te wijzen. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Huib van Krimpen.
     

  

Bestel / To order
Over die zaak...
Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen
 
Huib van Krimpen
€ 25 / 2006 / 16,5 x 24 cm
280 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving Karel Treebus
ISBN 978 90 76452 06 7

In deze bundel is een aantal stukken bijeengebracht, die een bijna continu proces van ‘afschieten’ hebben overleefd. Wie met enige regelmaat bijdragen levert aan dag- en weekbladen en andere periodieken over een bepaald onderwerp of complex van onderwerpen weet maar al te goed dat het merendeel daarvan geen aanspraak kan maken op (zelfs maar beperkte) eeuwigheidswaarde.
De verstandige stukjesschrijver herleest zijn pennevruchten enkele weken of maanden nadat ze zijn geschreven en gepubliceerd en kan dan tot één van drie conclusies komen. De eerste is er een van verbazing en lichte trots. Hij leest geboeid zijn eigen proza en zegt tot zichzelf: ‘Heb ík dat geschreven? Dat is lang niet slecht!’ Bij een tweede groep onderschrijft de auteur Multatuli’s Idee 60, dat ik als motto en titel aan deze bundel heb meegegeven. De derde mogelijke conclusie na herlezing is: ‘Dit kan wel weg’.
Deze bundel is samengesteld volgens de hier geschetste principes: het merendeel van de productie is ‘afgeschoten’. Wat overleefde na herhaalde schifting treft u in deze bundel aan. (Huib van Krimpen)
     

  

Bestel / To order
Gerezen wit
Notities bij boekvormelijks en zo
 
Reinold Kuipers
€ 12,50 / 2002 / 12,5 x 20 cm
184 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Harry N. Sierman
stofomslag: Joseph Plateau
ISBN 978 90 76452 44 9

Over de boekvorm en diens kardinale element: de letter, heeft Kuipers van jongs af aan veel geschreven. Dit boekje is een bundeling van tussen 1983-1989 gepubliceerde stukjes die verschenen in zijn vaste rubriek in ‘Het oog in ’t zeil’: ‘Gerezen wit’ geheten. Deze titel, die de toevallige smet van een omhoog gegane spatie aanduidt, verwijst naar de opwelling waarin hij zijn stukjes schreef. Zij hebben meestal met het boek als een ding en vaak met de geschiedenis ervan te maken. Het kleine, onopvallende, ambachtelijke boeit hem eraan; hij vindt het wezenlijker dan artistieke opvattingen die voorbijgaan.
Ook aan thema’s buiten de typografie en de letter, wil Kuiper nog wel eens een anekdotisch tekstje – dat hij per se niet als een vorm van memoires gezien wil hebben – besteden.

Overgenomen van Uitgeverij Querido
     

  

Bestel / To order
Proef van letteren 1768
 
John Lane, Clemens de Wolf (voorwoord)
€ 81,68 / 1991 / 13,5 x 22,4 cm
248, 120 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band, genaaid gebrocheerd, in cassette
vormgeving: Peter Matthias Noordzij
ISBN 978 90 70386 58 0

Een facsimile van de beroemde letterproef uit 1768 van Lettergieterij Enschedé met het supplement uit 1773. De beschrijving is in een apart boek ondergebracht.
‘Proef van Letteren 1768’ laat lettergieterij Enschedé in haar glorietijd zien en geeft een vrijwel volledig overzicht van de letters die in die tijd bij Enschedé konden worden verkregen. Dat betrof niet alleen Latijnse lettertypen, maar ook muziek, ornamenten en enkele exotische lettervormen zoals Armeens. Naast deze prachtige collectie bevat dit boek ook een aantal kopergravures waaronder portretten van Laurenz Jansz Coster, onze boekdrukker; Joan Michael Fleischmann, maker van vele van de letters, en een uitklappagina van de lettergieterij.
De inleiding plaatst de letterproef in een historische context. Daarnaast wordt van alle lettertypen vermeld wanneer en door wie ze zijn gemaakt. Deze uitgave geeft een uitstekend beeld van de Nederlandse lettercultuur van voor 1800.

Uitgave ism Stichting Museum Enschedé en The Enschedé Font Foundry.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Op maat gemaakt
Made to measure
 
Ewan Lentjes
€ 19,50 / 2010 / Nederlands, Engels/ 16 x 24 cm / 112 pagina's / geïllustreerd / genaaid gebrocheerd / vormgeving: O.K.Parking
ISBN 978 94 90913 01 4

‘Op maat gemaakt’ is een initiatief van Ontwerp Platform Arnhem (OPA).
De 60 affiches die in dit boek zijn opgenomen,werden in de afgelopen 5,5 jaar voor maandelijks terugkerende ontwerpcafé’s van OPA ontworpen. Ontwerpers uit Nederland en Arnhem in het bijzonder, leverden hieraan hun bijdrage. Met deze uitgave worden ontwerpers, hun affiches en het culturele klimaat in de regio Arnhem zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd wordt het Nederlands (affiche)ontwerp, het ‘Dutch Design’, in al zijn vrijheid getoond.OPA’s affichecollectie wordt bovendien in een interessante verhandeling van ontwerpcriticus Ewan Lentjes op kritische wijze geanalyseerd en gepositioneerd.

‘Made to measure’ is an initiative of ‘Ontwerp Platform Arnhem’ (Design Platform Arnhem, OPA). The 60 posters in this book were purpose made during the last 5,5 years for the monthly occurrence of OPA’s ‘Designcafé’s’. Dutch designers and in particular Arnhem designers contributed to this collection. With this publication designers, their posters and the cultural climate in the Arnhem region is displayed.
At the same time the diversity of Dutch (poster) Design is highlighted. In this book you will also find an interesting essay written by designcritic Ewan Lentjes, in which the OPA postercollection is analyzed and positioned in a critical way.
     

  

Bestel / To order
Bram de Does
Letterontwerper & typograaf | Typographer & type designer
 
M. Lommen, & J.A. Lane
€ 65 / 2003 / nederlands, engels / 16,5 x 24,6 cm
256 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Marie-Cécile Noordzij
ISBN 978 90 7645 291 3

Bram de Does (1934) is vooral bekend als ontwerper van de drukletters Trinité en Lexicon. De Trinité is een van de meest populaire letters in het Nederlandse literaire circuit; de Lexicon is de letter van de ‘Dikke Van Dale’ en sinds enkele jaren van NRC Handelsblad. De Does werkte bijna zijn hele leven bij Joh. Enschedé in Haarlem. Voor deze beroemde Haarlemse firma, die nu haar 300-jarig bestaan viert, ontwierp hij onder meer het jubileumboek ‘Typefoundries in the Netherlands’ (1978) van Charles Enschedé, zijn typografische magnum opus. In mei 2003 zond de TROS de tv-documentaire ‘Systematisch slordig’ uit, waarin De Does’ werk als letterontwerper centraal stond.

De Does ontving voor zijn letters en boeken vele (internationale) onderscheidingen, waaronder de H.N. Werkmanprijs en de Premio Felice Feliciano. Sinds zijn pensionering verschijnen er geregeld bibliofiele uitgaven van zijn private press, de Spectatorpers; deze zijn vaak te vinden in de catalogi van De Best Verzorgde Boeken. De Does gaat in zijn werk nadrukkelijk uit van de traditie en komt daarbij steeds tot persoonlijke oplossingen. Zijn typografie en tekstletters zijn zeker klassiek maar nooit ‘traditioneel’, streng of afstandelijk.

Dit is de eerste omvangrijke publicatie die aan De Does’ leven en werk is gewijd. Zijn boekverzorging en letterontwerpen worden hier in een (Nederlandse) context geplaatst. Verder bevat deze monografie korte bijdragen van zeven toonaangevende boekverzorgers over De Does’ letters in hun ontwerppraktijk. De uitgave besluit met een uitgebreide bibliografie.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Letterproeven van Nederlandse gieterijen | Dutch typefounders’ specimens
 
Mathieu Lommen, John A. Lane
€ 88,49 / 1998 / engels, nederlands / 17 x 25 cm
352 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in linnen band met stofomslag en leeslint
vormgeving: Gerard Unger, Sander Pinkse
band, stofomslag en schutbladen: Piet Gerards
ISBN 978 90 70386 94 8

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam bezit een van de belangrijkste collecties letterproeven ter wereld. Een gedetailleerde catalogus van de verzameling Nederlandse lettergieterij-proeven verschijnt nu in druk.
In ‘Letterproeven van Nederlandse gieterijen | Dutch typefounders’ specimens’ komen bijna tweeduizend items aan bod, waaronder een unieke proef van de beroemde stempelsnijder Nikolaas Kis (1650–1702). Er is een rijke collectie achttiende-eeuwse en een vrijwel complete collectie negentiende- en twintigste-eeuwse proeven.
Iedere producent – van Nikolaas Kis tot Gerard Unger – wordt ingeleid door een, vaak zeer uitgebreide, geschiedenis.
Het bevat registers op drukker4, op jaar van uitgave (van 1687 tot 1997), en op letterontwerp. Twee stambomen maken de ingewikkelde relaties tussen de lettergieterijen overzichtelijk.
‘Letterproeven van Nederlandse gieterijen’ is te beschouwen als een aanvulling en een vervolg op ‘Typefoundries in The Netherlands’ (1978). Het geeft een vrijwel compleet overzicht van de Nederlandse lettergieterijen vanaf omstreeks 1725. De schaarse literatuur is hier bijeengebracht, verbeterd en aangevuld met nieuwe gegevens.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Letterrijk
Rijksoverheid Serif en Sans
Een letter van Peter Verheul
 
Mathieu Lommen
€ 15,00 / 2008 / 12 x 17,5 cm / 64 pagina’s / rijk geïllustreerd in vier kleuren / genaaid gebrocheerd / vormgeving: Studio Dunbar


ISBN 978 90 76452 29 6

Niet alleen ieder ministerie had zijn eigen huisstijl, ook de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en ga zo maar door. De huisstijldichtheid bij de Nederlandse rijksoverheid was enorm. Het moest er dus eens van komen: één logo en één huisstijl. In juli 2007 heeft de ministerraad daartoe besloten. De opdracht voor die rijksbrede huisstijl ging tenslotte naar Studio Dumbar. Het ontwerp van dit Rotterdamse bureau moet een einde maken aan de visuele versnippering, en bijdragen aan een grotere herkenbaarheid en toegankelijkheid.
Van meet af aan stond vast dat de rijksoverheid een eigen letter zou krijgen. Die werd ontwikkeld en getekend door Peter Verheul, docent aan de beroemde letteropleiding van de Haagse Koninklijke Academie. Deze uitgave is een uitgebreide letterproef van – zoals zijn ontwerp nu heet – de Rijksoverheid Serif en Sans. Verder zijn er prachtige foto’s van werktekeningen en pagina’s uit Verheuls aantekenboekjes. De begeleidende tekst plaatst het ontwerp in de Nederlandse traditie en schetst de totstandkoming van de Serif en Sans.
In 2008 startte de implementatie van de rijksbrede huisstijl, die in 2011 geheel doorgevoerd zal zijn. De Postbus 51 spots, bouwborden langs de weg, de blauwe envelop: wie kan Verheuls letter ongelezen laten?
     

  

Bestel / To order
Dutch Alphabets
 
M. Lommen
€ 160,00 / 2016 / 46 sheets
introduction: 4 pages
33,5 x 24 cm
in handmade portfolio


Dutch Alphabets is a portfolio containing 47 broadsides featuring new samples of lettering and writing by today’s most significant ‘Dutch’ lettering artists, type designers, calligraphers and sign painters. All the contributors are working and/or educated in the Netherlands.

This collection of lettering has been compiled by Mathieu Lommen (University of Amsterdam) & Peter Verheul (Royal Academy of Art, The Hague), and will be published in a limited edition.
It showcases a wide variety of lettering and calligraphy, made especially for this project by:

Amsterdam Signpainters / Yomar Augusto / Jacques le Bailly / Donald Beekman / Françoise Berserik / Barbara Bigosińska / Frank E. Blokland / Erik van Blokland / Maria Doreuli / James Edmondson / Ramiro Espinoza / Martina Flor / Dave Foster / Fritz Grögel / Janno Hahn / Hansje van Halem / Berton Hasebe / Henry van der Horst / Ondrej Jób / Max Kisman / René Knip / Holger Königsdörfer / Paul van der Laan / Lida Lopes Cardozo / Niels Shoe Meulman / Ross Milne / Gerrit Noordzij / Diana Ovezea / Krista Radoeva / Trine Rask / Arthur Reinders Folmer / Donald Roos / Pieter van Rosmalen / Just van Rossum / Kristyan Sarkis / Florian Schick / Elmo van Slingerland / Heidi Sørensen / Nina Stössinger / Joost Swarte / Teo Tuominen / Underware / Gerard Unger / Peter Verheul / Bernd Volmer / Job Wouters

Offered in a collectors’ limited edition of only 175, with contributors’ copies separately reserved and numbered, Dutch Alphabets is printed offset on heavy acid-free paper in seven PMS colours and black. The broadsides and the introduction are housed in an attractive handmade cloth-covered portfolio with ties.

The portfolio costs € 160,–. This price includes postage and handling within the Netherlands. For all international orders the standard postal fee is € 20,–.

THIS PORTFOLIO CAN ONLY BE BOUGHT DIRECTLY FROM THE PUBLISHER. YOU CAN ORDER A COPY BY SENDING AN EMAIL WITH YOUR POSTAL ADDRESS.
AFTER RECEIVING YOUR ORDER, WE WILL EMAIL YOU AN INVOICE; PAYMENT CAN BE MADE BY BANK TRANSFER.

Concept & text Mathieu Lommen
Design Peter Verheul
Paper Steinbach Tekenpapier 250 gr/m2, Igepa, Tiel
Printing Offsetdrukkerij Jan de Jong, Amsterdam
Binding Elbel Libro bookbinding, Amsterdam
Publication date January 2016
     

  

Bestel / To order
Nederlandse belettering II
Twintigste-eeuwse modelboeken
 
Mathieu Lommen
€ 12,50 / Uitgelezen Boeken
jrg. 18 nr. 3
25 x 17,5 cm
56 pagina’s
ontwerp: Peter Verheul

With a summary in English

ISBN 978 94 90913 83 0

Gedrukte modelboeken waren tot ver in de twintigste eeuw onontbeerlijk in leslokaal, werk­­plaats en atelier, voor het ontwerpen van bij­voorbeeld meubels of interieurs.
Modelboeken voor belettering vormen hier­binnen een bijzondere groep. Deze vaak lowbrow publicaties blijken nauwelijks aanwezig in tradi­tionele bewaarinstellingen als bibliotheken, musea en archieven. Maar jonge letter­schilders en kalligrafen verzamelen ze weer en delen enthousiast afbeeldingen eruit op sociale media. Zo vormen de uitgaven opnieuw een bron van inspiratie.
Dit rijk geïllustreerde deeltje behandelt de ten onrechte vergeten Nederlandse modelboeken voor belettering uit de twintigste eeuw.
     

  

Bestel / To order
De hedendaagse boekband als kunst
The art of contemporary bookbinding
 
Jan van der Marck
€ 34,03 / 1997 / nederlands, engels / 20,5 x 27 cm
136 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Walter Nikkels
ISBN 978 90 70386 88 7

Het Gerrit Jan Thieme Fonds heeft de aanzet gegeven tot de publicatie van dit boek over hedendaagse boekbanden, die in de loop van de laatste tien jaren in opdracht van de auteur zijn vervaardigd door een achttal bekende boekbinders. Het nederlands-engelstalige boek geeft een inleiding op de jongste geschiedenis van het boekbinden én op de gekozen binders, gevolgd door een beschrijving van in totaal vierenzestig banden, die in kleur staan afgebeeld.
Het uitgangspunt was steeds zeer persoonlijk en Jan van der Marcks keuzen waren die van een amateur en een verzamelaar van typografisch bijzondere boeken en livres d’artiste.
     

  

Bestel / To order
Grondbeginselen der typografie
 
Stanley Morison
€ 13,61 / 1990 / 3e druk / 13,5 x 21,5 cm
88 pagina’s / genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Huib van Krimpen
ISBN 978 90 70386 10 8

Deze klassieke tekst uit 1929 is niet zozeer een typografisch ‘leerboek’ als wel een ‘checklist’ voor deugdelijke boektypografie, die nog niets van zijn geldigheid heeft verloren. De uitgave bevat de hoofdtekst van Morisons laatste lezing (1967) en het Postscriptum van 1965, alsmede het veel langere, dat Morison in 1962 schreef en dat tot dusver alleen in het Duits en in zeer beperkte oplage is gepubliceerd. Tevens opgenomen zijn enige commentaren van Max Caflisch, van de Nederlandse vertaler Huib van Krimpen, en een bibliografisch overzicht van alle uitgaven van het werk in de Engelse taal en in andere talen.
     

  

Bestel / To order
Kijken naar dezelfde maan | Looking at the same moon
Japanse en westerse kalligrafie van nu
 
Br. Neuenschwander, e.v.a.
€ 31,54 / 2000 / nederlands, engels / 24,5 x 15,5 cm
36 pagina’s + 52 afbeeldingen als (ansicht)kaart
geïllustreerd / vierkleurendruk / losbladig
vormgeving: Elmo van Slingerland
ISBN 978 90 76452 72 2

‘Kijken naar dezefde maan’ geeft een representatief beeld van de verschillende stijlen van de hedendaagse Japanse en westerse kalligrafie, waarbij papier, glas en keramiek wordt gebruikt.

Uitgave in samenwerking met het Museum van het Boek
     

  

Bestel / To order
The Stroke
Theory of writing
 
Gerrit Noordzij
€ 25 / 12,5 x 21 cm
Engels
88 pagina’s
geïllustreerd
ISBN isbn 978 94 90913 90

The stroke is the most concise and powerful statement of Gerrit Noordzij’s theory of writing. First published in Dutch in 1985, it appears here for the first time in English. The book puts forward a genuine theory of all
writing, done with any kind of generating tool. Noordzij starts with fundamentals – the space within and between letters – and proceeds in stages towards a full account of how the strokes of writing can be formed, and an analysis of the qualities of letters. Along the way, there are reflections on history and culture, and remarks on method. Noordzij’s theory serves to repair the split that grew up, with the invention of printing, between written and typographic letters. He shows us the underlying ‘written’ quality of all letters, with whatever technology they have been formed. Just by virtue of its strong theory, The stroke has practical consequences that transcend any simple ‘how to do it’ approach.
Gerrit Noordzij is one of the eminent Dutch graphic designers and (in all senses) writers. He has also been a path-breaking teacher at the Royal Academy of Art in The Hague, where from 1970 to 1990 he directed the course in letter design. Among the students from his classes are some of the most distinguished Dutch type and graphic designers. As a writer of essays and books, his works include the bulletin ‘Letterletter’ (reissued in book form in 2000) and ‘De handen van de zeven zusters’ (2000).


‘I cannot remember ever finding – and in such a small space – so many essential insights into the workings of the pen and into the writing process. No-one will be able to neglect ­Noordzij’s book in any future discussion of the subject.’
Jost Hochuli in Typografische Monatsblätter
     

  

Bestel / To order
Letterlijk &figuurlijk
Strips kun je beter lezen
 
Joost Pollmann
€ 19,50 / 2011 / 12 x 16 cm / 304 pagina’s / rijk geïllustreerd / genaaid gekartonneerd / vormgeving: Hansje van Halem


ISBN 9789490913137

Elke literaire uitgever heeft ze plotseling in het fonds: grafische romans. Dat zijn strips, nog wel, maar ze gaan over oorlog en liefde, godsdienst en gekte. Over volwassen thema’s in een gerijpte beeldtaal. ‘Letterlijk & Figuurlijk – Strips kun je beter lezen’ legt uit hoe je grafische romans zou moeten lezen. Langzaam, met oog voor beslissende details. Creatief, zoekend naar denkbeelden. En sensueel, want er valt veel te ruiken, te horen en te voelen. Dat strips beter gelezen kunnen worden: daarover bestaat geen twijfel. ‘Letterlijk & Figuurlijk’ is bedoeld voor ontwikkelde mensen met minder ont­wikkelde ideeën over strips en beschrijft de artistieke mogelijkheden van de verhalende tekenkunst. Hoe literair kan een beeldverhaal zijn? En hoe ziet de toekomst van het medium eruit? Alle illustraties die nodig zijn om aan ‘ongebeelden’ duidelijk te maken wat er ­speciaal is aan de hedendaagse strip, komen in dit boek aan bod.
     

  

Bestel / To order
‘it’
drukwerk van Emile Puettmann
 
Francine Pütmann, Koosje Sierman
€ 20,42 / 1991 / 21 x 21 cm
104 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gekartonneerd
vormgeving: Frits Deys
ISBN 978 90 70386 42 9

Toen de drukkerijen hun lood afschreven, installeerde de grafisch kunstenaar Emile Puettmann zijn Slofpers. Hij wilde ook anderen overtuigen van de mogelijkheden van dit medium.
Puettmann reed Nederland af op zoek naar oude drukpersen en handzetsel, verzamelde enthousiastelingen en werd één van de oprichters van de Stichting Drukwerk in de Marge. Zijn kinderen groeiden op tussen inkten, drukpersen en liefhebbers.
Met zijn grafische experimenten diende Puettmann een hoger doel, de bevrijding van de loden letter. Het levensverhaal van dit ongetemde drukkersdier wordt verteld door zijn dochter Francine (aan de hand van gesprekken met vakbroeders); Koosje Sierman gaat in op zijn drukwerk en Nico van der Lof stelde een representatief overzicht samen van Puettmanns grafiek. Uitgave in samenwerking met het Museum van het Boek te Den Haag.

BEKROOND ! Best Verzorgde Boeken
     

  

Bestel / To order
Op Basis van Bas Oudt / Based on Bas Oudt
 
Chris Reinewald
€ 38,50 / 22 x 33 cm / 252 pagina’s / rijk geïllustreerd / meerdere druktechnieken en kleuren / genaaid gebrocheerd met amerikaans stofomslag / vormgeving: Claudi Kessels
ISBN 978 9076452 48 7

De Amsterdamse grafisch ontwerp Bas Oudt (1954) kijkt terug op een noodgedwongen afgesloten oeuvre, dat hijzelf echter ‘niet gelukt’ vindt. Toch zijn Oudts ontwerpen voor non-commerciële opdrachtgevers bepaald fijnzinnig, vindingrijk en doordacht uitgevoerd.
Daarbij bracht hij als docent zijn onconventionele – maar nooit opdringerige ontwerpmentaliteit – over op eerste jaarsstudenten op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Inmiddels behoren zij tot de meest vooraanstaande ontwerpers van Nederland.
Dit kunstenaarsboek presenteert Bas Oudts ontwerpen aan een breed publiek. Verder reageren Oudts protagonisten met speciaal gemaakt werk op diens ontwerpmentaliteit en zijn vele fascinaties; van Sinatra tot Jo Spier, van Copier tot Bibendum.
Het resultaat is een spannende verkenning naar de grenzen van de druktechniek en de grafische vormgeving.
Grafische bijdragen van: Jozee Brouwer, Ron Faas (Dietwee), Yolanda Huntelaar & Pieter Boddaert (Werkplaats Amsterdam), Harmen Liemburg, Richard Niessen (Niessen & de Vries), Katja van Stiphout en Esther de Vries (Niessen & de Vries)
Fotografische bijdrage: Uta Eisenreich
Eindredactie: Roelien Plaatsman / samenstelling en initiatief: Richard Niessen en Esther de Vries.
Met ‘reizende’ tentoonstelling.

Een spannende verkenning naar de grenzen van de druktechniek en
     

  

Bestel / To order
Frans de Jong
Schilderen met de drukpers
 
Gerrit Jan de Rook
€ 20,42 / 1993 / 15 x 20 cm
80 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Joseph Plateau, grafisch vormgevers
ISBN 978 90 70386 53 5

Frans de Jong was naar zijn eigen zeggen ‘Op de akademie in Den Haag [...] altijd al benieuwd naar dingen die niet gedaan konden worden’. Die nieuwsgierigheid naar de grenzen van het mogelijke is in zijn werk een constante, evenals het feit dat het bijna altijd wel lukte om te doen wat niet gedaan kon worden. ‘Schilderen met de drukpers’ lijkt eveneens een onmogelijke opgaaf, maar het is Frans de Jong gelukt en daarmee is de publicatie een zeer treffende karakteristiek van het gedrukte oeuvre van deze drukkunstenaar.
Uitgave in samenwerking met het Museum van het Boek te Den Haag.
     

  

Bestel / To order
de tedere activist
Jacob Israël de Haan 1881-1924
 
Mark Schalken
€ 12,50 / 2024 / 15,5 x 15,5 cm
48 pagina’s
genaaid gebrocheerd
rijk geïllustreerd
vormgeving: Mark Schalken
ISBN 978 90 83420 40 0

Arm en joods, opgegroeid in Zaandam, vertrok Jacob Israël de Haan naar Amsterdam waar hij socialist werd en in 1904 zijn eerste gerucht­­makende homoroman Pijpelijntjes situeerde.

In 1919 vertrok hij als journalist naar Palestina, waar hij het Arabische leven ontdekte, het machts­misbruik aan de kaak stelde en in 1924 werd vermoord.
Van geboren outsider ontwikkelde De Haan zich tot moedig idealist. Zijn mateloze verlangens lieten hem over grenzen, klassen en culturen reiken en maken hem blijvend relevant.

In deze uitgave bij zijn 100ste sterfjaar staan homo-­erotische gedichten centraal.
Kunstenaar Mark ­Schalken verbeeldt twaalf kwatrijnen en schrijft over de actualiteit van Jacobs activisme.
Mattias Duyves introduceert De Haan als eerste radicale homo-­activist van Nederland.
     

  

Bestel / To order
Lay In Lay Out
Definitieve volkseditie
 
Piet Schreuders
€ 22,50 / 14 x 22,6 cm
128 pagina's
geïllustreerd
genaaid gebonden in omslag met flappen
ontwerp: Piet Schreuders
voorwoord: Dick Elffers

ISBN 978 94 90913 72 4

In 1977 prikte Piet Schreuders met frisse energie door de pretenties van ontwerpers en vormgevers met zijn pamflet Lay In, Lay Out, dat hij schreef in opdracht van het Gerrit Jan Thiemefonds. Aanvankelijk kreeg het boekje veel kritiek, maar het is inmiddels een inspirerend standaardwerk voor nieuwe generaties ontwerpers.

De tekst is een afrekening met de modernistische mode van de jaren zestig en zeventig, uitmondend in simplistische logo’s, onnodige ‘restyling’ en schreefloze eenheidsworst. Bovendien is Lay In, Lay Out een romantisch pleidooi voor ‘anonieme’ ontwerpen – lang voordat de term ‘vernacular design’ gemeengoed werd. Voor het eerst werd aandacht gevraagd voor de vormgeving van plattegronden, filmtitels, fruitmerken, strips, PTT-formulieren, Amerikaanse kranten, pocketomslagen en platenhoezen. Schreuders schrijft enthousiast over het (destijds nog niet verkrijgbare) lettertype Gill Sans. Over Franse krantentypografie: ‘Eigenaardig is de Franse gewoonte om letters in allerlei soorten en corpsen over de pagina te strooien als betrof het chocoladehagelslag.’ Over het ‘New Alphabet’ van Wim Crouwel: ‘Een van de weinige lettertypen in de wereld waarvoor ondertiteling vereist is.’

Nu, veertig jaar later, publiceert Schreuders de definitieve volkseditie – met nieuwe hoofdstukken, noten en aantekeningen. Waarom werd dit boekje geschreven? In welke context ontstond het? Hoe verliep de productie? Wat gebeurde er tijdens de presentatie en hoe werd er destijds op Lay In, Lay Out gereageerd? Op grond van archiefonderzoek, oude agenda’s, negatieven, correspondentie en ander drukwerk uit die jaren ontstond zo een documentair geheel, rijk geïllustreerd met brieven, foto’s en grafische werkstukken. De noten bevatten kanttekeningen van gerenommeerde ontwerpers zoals Gerard Unger, Paul Mijksenaar en Huib van Krimpen. De handgeschreven reactie van Gerrit Noordzij (‘Alles wat Schreuders zegt en doet is nep . . . aan ontwerpen zal hij nooit toekomen’) is in facsimile gereproduceerd.

Piet Schreuders werd in 1951 geboren in Rotterdam en studeerde Nederlands in Amsterdam, waar hij zich in 1976 vestigde als grafisch ontwerper. Van 1998 tot 2013 was hij art director van de VPRO Gids. Verder verwierf hij bekendheid als uitgever van bladen als De Poezenkrant en Furore. Meermalen was zijn ontwerpwerk te vinden bij de ‘Best Verzorgde Boeken’.
Schreuders was niet alleen actief als ontwerper en uitgever. Hij schreef daarnaast o.a. boeken over typografie, The Beatles, boekomslagen, poezen en strips en hij deed onderzoek naar achtergrondmuziek en filmlocaties.

‘In Lay In, Lay Out komt een onafhankelijk en eigenzinnig grafisch ontwerper naar voren die altijd kans heeft gezien boven het maaiveld uit te blijven steken’
– Juryrapport H.N. Werkmanprijs 1997

‘[Piet Schreuders is] het enfant terrible van de Nederlandse typografie’ – NRC Handelsblad, 1978

‘Een instituut onder de grafici’ – NRC Handelsblad, 1997


‘Het is niet doenlijk Piet Schreuders in een hokje te vatten’
     

  

Bestel / To order
Kijkshock 3
9 music animations
 
Sjeng Schupp, Michiel van Dijk
€ 24,50 / 2011 / 18 x 19 cm/ boek + dvd / 68 pagina’s / vierkleurendruk / vormgeving: Frans Schupp
ISBN 978 94 90913 05 2

‘Kijkshock3’ is het tweede boek+dvd van Sjeng Schupp en Michiel van Dijk. Dit muzikaal/beeldend duo staat bekend om zijn eigenzinnige muziekanimaties. Korte films over hilarische situaties en tragische personages. Bijzonder is dat de animaties, met eigen composities, zijn gemaakt voor het theater. Live op het podium begeleid door een vijfkoppige band.
Op deze dvd staan alle animaties-composities van hun derde theatervoorstelling Kijkshock3, waarmee zij in het seizoen 2008-2009 langs de theaters toerden.
In het grillige absurdistisch universum van Schupp & Van Dijk heerst een eigen logica. Om het te ondergaan, moet je er in gaan wonen. Het begeleidend boek biedt een kijkje in de keuken.
Er staan stills, schetsen en associatief materiaal in van de makers. Dat geeft enig idee van wat zich in het hoofd van het duo afspeelt.
Schupp & Van Dijk hebben voor ‘Kijkshock3’ geestverwanten uitgenodigd om ook een muziek-animatie te maken: eddie d met Eric de Clerq, Frans Schupp met Jasper le Clercq en Marijke Bovens met Michel van Dijk. Alle animators spreken een eigen taal, maar zij lijken elkaar uitstekend te verstaan.

Voor elke filmpje is een unieke compositie geschreven. Het is een ijzersterke formulie, de combinatie van live-muziek en beeld. De levende muziek roept spanning op, je bent er bij en je weet niet hoe het af gaat lopen.
     

  

Bestel / To order
Gielijn Escher
Living for posters/Leven voor affiches
 
Mienke Simon Thomas
€ 29,50 / 17,5 x 25 cm / engels-nederlands
192 pagina's/ zeer rijk geïllustreerd
vormgeving: Gielijn Escher

ISBN 978 94 909 13 23 6

Gielijn Escher (1945) raakte al in zijn prille jeugd gefascineerd door en spelenderwijs vertrouwd met het wezenlijke van de affichekunst: het tot een volmaakte eenheid smeden van tekst en beeld.
Op 5-jarige leeftijd begon hij sinaasappelmerken te verzamelen, al spoedig gevolgd door het aanleggen van een affiche-collectie (winter 1955-1956).
Geïnspireerd door de zeer hoge kwaliteit van zowel de commerciële- als culturele affiches uit die periode stond zijn beroepskeuze dan ook al snel vast.
In de loop der jaren ontwikkelde hij -wars van modieuze invloeden- een geheel eigen, unieke stijl die met het werk van geen enkele collega waar ook ter wereld valt te verwarren.
Deze monografie en de tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen geven een uniek inzicht in het veelzijdige oeuvre van een eigenzinnig kunstenaar en bevlogen verzamelaar.

Early in his youth Gielijn Escher (1945) became fascinated by and without effort familiar with the essence of poster art: the forging of complete harmony between text and image.
In the winter of 1955-56 at the age of 5 he started collecting orange-crate labels quickly followed by the beginning of a poster collection.
Inspired by the high quality of commercial as well as cultural posters his career choice was quickly decided.
Through the years, without being influence by trends, he has developed a unique style which is not to be compared to any other poster designer in the world.
This monograph and the exposition in Museum Boijmans van Beuningen give a unique insight into the many-sided oeuvre of a self-willed artist and an inspired collector.


     

  

Bestel / To order
Tusken Keapsjoch en keunst
Tussen handel en kunst
 
Gert Jan Slagter
€ 28 / 2004 / fries, Nederlands / 13 x 20 cm
5x 32 pagina’s
genaaid gebrocheerd / in foedraal
vormgeving: Barbara Jonkers, Teresa Jonkman, Nina en Christoph Noordzij,
Douwe Huiltema en Gert Jan Slagter
ISBN 978 90 76452 05 0

De tekst – in het Fries en het Nederlands – gaat over het belang van goede vormgeving van boeken en de rol van de ontwerper daarbij.
Vijf ontwerpers geven dezelfde tekst vorm. Vijfmaal hetzelfde, maar toch anders. Vijf verschillende boekjes die toch een geheel vormen, die samen laten zien wat het effect van vormgeving kan zijn.

Het project ‘Tussen Keapsjoch en Keunst’ werd georganiseerd door de afdeling Beeldende Kunst en Vormgeving van Keunstwurk Leeuwarden.
     

  

Bestel / To order
Arabic Type Specimen Book
 
Edo Smitshuijzen
€ 150 / 2009 / 21 x 29,7 cm
250 pagina’sgenaaid gebonden
vormgeving: Edo Smitshuijzen
ISBN 978 90 76452 20 3

Arabische typografie is een wereld van uitersten: heilig verklaard maar ook beschamend veronachtzaamd, ongrijpbaar mysterieus maar ook een onmiskenbaar cultureel icoon. Gebaseerd op ’s werelds rijkste kalligrafische traditie maar tevens de ultieme uitdaging voor font-technologie. Dit boek is ook op een heel eenvoudige manier extreem: het is de enige uitgave op dit gebied. Een must-have voor iedereen die met Arabische fonts werkt of geïnteresseerd is in de typografie van uitersten.

Derde herziene druk
     

  

Bestel / To order
Europese boekbanden anno 1995
 
Jan Storm van Leeuwen
€ 27 / 1996 / Nederlands-Frans- Engels / 17,2 x 25,5 cm
216 pagina’s /geïllustreerd
vormgeving: Hans Kentie
ISBN 978 90 70386 77 1

Eind 1993 gaf Johann Denninger de aanzet tot een Europese boekbindwedstrijd die in 1996 afgesloten werd met een tentoonstelling waarvan ‘Europese boekbanden anno 1995’ de catalogus is. In drie talen legt de jury in dit strak uitgevoerde boek op zakelijke, maar leesbare wijze verantwoording af over de genomineerde banden die alle 43 in kleur zijn afgebeeld. Naast de genomineerde banden is er ook, in zwart/wit, een overzicht opgenomen van de verplichte en vrije werkstukken die de tweede selectie haalden. ‘Europese boekbanden anno 1995’ is een goed voorbeeld van een wedstrijdverslag dat zich, behalve door een zorgvuldige nummering en een korte beschrijving bij elk opgenomen werk, vooral door de inleiding van Jan Storm van Leeuwen met recht catalogus mag noemen. Storm van Leeuwen verhaalt hierin over de geschiedenis van de Westeuropese boekband waarbij hij verbanden legt met de boekbanden in het boek.
     

  

Bestel / To order
Fotografiek I
 
Joost Tholens
€ 24,50 / 16,5 x 24 cm.
64 pagina’s/ geillustreerd /gekartoneerd
vormgeving: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 32 8

Tholens: Mensen die mijn werk bekijken, willen soms de originele foto zien en vragen wat ik daarmee heb gedaan. Dat vertel ik met enige tegenzin, omdat ik liever heb dat u uw eigen interpretatie volgt. Want de kijker heeft gelijk: het is wat je ziet. Ik maak foto’s niet om het te fotograferen, maar om prenten - grafiek - mee te maken. Aan de foto’s zelf sleutel ik niet, die vormen de basis. Ik spiegel, draai, druk ze over elkaar heen,
gebruik twee of meer opnamen van hetzelfde onderwerp om een effect te bereiken of een verhaal te vertellen.
Ik ben geen techneut want dan wordt het te mechanisch, en een foto is al technisch genoeg. Vroeger moest je de foto’s eerst gewoon en daarna nog eens spiegelbeeldverkeerd afdrukken en met tape aan elkaar plakken. Wat een gedoe. Nu verricht de elektronica de wonderen.
     

  

Bestel / To order
Fotografiek II
 
Joost Tholens
€ 28,00 / 16,5 x 21 cm
72 pagina’s
gebonden, gekartonneerd
vormgeving: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 74 8

We leven in een beeldcultuur. Nadat de foto­grafie gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw stap voor stap haar plaats veroverde, bracht de eerste helft van de twintigste eeuw bewegend beeld binnen de mogelijkheden. Na de tweede wereldoorlog volgde de onstuimige groei van de massale verspreiding van al deze verworvenheden door middel van geïllustreerde pers, reclame en televisie. Ook de beeldend kunstenaar bedient zich van alle mogelijke materialen en technieken.
Zo ook Joost Tholens.

In Fotografie II verkent hij alle voorheen ongedachte mogelijkheden en zijpaden van de digitale techniek en maakt hij dankbaar gebruik van de talloze mogelijkheden die de digitale camera en montage (en, voor materialisatie, het fotolab) bieden en voegt daar zijn eigen unieke stempel aan toe. Hij speelt op de computer: hij spiegelt en kantelt net zo lang tot er totaal nieuwe beelden ontstaan.
Met recht refereert hij aan deze beelden als Reconstructed Reality. Een speels genoegen, waarbij de mogelijkheden vele malen groter zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Van streng geometrische composities tot duizelingwekkende trappenhuizen en optische bedriegertjes. Het werkelijk creatieve moment ligt in het kijken vooraf, in het speuren naar een geschikt motief en het kaderen van het beeld. De horizontalen, verticalen en diagonalen, of dat nu scheepswanden, stoepranden of schaduwen zijn, moeten kloppen.

Het eindbeeld toont altijd een enorme perfectie.
     

  

Bestel / To order
Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
 
Moniek Toebosch
€ 28,50 / 2009 / 16 x 24 cm / 448 pagina’s / rijk geïllustreerd / genaaid gebonden / vormgeving: Hansje van Halem
ISBN 9789076452784

WIE van enige importantie zal ik een inleiding laten schrijven?
SELECTEREN, doe ik dat zelf of met een buitenstaander?
WORDT het een overzichtscatalogus of een leesboek?
IS het herinneren, actualeren of en voorschot op de toekomst?
EEN boek met teksten... maar ik ben toch geen schrijver?
WIL ik bevestigen, ontkennen of een nieuwe doorbraak?
WIE is vandaag in deze Toebosch-taal geïnteresseerd?
WAAROM willen kunstenaars zo graag in boekvorm verschijnen?
METEN zij zich aan de schrijver, aan de dichter, zijn ze jaloers?
EN waarom foto's van mij door anderen? Louter ijdelheid?
ZOUDEN mijn teksten er toe doen of kan mij dat niks schelen?

Een dik boek in zwart leren jas, vol Toebosch’ taal.
Beschouwingen van en commentaren op de wereld. In taal en beeld, luid en duidelijk met korte zinnen als verzachtende omstandigheid. Als contrapunt de wereld die terugkijkt, haar vastlegt in zwart/wit: de mond verstilt, de sprong vereeuwigt.

Een boek dat schreeuwt !
     

  

Bestel / To order
De proporties van het boek
 
Jan Tschichold
€ 18,15 / 1991 / 13,5 x 21,5 cm
96 pagina’s / geïllustreerd
genaaid gebonden in papieren band
vormgeving: Huib van Krimpen
omslagontwerp & illustraties: Karina Meister
ISBN 978 90 70386 36 8

In 1955 verscheen ‘De proporties van het boek’, als uitgave in de Intergrafia Reeks, een serie kleine boekjes over typografische en verwante onderwerpen, opgezet door de legendarische drukker Bert van Oel, directeur van Ellerman Harms, naast zijn weekblad Intergrafia. Het boekje raakte spoedig uitverkocht, maar werd niet herdrukt. Kort voor zijn dood stelde Tschichold een bundel van zijn voornaamste artikelen en opstellen samen, Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. Het is gewijd aan dezelfde kwesties, maar wijkt in menig opzicht af van ‘De proporties van het boek’. De opstellen zijn in deze uitgave bij elkaar gebracht.
Als gewoonlijk prikkelt Tschichold zijn lezers tot tegenspraak, soms zelfs tot protest. Zijn redeneertrant is weinig subtiel, zijn toon niet zelden apodictisch en schoolmeesterachtig, maar daarmee zijn we niet met hem klaar; hij dwingt ons tot nadenken en zelfonderzoek.
     

  

Bestel / To order
Why doesn’t anybody ever tell me anything?
 
Underware
€ 10 / 11,5 x 19 cm
24 pages
English
text & design: Underware
ISBN 978 90 83 269 24 5

More and more designers are studying type design. There are also more courses to specialise in type design compared to 30 years ago, especially also outside Europe. However, the time available during studies is never enough to cover all relevant topics, and we can never all meet, which is why the type designers at Underware wrote a letter to their future colleagues, hoping to have enough interesting conversation material at their next meeting. Or at least to prevent students from wondering why no one ever tells them anything.

A letter to future colleagues
     

  

Bestel / To order
André Olgers
Alles is altijd al geweest
 
Joost Veerkamp e.a. (red.)
€ 25 / 2006 / 20,2 x 24,5 cm
96 pagina's / vierkleurendruk / geïllustreerd
genaaid gebrocheerd
vormgeving: Joost Veerkamp
ISBN 978 90 76452 17 3

Schepping en destructie, maar ook verwante krachten. In 2005 stierf André Olgers. Op een tropisch eiland, in alle eenzaamheid. Zijn leven was een collage van muziek, animatiefilm, tekst en vormgeving in de beste pop-art traditie en bewoog zich tussen droom en werkelijkheid, tussen heimwee en harde commercie.
Met de bijgevoegde cd vormt dit boek de weerslag van zijn verlangen naar het naïeve, verleidelijke wereld, een verloren paradijs vol idealen en onbegrensde mogelijkheden.

Tekeningen - animaties - logo's - tijdschriften - affiches - kaarten - dozen - platenhoezen - boeken - huisstijlen - campagnes - muziek

'Zijn werk past in de traditie van Piet Schreuders en De Enschedese School'
     

  

Bestel / To order
Kwadraat-Bladen
 
Dingenus van de Vrie
€ 20 / 2005 / 16,5 x 16,5 cm
24 pagina’s / geïllustreerd
ingestoken affiche en inventarisatie
cahiersteek
ontwerp 2D3D: Tiemen Harder, Wendy Rommers
ISBN 978 90 76452 16 6

De Kwadraat-Bladen waren een serie experimenten in druk op het gebied van de grafische vormgeving, beeldende kunst, literatuur, architectuur en muziek. Ze werden in eigen beheer uitgegeven door steendrukkerij de Jong & Co op het formaat 25 x 25 cm.
De uitgave Kwadraat-Bladen sluit aan bij een expositie, die te zien was in de 2D3D Galerie te Den Haag.
Zowel de uitgave als de expositie zijn opgedragen aan Pieter Brattinga, die op 8 juli 2004 op 73-jarige leeftijd overleed. Hij was de initiator en enige redacteur van de serie Kwadraat-Bladen die verschenen tussen 1955 en 1974. Daaraan leverden bekende namen als Chagall, Willem Sandberg, Simon Vinkenoog, Anthon Beeke, Gerard Unger, Wim Crouwel, Gerrit Rietveld en vele anderen een prachtige bijdrage.
     

  

Bestel / To order
Haagse omslagen
Jurriaan Schrofer & De Ooievaarspockets 1958-1962
 
Dingenus van de Vrie
€ 15 / 2007 / 16,5 x 16,5 cm
32 pagina's / vierkleurendruk
cahiersteek
vormgeving: 2D3D
ISBN 978 90 76452 47 0